HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 6 / 2012

Rahvusraamatukogu on 11. juunist lugejaile suletud
Päringud andmebaaside kohta
Ajutine teeninduspunkt Tallinna Keskraamatukogus
Raamatute tagastuskast asub Endla 3
ISBN, ISMN, ISSN keskuse tööajad
E-raamatukogu ootab külastajaid
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Rahvusraamatukogu on 11. juunist lugejaile suletud

Seoses rekonstrueerimistöödega suleb Rahvusraamatukogu lugejaile uksed 11. juunist 27. augustini. Renoveeritakse hoidlate ja lugemissaalide ventilatsiooni- ja kliimasüsteemid, vahetatakse välja aknad ja uksed, soojustatakse D-korpuse fassaad, remonditakse katuseid ja lugemissaalid saavad uue valgustuse. Tööd tehakse CO2 saastekvoodi müügist saadud raha eest.
Ajal, mil raamatukogu on suletud, sisestatakse lisaks tavatööle suuremas mahus kaartkataloogi andmeid e-kataloogi. Juulis läheb enamik raamatukogu töötajaid kollektiivpuhkusele.
Raamatukogu avatakse lugejaile 27. augustil, mil lugemisalaga seonduvad tööd on lõppenud. Hoone teistes osades jätkuvad tööd 15. oktoobrini. Lõpptulemusena muutub 1993. aastal valminud raamatukoguhoone tunduvalt energiasäästlikumaks, mis võimaldab edaspidist kulude kokkuhoidu. Paranevad lugemissaalide kliima, valgustus ja teavikute hoiutingimused.

Päringud andmebaaside kohta

11.-29. juunini, esmaspäevast reedeni kella 10-17 ja 22. juunil kella 10-14 vastatakse Rahvusraamatukogus andmebaasidega seotud päringuile telefonil 630 7100 ja e-posti aadressil teatmesaal@nlib.ee.

Ajutine teeninduspunkt Tallinna Keskraamatukogus

Lugejad saavad alates 2. juulist Tallinna Keskraamatukogu arvutiklassis avatud teeninduspunktis kasutada Rahvusraamatukogu andmebaase ja küsida vajadusel raamatukoguhoidjalt nõu ja abi. Teeninduspunkt on avatud 24. augustini esmaspäevast reedeni kella 10-18. Andmebaasidega seotud päringuile vastatakse ka sel perioodil telefonil 630 7100 ja e-posti aadressil teatmesaal@nlib.ee.

Raamatute tagastuskast asub Endla 3

Teavikuid Tallinna Keskraamatukogus asuvas teeninduspunktis ei laenutata, juba laenatud trükised saab tagasi tuua Rahvusraamatukogu Endla 3 sissekäiku, kuhu on paigutatud raamatute tagastuskast, millele pääseb ligi iga päev kella 7–22.
Endla 3 palume viia ka kõik saadetised (sundeksemplarid, RVL jm.) Rahvusraamatukogule, sest 11. juunist on peauks suletud.

ISBN, ISMN, ISSN keskuse tööajad

Standardnumbrite keskused töötavad juunis ja augustis esmaspäevast reedeni kella 9-17, kollektiivpuhkuse ajal juulis kella 9-12.

E-raamatukogu ootab külastajaid

Ehkki raamatukogu on suvel suletud, saavad lugejad kasutada e-raamatukogu, kuhu võib registreeruda ID-kaardiga või mobiil-IDga. E-raamatukogus on sisseloginud lugejal võimalus luua isiklik info- ja uurimiskeskkond, kasutada litsentsiandmebaase, salvestada otsitulemusi ja küsida raamatukoguhoidjalt nõu. Suur osa raamatukogu e-ressurssidest koondub otsinguportaali, kus on üle 200 andmekogu, lugeda saab üle 40 000 e-ajakirja ning umbes 10 000 e-raamatut.

Pille Lille Muusikute Fondi kontsert

6. juunil kell 15 toimub Rahvusraamatukogu fuajees Pille Lille Muusikute Fondi „Noorte Meistrite Akadeemia“ kammermuusika pooltund.
Esinevad VI Eesti noorte keelpillimängijate konkurss-festivali laureaadid
Susann-Elisabeth Eessaar
(viiul)
Johannes Välja (tšello)
Kaarin Lehemets (viiul)
Kai Õunapuu (klaver)
Sissepääs tasuta.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal meedias hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Euroopa Parlamendi saadikute kirjutisi üleriigilistes ja maakonnalehtedes, ajaveebis ja uudisteportaalides.
Summaria Iuridica sisaldab eestikeelseid kokkuvõtteid ja valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest.
Summaria Europensia uus number on pühendatud aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastale.
Uudiskirjanduse nimestikud
Uued raamatud Euroopa Liidu infokeskuses
Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika
Uued raamatud: rahvusvahelised organisatsioonid
Uued õigusraamatud
Uut kunstikirjandust
Uut teatri- ja filmikirjandust

Näitused

9. juunini harulduste kogu näitusesaalis Eesti köitemärgised 1840-1940
Raamatukogu Veetorni t. poolsel küljel KAART & kaart – ajareis Tallinnas

Püsinäitused
3. korrusel Eduard Wiiralti galerii
5. korrusel Eesti riiklike teenetemärkide galerii

Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused

Järgmine uudiskiri ilmub 6. augustil.
Soovime kõigile ilusat suve ja toredat puhkust!