HOIAME MÕTTEID, ET JAGADA TEIEGA

U U D I S K I R I - 8 / 2012

Rahvusraamatukogu on lugejatele taas avatud
VII infopoliitika foorum toimub teemal “Kultuuripärand ja e-haridus”
Evi Tihemets tähistab juubelit näitusega Rahvusraamatukogus
Ilmus aastanimestik BIE 2011
Mess “Leia tööd Eestis või Euroopas”
Võrguväljaannete uued numbrid
Näitused

Rahvusraamatukogu on lugejatele taas avatud

Remonditööd lugemissaalides on lõppenud, ent hoone teistes osades remont kestab.Raamatukokku pääseb läbi uue pöördukse, lugemissaalides on vahetatud aknad, paigaldatud uus valgustus, renoveeritud ventilatsiooni- ja kliimasüsteem. Loe edasi.

VII infopoliitika foorum toimub teemal “Kultuuripärand ja e-haridus”

Alanud on registreerimine 20. septembril toimuvale VII infopoliitika foorumile. 2013. aasta on Eestis kultuuripärandi aasta ning e-õppe teema on aktuaalne nii maailmas kui ka Eestis. Rahvusraamatukogu algatatud ja juba traditsiooniliseks muutunud infopoliitika foorum on sel aastal pühendatud üldhariduskoolide ja mäluasutuste digitaalse sisuga seotud tegevuse sidustamise vajalikkuse teadvustamisele. Kava siin.

Evi Tihemets tähistab juubelit näitusega Rahvusraamatukogus

Kunstnik Evi Tihemetsa näitus "Graafika, mu arm . II" avatakse peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis 5. septembril kell 16. Loe edasi.

Ilmus aastanimestik BIE 2011

Eesti õigusbibliograafia = Bibliographia Iuridica Estonica 2011
Igasse nimestikku on koondatud aasta jooksul Eestis ilmunud õigusteaduslik kirjandus, samuti on püütud registreerida välismaal ilmunud Eesti õigussüsteemi käsitlev kirjandus ja Eesti juristide mujal avaldatud kirjutised. Lisatud on Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud teadustööd.
Nimestik sisaldab raamatuid ning ajakirjade ja kogumike olulisemaid artikleid. Välja on jäetud ajaleheartiklid, seaduste tekstid ajakirjades ja kogumikes. Trükised, mis on ilmunud välismaal ega ole osutunud kättesaadavaks, on kirjeldatud kaudselt ning mõni neist võib ka puududa.

Mess “Leia tööd Eestis või Euroopas”

Eesti Töötukassa ja üleeuroopaline tööhõivevõrgustik EURES korraldavad Rahvusraamatukogus 28. septembril kella 10-17 Euroopa tööhõivepäevade raames järjekordse messi „Leia tööd Eestis või Euroopas“. Mess on tasuta ning mõeldud huvilistele, kes soovivad infot töötamisvõimalustest Eestis ja mujal Euroopas.

Võrguväljaannete uued numbrid

Uued Eesti raamatud peegeldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid.
Nädal meedias hõlmab Riigikogu liikmete, ministrite ja Europarlamendi saadikute kirjutisi nende ajaveebides.
Uudiskirjanduse nimestikud
Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus

Näitused

5.-26. septembrini peanäitusesaalis ja fuajeegaleriis Evi Tihemetsa näitus "Graafika, mu arm . II"
Lisainfo: http://www.rahvusraamatukogu.ee/uritused