Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti ajakirjanduse artiklid, 1952-1991

Teemakartoteek

Maht: 165 500 kirjet.
Koostatud: 1974-1994
Kartoteek koondab Nõukogude Eesti ajakirjanduses ja kogumikes ilmunud Eesti-ainelisi artikleid ning endise NSVLiidu territooriumil ilmunud estonicat (v. a. ilukirjandus).
Liigitus põhineb UDK-l. Rubriigi piires on kirjed paigutatud kronoloogiliselt, venekeelsed kirjed rubriigi lõpus. Kartoteeki täiendab märksõnastik.
 
Isikukartoteek
 
Maht: 105 000 kirjet
Koostatud: 1956-1994
Kartoteek koondab isikute kohta ajakirjanduses ja kogumikes 1993. aastani (k.a.) ilmunud artikleid. Põhirõhk on Eestiga seotud isikuid käsitlevatel kirjutistel. Venekeelsed kirjed on paigutatud eraldi.
 
Eesti kohakartoteek
 
Maht: 40 000 kirjet
Koostatud: 1979-1994
Kartoteek koondab eesti ajakirjanduses ja kogumikes Eesti linnade, alevite, rajoonide/maakondade, külanõukogude/valdade kohta ilmunud artikleid. Haldusüksused on paigutatud rajoonide/maakondade piires üksuste nimede tähestikulises järjestuses. Kõige väiksem haldusjaotus on külanõukogu/vald.

 


 digitaalarhiiv digar