Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Esinejad - Digitaalne mälu V

Sissejuhatus | Kava - Ettekanded | Esinejad 

“Sõnakunst ja e-vabadus: autorikaitsest vabakasutuseni”
Seminar autoriõigusest ja teoste vabakasutusest digitaalses keskkonnas

17. jaanuar 2013, Tallinn
Eesti Rahvusraamatukogu, suur konverentsisaal

Algus kell 11.00

Esinejad:

Indrek Hargla on avaldanud romaane, jutustusi, novelle, valdavalt ulme või kriminaalromaani žanris, kokku 15 proosaraamatut, millest „Apteeker Melchiori” romaanisari tõi talle 2011. aastal Eesti Kultuurkapitali aastaauhinna, „Apteeker Melchior ja timuka tütar” 2012. aastal Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna ja ajakirjas „Looming” ilmunud novell „Minu päevad Liinaga” 2009. aastal Friedebert Tuglase novelliauhinna.

Airika Harrik sündis Tallinnas 28. veebruaril 1995. Lõpetas põhikooli Pelgulinna gümnaasiumi kunstiklassis ning õpib hetkel Tallinna 21. Koolis, 11. klassis. Airika on alles oma kirjanikutee alguses ning kirjutab pigem hobikorras. Ta on seni avaldanud kaks raamatut: oma esikteose "Iseenda laps" ning selle järje "Õnnistatud needus". Hetkel on käsil triloogia kolmanda osa kirjutamine.

Indrek Ibrus, PhD, on Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi teadur, kelle uurimisteemadeks on rist- ja transmeedialisus kultuuris, remiksikultuur, innovatsiooniprotsessid meedias ja kultuuris laiemalt. Indrek Ibrus oli "Ristmeedia tootmise" magistriõppekava loojaks TLÜ Balti Filmi- ja Meediakoolis ning õpetab seal tänini loomemajandust ja meediainnovatsiooni puudutavaid kursuseid. Mobiilse meedia evolutsioonidünaamikat käsitleva doktoritöö kaitses ta London School of Economicis, magistrikraad pärineb Oslo Ülikoolist.

Aleksei Kelli, PhD, on intellektuaalse omandi dotsent (Tartu Ülikool) ning intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupi juht (Justiitsministeerium). Dr. Kelli tegeleb digitaalsete keeleressursside õiguslike küsimustega Tartu Ülikoolis ning Eesti Keele Instituudis ning ta on intellektuaalse omandi ekspert CLARIN-i õiguskommitees.
Dr. Kelli on panustanud intellektuaalse omandi eksperdina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tegevusse. Ta on ÜRO intellektuaalse omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property. United Nations Economic Commission for Europe) ja uue autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige ning teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi IO seirevaldkonna põhitäitja. Aleksei Kelli on osalenud ka mitmetes EL-i ja Eesti teadusprojektides IO eksperdina, esinenud rahvusvahelistel ja siseriiklikel konverentsidel ning avaldanud rahvusvahelistes ajakirjades IO, innovatsiooni, IO ärimudelite ja teadmussiirde teemalisi artikleid.

Karmen Linask on autoriõiguse peaspetsialist Eesti Rahvusraamatukogus. Tegelenud autoriõigusealase info levitamisega raamatukogudele ja teistele mäluasutustele läbi rahvusraamatukogu kodulehe (http://www.nlib.ee/autorioigus-3/) ja Digiveebi (http://digiveeb.kul.ee/index.php?id=66811). Alates 2010 CENLi (Conference of European National Libraries)  autoriõiguse võrgustiku liige ja 2012 Eesti esindaja atoriõiguse küsimustes EIFLis (Electronic Information for Libraries).

Kärt Nemvalts on töötanud Kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonnas 1998. aastast, alates 2002. a. levitalituse juhatajana, töövaldkonnaks olnud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Alates 2012 intellektuaalse omandi kodifitseerimisega tegeleva töögrupi liige, ka akadeemiline puutumus autoriõigusega olemas - 01.07.2010 kaitstud teadusmagistritöö "Autori reprodutseerimis-, levitamis- ja üldsusele suunamise õigus ja nende piirangud infoühiskonnas", omistati teaduskraad magister iuris.

 

Täiendav info: Karmen Linask, Rahvusraamatukogu autoriõiguse peaspetsialist,
tel. 630 7131, e-post Karmen dot Linask at nlib dot ee


Korraldab Eesti Rahvusraamatukogu, toetab EIFL
Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, Tallinn
www.nlib.ee


 digitaalarhiiv digar