Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Mis on ISBN?

 

Kirjastajaportaali abi
Tel: 6307 373
E-post: kportaal at nlib dot ee

Kuidas liituda

Eesti ISBN Agentuur
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, Tallinn 15189
Tel.: 630 7372, Faks: 631 1200
E-post: isbn at nlib dot ee

 

 

ISBN (International Standard Book Number) - raamatu rahvusvaheline standardnumber - on 13-kohaline, ainult üks kord kasutatav numbrikombinatsioon. Väljaandele antud ISBNi ei või muuta, asendada ega uuesti kasutusele võtta. ISBN koosneb 13 numbrist: 3-kohalisele prefiksile 978, mis tähistab raamatutoodangut, järgneb 9-kohaline põhinumber ning lõpuks kontrollnumber, milleks on ühekohaline araabia number ning mis kontrollib eelneva numbrikombinatsiooni õigsust. Eestis on kasutusel rühmatunnused 9949-, 9985-.
ISBNi kasutamist reguleerib Eesti standard EVS-ISO 2108:2006 Informatsioon ja dokumentatsioon: Rahvusvaheline raamatu standardnumber (ISBN).
Silmaga loetav raamatute EAN number vöötkoodi alaosas on identne 13-numbrilise ISBNiga (ainult ilma sidekriipsudeta). Pärast 1. jaanuari 2007 väljaantavatel raamatutel tuleb tagakaane vöötkoodi ülaosale trükkida silmaga loetaval kujul 13-numbriline ISBN, mille osad on korrektselt eraldatud sidekriipsudega.

ISBN
978
-9985
-803
-07
-3
 
prefiks 978;
rühmatunnus (maa- ja keeletunnus);
kirjastustunnus;
raamatutunnus;
kontrollnumber

Miks on ISBN kasulik?

- võimaldab kiiret ja täpset väljaande identifitseerimist
- hõlbustab raamatu tellimist ja müüki
- lihtsustab arvepidamist
Eesti ISBN Agentuur vahendab ISBN süsteemiga ühinenud Eesti kirjastuste kontaktandmeid Rahvusvahelise ISBN Agentuuri poolt peetavasse rahvusvahelisse kirjastajate registrisse "Global Register of Publishers" (GRP).

Alates 2014. a. novembrist on GRP kõigile tasuta kättesaadav.
Registrit saab kasutada kahel viisil: lihtotsingu puhul kirjastaja nime sisestades kuvatakse tema kirjastustunnused (autorkirjastaja puhul ISBNid), või vastupidi, sisestades kirjastustunnuse (ISBNi), saab leida kirjastaja nime.
Registri kasutajaks registreerumisel on otsitava kirjastuse nime sisestamisel võimalik teada saada selle kirjastustunnused ja kontaktandmed, samuti infot selle kohta, kas kirjastaja on aktiivne või tegevuse lõpetanud.
Kui teate teaviku ISBNi ja otsite väljaandjat, on registrist võimalik leida teaviku kirjastaja kontaktandmed
 

ISBNi saavad:
- raamatud
- brošüürid
- Braille’ kirjas raamatud
- eripealkirjaga jadaväljaanded
- õppeotstarbelised filmid, videod ja lüümikud
- heliraamatud (kassetil, CD-l või DVD-l)
- komplektid, mis koosnevad nt raamatust ja elektroonilisest ja/või audiovisuaalteavikust
- ainult õppeotstarbeline arvutitarkvara
- kaardid, atlased
- mikroväljaanded (mikrofilmid ja -kaardid)
- elektroonilised väljaanded (DVD-d, CD-ROM-id, võrguteavikud).
 ISBNi ei saa:
- ajalehed ja  perioodilised väljaanded (ISSN), välja arvatud eripealkirjaga jadaväljaanded, mis saavad mõlemad standardnumbrid
- muusikasalvestised
- ajutise tähtsusega  trükised (kalendrid, päevikud, reklaammaterjalid, müügikataloogid, hinnakirjad, tootetutvustused, voldikud, instruktsioonid, emissiooniprospektid, lendlehed
teatri-, kontserdi ja teiste etenduste või ürituste kavad, täiendava tekstita eksponaatide nimestikud,  blanketid, ankeedid,  tekstita värvimisraamatud jne.)
- noodid (ISMN)
- kunstitrükised ja -mapid ilma tiittellehe ja tekstita, plakatid, postkaardid
- isiklikud dokumendid (nagu elektrooniline elulookirjeldus ja lühielulugu)
- eraldi väljaandena ilmuvad normdokumendid (standardid, patendid)
- elektroonilised teadetetahvlid
- e-kirjad jm elektrooniline kirjavahetus
- mängud
- veebilehed
- muutuva tekstiga elektroonilised teavikud.

Mis vahe on ISBN, ISMN ja ISSN numbritel?

ISBN on raamatu ja ISSN on perioodilise väljaande identifikaator. ISBN omistatakse kõikidele ühe- või mitmeköitelistele raamatutele või mitteraamatväljaannetele, mis ei ilmu lõppematu sarjana.
Eripealkirjaga jadaväljaanded ja raamatusarjad saavad mõlemad standardnumbrid. Iga jadaväljaande osa saab uue ISBN numbri, ISSN aga jääb samaks niikaua, kui väljaande nimes ei tehta muudatusi.
ISMN on rahvusvaheline noodi standardnumber.

ISBNi asukoht raamatus

ISBN trükitakse raamatu tiitellehe pöördele, alumisse vasakusse nurka (vähemalt 9 punkti kirjas) ja tagakaane välisküljele, alumisse ossa. Kaubavöötkoodil peab ISBN olema ka silmaga loetav. Audiovisuaal- ja elektroonilistele teavikutele trükitakse ISBN nii infokandjale kui ka ümbrisele. Raamatu kõikidel lisadel peavad olema oma ISBNid. Kui raamatul on kaks või rohkem ISBNi, peavad need kõik olema trükitud tiitellehe pöördele. Mitmeköitelise teose puhul trükitakse tiitellehe pöördele kõigepealt kogu teose ISBN, selle alla konkreetse köite ISBN. Raamatu tagakaanele trükitakse ainult selle köite ISBN.

ISBN ja EAN kood

Kirjastaja soovi korral saadab ISBN agentuur e-posti teel ISBN-iga koos EAN ehk kaubavöötkoodi faili.

ISBNi taotlemine Eestis

Alates 1992. aastast töötab Eesti Rahvusraamatukogus Eesti ISBN Agentuur, mis ainsana Eestis annab kirjastajatele välja kirjastustunnuseid. Teenus on tasuta.

 

 


 digitaalarhiiv digar