Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Mis on ISMN?

Alates 01.01.2017.a. saab ISMNi tellida kirjastajaportaalist.

 

Kirjastajaportaali abi
Tel: 6307 373
E-post: kportaal at nlib dot ee

Kuidas liituda

Eesti ISMN Agentuur
Eesti Rahvusraamatukogu
Tõnismägi 2, Tallinn 15189
Tel.: 630 7372, Faks: 631 1200
E-post: ismn at nlib dot ee

ISMN (International Standard Music Number) | ISMNi saavad | ISMNi ei saa | ISMN trükitakse | ISMN ja ISBN | ISMN ja ISSN | ISMN ja EAN kood | Rahvusvaheline koostöö | Eesti ISMN Agentuur

ISMN (International Standard Music Number)
on rahvusvaheline noodi standardnumber, mis alates 1.01.2008 koosneb 13 numbrist. Suurtähtlühendile ISMN järgneb nooditoodangut tähistav prefiks 979-0 ning 8-kohaline põhinumber.


Näide: ISMN 979-0-54001-000-3.

ISMN

979 - 0

54001

000

3

 

prefiks

kirjastustunnus

nooditunnus

kontrollnumber


Silmaga loetav nootide EAN number vöötkoodi alaosas on identne 13-numbrilise ISMNiga (ainult ilma sidekriipsudeta). Pärast 1. jaanuari 2008 väljaantavatel nootidel tuleb tagakaane vöötkoodi ülaosale trükkida silmaga loetaval kujul 13-numbriline ISMN, mille osad on korrektselt eraldatud sidekriipsudega.
ISMN süsteemi muudatustest täpsema ülevaate saamiseks soovitame teil tutvuda ingliskeelse juhisega http://ismn-international.org/download/GuidelinesGeneral.pdf

ISMN võimaldab nootide kiiret ja täpset leidmist andmebaasides ning arvelevõtmist raamatukogudes, leiab kasutamist noodikaubanduses, muusikakirjastuste arvepidamises jms. ISMN antakse muusikateose igale eraldi ilmunud noodile.

 

ISMNi saavad kõik noodid (trükitud või elektroonilisel kujul), s-h. :

Partituurid

Klaviirid

Partituurist eraldi avaldatud partiid

Eri autorite valikkogud (antoloogiad)

Noodikomplektid, kus helikandja moodustab muusikateosega ühe terviku ja kuulub ühe partiina teose koosseisu

Laulikud

Nootide mikroväljaanded (mikrofilmid ja -kaardid)

Braille' (pimedate) kirjas noodid.

 

ISMNi ei saa:

Helisalvestised

Videosalvestised

Muusikaraamatud, kus esineb noodinäiteid (ISBN)

Muusikaajakirjad ja -sarjad (ISSN), v.a. sarja eraldi osana ilmuvad noodid.

ISMN trükitakse partituuri või partii tagakaanele või ühelehelise noodi esilehe allossa. ISMNi võib trükkida koos autoriõiguste andmetega.
ISMNi õigsuse eest vastutab kirjastus.
Soovitatav on antoloogia koosseisu kuuluvate osade ISMNid tiitellehe pöördele trükkida ühtse ISMNide ja osade pealkirjadega loeteluna. Antoloogia igale iseseisvale osale trükitakse oma ISMN.

 

ISMN ja ISBN
Kui on raske kindlaks teha, kas tegemist on noodi või raamatuga (ulatusliku tekstiosaga ja illustreeritud albumid, laulikud, hümnid), võib väljaandele trükkida nii ISBNi kui ka ISMNi. Kui kirjastus kasutab ainult üht standardnumbrit, siis kõhkluse korral tuleb eelistada ISMNi.

 

ISMN ja ISSN
Noodisarjale antakse ISSN (see püsib muutumatuna, kuni sarja pealkirja pole muudetud) ja sarja igale eraldi osale iseseisev ISMN.

Uut ISMNi nõuavad:

Muudatused tekstis või muusikas, v.a. vähetähtsad parandused, nt. trükivead.

Eelmisest väljaandest erinevad muudatused muusikateose lahutamatu osana esinevas tekstis.

Teksti tõlke lisamine, muutmine või eemaldamine nõuab uut ISMNi, isegi kui muusika on muutumatu.

Teose formaadi oluline muutus nõuab uut ISMNi (nt. partituur, taskupartituur või õppepartituur).

ISMN ja EAN kood
Nootide vöötkoodi aluseks on ISMN. 

Rahvusvaheline koostöö
Eesti ISMN Agentuur teeb koostööd Rahvusvahelise ISMN Agentuuriga, saates Eesti noodikirjastuste kontaktandmed Rahvusvahelise ISMN Agentuuri ja kirjastuse K.G. Saur poolt Berliinis väljaantava rahvusvahelise noodikirjastuste aadressraamatu (Music Publishers' International ISMN Directory) tarvis.

 

Eesti ISMN Agentuur jagab Eesti noodikirjastajatele uusi kirjastustunnuseid ning annab nootidele ISMNe. Teenus on tasuta.

 

 


 digitaalarhiiv digar