Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Orbteosed

Eesti Rahvusraamatukogus tuvastatud orbteoste kogum: http://erb.nlib.ee/?orb
 

Mis on orbteos?
Teos või fonogramm on orbteos, kui ei ole tuvastatud ühtegi teosele või fonogrammile õigusi omavat isikut või kui tuvastamisest hoolimata ei ole ühtegi õiguste omajat leitud /.../. Art. 2 punkt 1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/28/EL

Direktiivi kommentaaride kohaselt:
Orbteose puhul ei ole võimalik saada eelnevat nõusolekut teose kopeerimiseks ega üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

Kui vähemalt üks õiguste omaja on tuvastatud ja leitud, ei tohiks teost või fonogrammi käsitada orbteosena.


Mis on hoolikas otsing?

Enne teose või fonogrammi käsitamist orbteosena tuleks heas usu viia läbi hoolikas otsing teosele või fonogrammile, sh teoses või fonogrammis sisalduvatele teostele ja muudele kaitstud objektidele õigusi omavate isikute leidmiseks.

Kattuvate otsingute vältimiseks tuleks hoolikas otsing viia läbi liikmesriigis, kus teos või fonogramm esmakordselt avaldati või, kui avaldamist ei toimunud, toimus selle esituse esmakordne eetrisse andmine.


 digitaalarhiiv digar