Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Oskuskeelepäev VII - 2013

VIII oskuskeelepäev toimus reedel, 10. mail Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismägi 2, Tallinn).
Oskuskeelepäeva keskmes olid keeleteaduse, politoloogia ja raamatukogunduse oskuskeele ning oskuskeelekorralduse probleemid.
Esinesid Eesti Rahvusraamatukogu terminoloog Kelly Parker, kes analüüsis raamatukoguterminite andmebaasi kasutuspraktikat, ja kogude direktor Ülle Talihärm, kes kirjeldas raamatukoguterminite kasutamise kogemust kutsetöös ja seadusloomes. Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia osakonna juhataja dr. Arvi Tavast käsitles deskriptiivse e-keelenõu projekti. „Mida sooviksite (oskus)keelekorraldusele spetsialiseerunud kuldkalakeselt?”, küsis ta oma ettekande pealkirjas. Päeva teisel poolel astusid üles riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)“ stipendiaadid: Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur Kristel Uiboaed tegi ettekande keelestatistika terminoloogiast, riigiteaduse instituudi vanemteadur dr. Eva Piirimäe tutvustas poliitikafilosoofia terminoloogiat ja terminoloogiaveebi võimalusi ning politoloogia doktorant Kats Kivistik käsitles politoloogia erialakeele kasutamist.
 

KAVA

11.00 Registreerimine
11.30 Tervitussõnad
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
11.40 „Raamatukoguterminite andmebaas: tööd ja tegemised“
Kelly Parker, Eesti Rahvusraamatukogu terminoloogia juhtiv spetsialist
12.00 „Raamatukoguterminite kasutamisest ja seadusloomest“
Ülle Talihärm, Eesti Rahvusraamatukogu kogude direktor
12.20 “Mida sooviksite (oskus)keelekorraldusele spetsialiseerunud kuldkalakeselt?”
Arvi Tavast, Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia osakonna juhataja
12.50–13.20 Kohvipaus
13.20 „Keelestatistilisest terminoloogiast“
Kristel Uiboaed, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nooremteadur ja doktorant
13.50 „Poliitikafilosoofia terminoloogiast: terminoloogiaveebi võimalused”
Eva Piirimäe, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi poliitilise filosoofia vanemteadur
14.20 „Politoloogia erialakeel“
Kats Kivistik, Tartu Ülikooli politoloogia doktorant
14.50 Kokkuvõte 
Päeva juhtis Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Korraldajad: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Terminoloogia Ühing ja Tartu Ülikooli Sihtasutus.
Toetaja: Haridus-ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)“ kaudu.
Lisainformatsioon: Kelly dot Parker at nlib dot ee.


 digitaalarhiiv digar