Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

RAHVUSBIBLIOGRAAFIA VÄLJAANDED

Avaandmed | Võrguväljaanded | Trükinimestikud |

 

Eesti rahvusbibliograafia on avaldatud rahvusbibliograafia andmebaasis ERB (http://erb.nlib.ee).Eesti rahvusbibliograafia andmebaas

 


 
AVAANDMED 

Rahvusbibliograafias registreeritud kirjed on avaandmetena avaldatud Eesti Rahvusraamatukogu avaandmete portaalis data.digar.ee

Igal esmaspäeval lisandub portaali värske fail uute ERBi lisandunud ja muudetud kirjetega.

Andmed on MARC21 või marc21xml vormingus.
 


  

VÕRGUVÄLJAANDED

Uued Eesti Raamatud
ISSN 1406-1449
Väljaanne koondab andmeid ühe kalendrikuu jooksul Rahvusraamatukokku saabunud raamatute (sh e-raamatute) kohta.
Vt. lähemalt siit.

 

Eesti rahvusbibliograafia. Perioodika

ISSN 1736-8480
Perioodika on Eesti rahvusbibliograafia osa, mis ilmub 1999. aastast aastaväljaandena. Aastanimestik registreerib igal aastal Eestis ilmunud ja Eesti Rahvusraamatukogusse säilituseksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud Eestit kujutavad või eestikeelsed perioodilised väljaanded.
Alates 2005. aastast ilmub aastanimestik võrguväljaandena.
Perioodiliste väljaannete jooksvat ilmumist kajastavad Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB ja e-kataloog ESTER.

| 20162015 | 2014 | 20132012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

 
 
Eesti rahvusbibliograafia. Kaardid
ISSN 1736-2059
Kaardid on Eesti rahvusbibliograafia osa, mis registreerib igal aastal Eestis ilmunud ja Eesti Rahvusraamatukogusse sundseksemplaridena saabunud ning väljaspool Eestit ilmunud Eestit kujutavad või eestikeelsed kaarditeavikud.
Aastatel 1986–1998 ilmunud kaarditeavikud on registreeritud eraldi trükistes Eesti Rahvusbibliograafia. Kaardid ja ajavahemikus 1999–2002 ilmunud kaarditeavikud aastanimestikus Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud. Kaardid. Registrid.
Aastatel 2004-2006 ilmus aastanimestik võrguväljaandena, kajastades bibliograafilist informatsiooni 2003-2005. aastal ilmunud kaarditeavikute kohta.
Alates 2006. aastast kajastavad kaarditeavikute jooksvat ilmumist Eesti rahvusbibliograafia sidusandmebaas Eesti rahvusbibliograafia andmebaas ERB ja elektronkataloog e-kataloog ESTER.

| 2005 | 2004 | 2003 |
 
 
Eesti ametlikud väljaanded 2001-2005
ISSN 1736-0439
Eesti ametlikud väljaanded on osa rahvusbibliograafiast, mis registreerib Eesti Vabariigi riigiasutuste kulul või korraldusel välja antud teavikuid. 1993-2001 ilmus nimestik trükisena, alates 2002. a elektroonilisena Eesti Rahvusraamatukogu koduleheküljel.
Kirjed on sorteeritud vastavalt riigiasutuste loetelule. Ühe asutuse piires on järjestus tähestikuline, enne eestikeelsed jt. ladina tähestikuga, siis kirillitsas teavikud. Dubleeritud kirjed on tähistatud tärniga.
Bibliograafias ei registreerita konfidentsiaalseid dokumente, reklaamiotstarbelisi ja püsiväärtuseta trükiseid mahuga alla 4 lehekülje. Avalik-õiguslike ülikoolide ja Teaduste Akadeemia süsteemi väljaannetest on välja jäetud õppe- ja teaduskirjandus ning konverentside materjalid. Väljaanne on koostatud Eesti Rahvusraamatukogusse sundeksemplaridena saabunud teavikute põhjal.
 
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
 
 
 
Trükinimestikena on ilmunud järgmised restrospektiivse rahvusbibliograafia väljaanded:

Koostamisel on:
  • Eestis ja mujal ilmunud Eestiga seotud võõrkeelne raamat kuni 1940 (TLÜAR)

 


 digitaalarhiiv digar