Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Rahvusraamatukogu standardid

Rahvusraamatukogu standardeid (edaspidi RRS) koostab, kinnitab ja avaldab Eesti Rahvusraamatukogu.  RRS`e koostatakse eesmärgiga anda juhtnööre Rahvusraamatukogu ja ka teiste raamatukogude spetsialistidele raamatukogutöö kohta. Standardid tuleb võtta kasutusele Rahvusraamatukogus, standardi rakendamine teistes raamatukogudes on soovitatav. RRS`ide  koostamist ja kasutamist käsitletakse standardis RRS 1:2009.

Avaldatud standardid:

RRS 1:2009 (asendab 1:2002) - Standardimine raamatukogunduses. Põhimõtted ja reeglid (Standardisation in librarianship – Principles and rules)

Sandard käsitleb RRS`i koostamisettepaneku esitamise ja selle käsitlemise ning standardi kavandi koostamise, arvamusküsitluse, heakskiitmise, kinnitamise, avaldamise, muutmise ja tühistamise protseduure. Samuti käsitletakse Eesti standardi kavandi koostamist ning standardimises osalemise ja standardite kasutamise üldpõhimõtteid.

RRS 2:2002 Kirjereeglid. ISBD(M): Rahvusvahelised monograafiate bibliograafilise kirjeldamise reeglid; 2. trükk 2004. aastal. (ISBD(M): International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications, Rev edition 2002)

Standard sisaldab rahvusvahelisi monograafiate kirjeldamise reegleid ning käsitleb järgmist:
– monograafiate kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid;
– kirjeelementide järjestust;
– kirjemärgistust.
Reeglid on mõeldud eeskätt rahvusbibliograafiakeskustele, kuid ka teistele kataloogimis- ja bibliograafiaasutustele nii elektrooniliste kui ka trükitud kirjete loomiseks.
ISBD(M) rakendusalaks on alates 1801. aastast ilmunud, teksti ja/või illustratsioone sisaldavad silmloetavad väljaanded (nt trükitud raamatud), samuti pimedate kirjas (nt Braille’ kirjas) teavikud.

RRS 3:2004 Kirjereeglid. ISBD(CR): Rahvusvahelised jadaväljaannete ja teiste pidevväljaannete bibliograafilise kirjeldamise reeglid (ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources)

Standard sisaldab rahvusvahelised jadaväljaannete ja teiste pidevväljaannete kirjeldamise reeglid ning käsitleb järgmist:
– selliste väljaannete kirjeldamisele ja identifitseerimisele esitatavaid nõudeid;
– kirjeelementide järjestust;
– kirjemärgistust.
Reeglid on mõeldud eeskätt rahvusbibliograafiakeskustele, kuid ka teistele kataloogimis- ja bibliograafiaasutustele nii elektrooniliste kui ka trükitud kirjete loomiseks.

RRS 4:2007 - Kirje struktuur ja andmete esitusvorm bibliograafiaandmebaasides (Structure of bibliographic description and data format for bibliographic databases). Avaldatud RRi võrguväljaandena.

Standard käsitleb kirje struktuuri ja andmete esitusvormi lokaalsetes bibliograafiaandmebaasides, mis ei toetu MARC-vormingule. Kirjeldatakse 32 andmevälja. Standardi lisas A on esitatud kirjes kasutatavad lühendid ja lisas B grammatilised artiklid, mida ei arvestata pealkirjade järjestamisel.

RRS 5:2008 - Raamatukogudevaheline laenutus (RVL). Põhimõtted ja üldnõuded. (Interlibrary lending – Principles and general requirements). Avaldatud RRi võrguväljaandena.

Standard sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) põhimõtted ning üldnõuded RVL-i teel teavikute ja koopiate tellimisele ning teistelt raamatukogudelt saadud tellimuste täitmisele, olenemata raamatukogu tüübist. Teatmelisades esitatakse näidisvormid raamatukogudele ja kasutajale teavikute või koopiate tellimiseks.
 


 digitaalarhiiv digar