Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal | Eesti Rahvusraamatukogu

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal

Asub raamatukogu 6. korrusel.Õiguskirjanduse ja RVO saal

Kontaktandmediuridica@nlib.ee (õigus), 

rvo@nlib.ee (rahvusvahelised organisatsioonid), 630 7386

Saalis on kirjandus teemadel:

  • Eesti õigus

  • teiste riikide õigus

  • avalik õigus, eraõigus, rahvusvaheline õigus

  • rahvusvahelised organisatsioonid, millele rahvusraamatukogu on hoiuraamatukoguks

EBRD, ICAO, ILO, IMF, IMO, OECD, OSCE, UNUNESCO, UNWTO, WHO, WTO

  • valikuliselt ka teised rahvusvahelised organisatsioonid, sh

COE, IOM, NATO, OPEC, UNICEF, WIPO, World Bank
 

Jälgi meid sotsiaalmeedias!

 

 

Parlamendiraamatukogu uudiskiri - Parlamendiraamatukogu teenuseid, tegevusi, uusi raamatuid ja näitusi tutvustav uudiskiri. Liitu meie uudiskirjaga.

 

Meie väljaanded:

 

Summaria Iuridica

Summaria Iuridica

 

 

 

 

Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogus koostati kuni aastani 2020 võrguväljaannet, mis sisaldas valikut raamatutest, artiklitest ja internetiallikatest aktuaalsel teemal ning valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest. Väljaande numbrid on kättesaadavad digitaalarhiivis DIGAR.

Alates 2021. aastast koondab õigusartikleid välisajakirjadest, raamatuid, uuringuid ning riikide seadusuudiseid andmebaas SUMMARIA IURIDICA.

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile.

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE)

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - õigusbibliograafia võrguväljaanne, Rahvusraamatukogu koostatud õigusteadusliku kirjanduse aastanimestik. Varem trükisena ilmunud väljaannet avaldati 2009–2015 ainult elektrooniliselt. Alates 2016. aastast aastanimestikku ei koostata.

Väljaanne on täistekstina kättesaadav digitaalarhiivis DIGAR.

Õigusbibliograafia andmeid koondab jooksvalt täiendatav andmebaas Eesti õigusbibliograafia.