Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

DIGAR : digitaalne arhiiv

1. EESMÄRK
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR eesmärgiks on e-väljaannete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. DIGARis arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Arhiveeritud väljaanded on leitavad e-kataloogi ESTER ja Eesti Rahvusraamatukogus loodud bibliograafiliste andmebaaside kaudu. Samuti saab täistekste otsida otse arhiivi erinevaid otsiaknaid kasutades.

2. AJALINE RAAMISTIK
Arhiiv loodi 2004. aastal Euroopa Liidu projekti ReUSE raames. Projekti eesmärgiks oli koguda, säilitada ja teha laiemalt kättesaadavaks trükiväljaannete digitaalkoopiad. Projekti esmane sihtgrupp oli kirjastamisega tegelevad avaliku sektori asutused. Alates 01.06.2006 kogutakse arhiivi Eesti võrguväljaandeid vastavalt sundeksemplari seadusele.

3. TAUSTAINFO
Digitaalsesse arhiivi kogutav ja arhiveeritav ainestu peab olema avaldatud (või kavatsetakse avaldada) trükisena või võrguväljaandena, millena käsitletakse Internetis avaldatud raamatuid, ajalehti, ajakirju, jätkväljaandeid, kaarte ja noote. Arhiveeritud väljaanded on vabalt kättesaadavad Internetis. Samas on failide loovutajal võimalik sätestada oma väljaandele kasutuspiirnaguid. Piirangutega failid on kättesaadavad Eesti Rahvusraamatukogu sisevõrgus.

4. TULEMUSED
Digitaalarhiiv DIGAR toimib Eesti trükitud kultuuripärandi arhiivina.

5. PARTNERID
Arhiivi erinevate liideste arendus toimub Eesti Rahvusraamatukogus koostöös AS DATEL’iga. Arhiivi arendust on osaliselt rahastatud Euroopa Liidu struktuurifondidest.

6. KONTAKT
DIGARi koordinaator on Eesti Rahvusraamatukogu e-kogude peaspetsialist Kairi Felt, tel. 630 7590, e-post Kairi dot Felt at nlib dot ee

Digitaalarhiiv DIGAR http://digar.nlib.ee


 digitaalarhiiv digar