Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Europeana v1.0

1. EESMÄRGID
Projekti Europeana v1.0 põhieesmärk on Euroopa digitaalraamatukogu Europeana esimese täisfunktsionaalse versiooni loomine ja testimine. Lisaks projekti raames toimuvale tehnilisele arendustööle on olulised eesmärgid ka Europeanaga seotud asutuste ja organisatsioonide võrgustiku tugevdamine ja uuele teenusele jätkusuutliku ärimudeli väljatöötamine.

2. AJALINE RAAMISTIK
Projekti Europeana v1.0 kestvus on 30 kuud: 1. veebruar 2009 – 31. juuli 2011. Projekti avaürituseks oli 14.-16. septembrini 2009 Haagis toimuv Europeana konverents.

3. TAUSTAINFO
Europeana v1.0 on Euroopa Komisjoni eContentplus programmist rahastatav temaatiline võrgustik, mille raames jätkatakse üle-euroopalise infoportaali Europeana arendamist. Europeana v1.0 jätkab eelmise temaatilise võrgustiku EDLnet tööd, mille tulemusel avati novembris 2008 Europeana esimene avalikult kasutatav prototüüp. Projekti koondeelarve on 6 200 000 eurot.

4. TULEMUSED
Europeana täisfunktsionaalse teenuse väljatöötamisel soovitakse saavutada järgmist:
- uue informatsiooni hankimine ja selle liitmine Europeanaga;
- taustsüsteemide loomine, mis on vajalikud informatsiooni vahendamiseks kasutajatele;
- võimaluste loomine Europeanas leiduva sisu kasutamiseks teiste teenuste vahendusel;
- mitmekeelse infootsingu võimaluste optimaalne rakendamine;
- teenuse reklaamikanalite määratlemine ja lõppkasutajate kaasamine teenuse arendamisse.
Lisaks tehnilisele arendustööle nähakse ette veel mitmed organisatsioonilised ja administratiivsed tulemused:
- olemasolev partnerite võrgustik on laienenud ja omavahel tihedamalt integreerunud;
- Europeana arendamiseks ja haldamiseks on loodud tõhusalt toimiv organisatsioon;
- Europeanal on olemas jätkusuutlik äri- ja rahastamismudel;
- toimub teenuse järjekindel ja efektiivne tutvustamine lõppkasutajatele;
- Europeanal on olemas selged põhimõtted, mis puudutavad sellega liitumist, teenuse arendamist ja selle kasutamist kolmandate isikute/asutuste poolt.

5. PARTNERID
Rahastamisotsuse ja lepingu allkirjastamise hetkel kuulus temaatilisse võrgustikku 85 partnerit. Võrgustik on avatud uutele liitujatele ja projekti käigus peaks kasvama selles osalejate arv umbes 250 partnerini.
Projekti koordineerib Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutus (EDL Foundation).

 


 digitaalarhiiv digar