Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti ametlikud väljaanded. 2005

Riigikogu Kantselei
Riigikantselei
    Rahvastikuministri Büroo
    Rahvusarhiiv
Presidendi Kantselei
Riigikohus
Õiguskantsleri Kantselei
Riigikontroll
Eesti Pank
    Finantsinspektsioon
Haridus- ja Teadusministeerium
    Keeleinspektsioon
Justiitsministeerium
Kaitseministeerium
    Kaitseresursside Amet
    Teabeamet
Keskkonnaministeerium
    Keskkonnainspektsioon
    Maa-amet
Kultuuriministeerium
    Muinsuskaitseamet
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
    Energiaturu Inspektsioon
    Konkurentsiamet
    Lennuamet
    Maanteeamet
    Patendiamet
    Raudteeinspektsioon
    Sideamet
    Tarbijakaitseamet
    Tehnilise Järelevalve Inspektsioon
    Veeteede Amet
Põllumajandusministeerium
    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
    Taimetoodangu Inspektsioon
    Veterinaar- ja Toiduamet Rahandusministeerium
    Maksu- ja Tolliamet
    Riigihangete Amet
    Statistikaamet
Siseministeerium
    Andmekaitse Inspektsioon
    Kaitsepolitseiamet
    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
    Piirivalveamet
    Politseiamet
    Päästeamet
Sotsiaalministeerium
    Ravimiamet
    Sotsiaalkindlustusamet
    Tervisekaitseinspektsioon
    Tervishoiuamet
    Tööinspektsioon
    Tööturuamet
Välisministeerium
Avalik-õiguslikud ülikoolid
    Kunstiakadeemia
    Muusikaakadeemia / Teatri- ja Muusikaakadeemia
    Põllumajandusülikool / Maaülikool
    Tallinna Pedagoogikaülikool / Tallinna Ülikool
    Tallinna Tehnikaülikool
    Tartu Ülikool
Teaduste Akadeemia
Rahvusraamatukogu

 


RIIGIKOGU KANTSELEI

1.     Euroopa Parlamendi valimine : 13. juuni 2004 / Vabariigi Valimiskomisjon ; [koostaja Epp Maaten]. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2005 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 177 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9949-10-926-4

2.     Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi käsitlevad õigusaktid 2005 / [Vabariigi Valimiskomisjon]. - [Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2005] (Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 86 lk. : ill. ; 21 cm.

3.     Riigikogu (The Parliament of Estonia) directory / National Library of Estonia. - Tallinn : National Library of Estonia, 1993-    . - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Riigikogu directory. - Väljaanne ilmub Riigikogu Kantselei tellimusel.
ISSN 1406-5193

4.     Riigikogu kroonika : [koosseis ja struktuur, seadusandlik tegevus, parlamentaarne kontroll, Riigikogu ja teised institutsioonid] / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Piret Viljamaa ; toimetanud Rita Hillermaa ... [jt.]. - 1992/93 (1994)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-    . - 19 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord (1995-) ja eessõna (2000-) ka inglise keeles. - Kokkuvõte inglise keeles (2000-). - Sisaldab nimeregistrit.- Väljaanne ilmub Riigikogu Kantselei tellimusel.
ISSN 1406-409X

5.     Riigikogu teatmik / Eesti Rahvusraamatukogu. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1993-    . - 20 cm. - 1 kord aastas.- Väljaanne ilmub Riigikogu Kantselei tellimusel.
ISSN 1406-5185

6.     Riigikogu toimetised / Riigikogu Kantselei ; peatoimetaja Aivar Jarne. - 1 (2000)-    . - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2000-    . - 25 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Sisukord ka inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISSN 1406-5665

7.     Vabariigi Valimiskomisjoni juhised valimiskomisjonidele 2005. a. kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks / [Vabariigi Valimiskomisjon]. - [Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2005] ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 24 lk. ; 21 cm.

8.     Valge raamat : eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991 / Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon ; [toimetajad Ülo Ennuste ... jt. ; eessõna: Vello Salo]. - [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2005 ([Tallinn] : Multiprint). - 154, [1] lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia peatükkide lõpus.
ISBN 9985-70-194-1

9.     The white book : losses inflicted on the Estonian nation by occupation regimes 1940-1991 / Estonian State Commission on Examination of the Policies of Repression ; [translators Mari Ets ... et al. ; editors Vello Salo ... et al. ; foreword: Vello Salo]. - [Tallinn] : Estonian Encyclopaedia Publishers, c2005 ([Tallinn] : Multiprint). - 175 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia peatükkide lõpus.
ISBN 9985-70-195-X

10.     X Riigikogu stenogrammid 2004. VII köide : IV istungjärk : 13. september - 30. september. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXVI, 331, [45] lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

11.     X Riigikogu stenogrammid 2004. VIII köide : IV istungjärk : 11. oktoober - 28. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXVIII lk., lk. 333-708, [34] lk., 10 l. ill. : ill. ; 30 cm.

12.     X Riigikogu stenogrammid 2004. IX köide : IV istungjärk : 8. november - 25. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXVIII lk., lk. 709-1118, [65] lk. : ill. ; 30 cm.

13.     X Riigikogu stenogrammid 2004. X köide : IV istungjärk : 6. detsember - 16. detsember. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXVI lk., lk. 1119-1422, [73] lk. : ill. ; 30 cm.

14.     X Riigikogu stenogrammid 2005. I köide : V istungjärk : 10. jaanuar - 10. veebruar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXIX, 423, [72] lk. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

15.     X Riigikogu stenogrammid 2005. II köide : V istungjärk : 14. veebruar - 7. aprill. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XL lk., lk. 425-794, [74] lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

16.     X Riigikogu stenogrammid 2005. III köide : V istungjärk : 11. aprill - 19. mai. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XLII lk., lk. 795-1203, [91] lk. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

17.     X Riigikogu stenogrammid 2005. IV köide : V istungjärk : 30. mai - 16. juuni. Erakorraline istungjärk : 20. juuni. Erakorraline istungjärk : 28. juuni. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXVI lk., lk. 1205-1601, [79] lk. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

18.     X Riigikogu stenogrammid 2005. V köide : VI istungjärk : 12. september - 13. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - XXXVI, 398, [52] lk. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

19.     X Riigikogu stenogrammiköidete ainejuht 2003-2004 / [koostanud Karin Krondel]. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2005. - 177 lk. ; 30 cm. - Kaanel pealkiri: Ainejuht 2003-2004.

20.     Белая книга : о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил ; [перевод с эстонского: Андрей Бабаджан, Татьяна Верхоустинская, Эйнар Вяря ; редакторы Юло Эннусте ... и др. ; предисловие: Велло Сало]. - [Таллинн] : Ilo, c2005 ([Таллинн] : Iloprint). - 171, [1] lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia peatükkide lõpus.
ISBN 9985-57-758-2

RIIGIKANTSELEI

21.     Action plan for growth and jobs 2005-2007 [Võrguteavik] : for implementation of the Lisbon strategy / [Government of the Estonian Republic ; working group: Keit Kasemets (head of the working group) ... et al.]. - Tekst (320 KB). - Tallinn : [Riigikantselei], 2005. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

22.     Ametniku Euroopa Liidu käsiraamat / [koostajad Juhan Lepassaar ja Ülle Hanson]. - [Tallinn] : Riigikantselei, 2005 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 71 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-9649-0-X

23.     Avaliku teenistuse aastaraamat / Riigikantselei. - 1999 (2000)-    . - Tallinn : Riigikantselei, 2000-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - 2003 (2004) rööppealkiri ja osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-6157

*     Eesti maaelu arengukava 2004-2006 / Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Valitsus, Põllumajandusministeerium. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Paar]). - 214 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

*     Eesti maaelu arengukava 2004-2006 : lühikokkuvõte / Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Valitsus, Põllumajandusministeerium. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Paar]). - 52 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

25.     Eesti tänab ... : [Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid] / Riigikantselei ; koostajad: Kalev Uustalu, Ivo Manfred Rebane ... [jt.]. - 1995-1998 (1998)-    . - Tallinn : Riigikantselei, 1998-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kokkuvõte inglise keeles (1919-2000 (2000)). - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISSN 1406-9326

*     Estonian rural development plan 2004-2006 / European Commission, Government of the Republic of Estonia, Ministry of Agriculture. - Tallinn : Ministry of Agriculture, 2005 ([Tartu : Paar]). - 220 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

*     Estonian rural development plan 2004-2006 : summary / European Commission, Government of the Republic of Estonia, Ministry of Agriculture. - Tallinn : Ministry of Agriculture, 2005 ([Tartu : Paar]). - 56 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

26.    Parrest, Nele.
Ülevaatlik õppematerjal haldusõigusest / Nele Parrest, Anno Aedmaa ; Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus, Eesti Vabariigi Riigikantselei. - Tallinn : Riigikantselei, 2005 ([Tallinn : Folger]). - 74 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-987-6

27.    Rebane, Ivo-Manfred.
Eesti lipp / Ivo-Manfred Rebane ; [ingliskeelse resümee tõlkinud Eevi-Mai Võrk]. - 2., täiend. ja parand. tr. - Tallinn : Riigikantselei, 2005 ([Tallinn] : Riigi Teataja trükikoda). - 119 lk. : ill., vapid ; 25 cm. - Sisaldab bilbiograafiat.
ISBN 9949-13-106-5 (köites)

28.     Riigi Teataja Lisa / Riigikantselei. - Ilmub 30. jaanuarist 1991. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1991-    . - 22 cm. - 3-4 korda nädalas, 1999-    . - Kättesaadav ka võrguteavikuna: Elektrooniline Riigi Teataja - eRT, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3352

29.     Riigi Teataja. I osa, Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid / Riigikantselei. - Ilmub 2. juulist 1990. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1990-    . - 22 cm. - 2 korda nädalas, 1993-    . - Kättesaadav ka võrguteavikuna: Elektrooniline Riigi Teataja - eRT, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3328

30.     Riigi Teataja. II osa, Välislepingud, muud välissuhtlemisalased õigusaktid ja teadaanded / Riigikantselei. - Ilmub 10. veebruarist 1993. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1993-    . - 22 cm. - 2-3 korda kuus. - Kättesaadav ka võrguteavikuna: Elektrooniline Riigi Teataja - eRT, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3336

31.     Riigi Teataja. III osa, Riigikohtu lahendid / Riigikantselei. - Ilmub 27. veebruarist 1995. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1995-    . - 22 cm. - 2-3 korda kuus. - Kättesaadav ka võrguteavikuna: Elektrooniline Riigi Teataja - eRT, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3344

32.     Правовые Акты Эстонии : неофициальный перевод с издания 'Riigi Teataja' / Государственная канцелярия. - Ilmus 7. jaanuar 1993 (N 1) - 28. detsember 2005 (N 18). - Tallinn : Рийги Театая, 1993-2005. - 22 cm. - 2 korda kuus, 2002-2005. - Eesti keeles kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-3360

Rahvusarhiiv

33.     Aruanne Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee 2. osakonna agentuur- ja operatiivtöö tulemuste kohta 1958. aastal ; Aruanne Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Julgeoleku Komitee 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö tulemuste kohta 1958. aastal / Rahvusarhiiv ; [tõlkinud ja toimetanud Jüri Ojamaa ja Jaak Hion ; kommenteerinud Indrek Jürjo]. - Tallinn : Rahvusarhiiv, 2005 ([Tallinn : Pakett]). - 221, [1] lk. ; 22 cm. - (Ad fontes ; 14). - Kaanel pealkiri: Aruanded Riikliku Julgeoleku Komitee 2. ja 4. osakonna tööst 1958. aastal. - Bibliograafia joonealustes märkustes. - Sisaldab registreid.
ISBN 9985-9510-3-4

34.     Rahvusarhiivi tegevuse ülevaade ... = National Archives of Estonia ... / koostanud Tõnu Tannberg ; toimetanud Helina Tamman. - 1999-2000 (2001)-    . - Tartu : Rahvusarhiiv, 2001-    . - 30 cm. - 1 kord kahe aasta jooksul. - Kaanel pealkiri: Rahvusarhiiv ... [a.]. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Osa teksti inglise keeles.

RIIGIKOHUS

35.     Riigikohtu lahendid Eesti õiguskorras: tähendus ja kriitika : Riigikohtu teadustööde konkursi kogumik / Eesti Vabariigi Riigikohus, [Sihtasutus Eesti Õiguskeskus ; eessõnad: Märt Rask, Raul Narits]. - Tartu : Eesti Vabariigi Riigikohus, 2005 ([Tartu] : Paar). - 114 lk. ; 24 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.

36.     Riigikohus ... : lahendid ja kommentaarid : Riigikohtu väljaanne / koostaja Tanel Kask. - 1993/1994 (1995)-    . - Tallinn : Juura, 1995-    . - 24 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.
ISSN 1736-1389

37.     The Supreme Court of Estonia / [editorial board: Merle Heitur ... et al. ; translator Silva Soomets]. - [Tartu] : Elmatar, [2005] ([Tartu : Greif]). - 32 lk. : ill. ; 15 cm.

ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI

38.     Annual report ... of the Chancellor of Justice : overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / Office of the Chancellor of Justice. - Tallinn : Office of the Chancellor of Justice, 2003-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

39.    Jõks, Allar .
Eesti Vabariigi õiguskantsler : põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja / [Allar Jõks]. - Tallinn : Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei, [2005] ([Tartu : Guttenberg]). - 19 lk. koos kaanega : ill., portr. ; 21 cm + ümbrik avalduse näidisega õiguskantslerile (30x21 cm, voldituna 15x11 cm).

40.     Majandusaasta aruanne [Võrguteavik] / Õiguskantsleri Kantselei. - 2004 (2005)-    . - Tekst. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2005-    . - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

41.     Õiguskantsleri ... aasta tegevuse ülevaade : ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / Õiguskantsleri Kantselei. - 2001 (2002)-    . - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2002-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1736-3039

RIIGIKONTROLL

42.     Tulemusauditi rakendussuunised : INTOSAI auditistandarditel ja praktilisel kogemusel põhinev tulemusauditi juhend / [eessõna: Kjell Larsson]. - Tallinn : [Riigikontroll], 2005 ([Tallinn] : Multiprint). - 69 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-877-2

43.     Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta ... aastal / Riigikontroll. - 1998 (1999)-    . - Tallinn : Riigikontroll, [1999]-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

EESTI PANK

44.     Eesti maksebilansi aastaraamat [Võrguteavik] / Eesti Pank. - 2000 (2001)-    . - Tekst. - Tallinn : Eesti Pank, [2001]-    . - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena, (2000 (2001) - 2002 (2003), ISSN 1406-720X). - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

45.     Eesti Panga ... aasta aruanne. - 1993 (1994)-    . - Tallinn : Eesti Pank, 1994-    . - 29-30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna ja CD-ROMil (2003 (2004)-, ISSN 1736-1907).
ISSN 1406-1406

46.     Eesti Pank : annual report [Elektrooniline teavik]. - 2003 (2004)-    . - Tekst, otsinguprogramm. - Tallinn : Eesti Pank, 2004-    . - 1 CD-ROM ; 12 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Süsteemi nõuded: operatsioonisüsteemid Microsoft Windows 98 / ME / 2000 / XP.
ISSN 1736-194X

47.     Eesti Pank : newsletter / Information Department of Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - No. 1 (166) (1997) -    . - Tallinn : Eesti Pank, 1997-    . - 30 cm. - 8 korda aastas, 1999-    . - Kättesaadav ka võrguteavikuna 1995. a.-st.

48.     Eesti Pank : teabeleht / Eesti Panga informatsiooniosakond ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Ilmub jaanuarist 1994. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-    . - 30 cm. - 8 korda aastas, 1999-    . - Kättesaadav ka võrguteavikuna 1995. a.-st.

49.     Estonian balance of payments yearbook [Võrguteavik] / Eesti Pank. - 2000 (2001)-    . - Tekst. - Tallinn : Eesti Pank, [2001]-    . - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena: Estonian balance of payments yearbook, (2000 (2001) - 2002 (2003), ISSN 1406-9725). - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

50.     Financial stability review / Eesti Pank ; executive editor Kadri Põdra. - 2003, november-    . - Tallinn : Eesti Pank, 2003-    . - 30 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1736-1281

51.     Finantsstabiilsuse ülevaade / Eesti Pank ; tegevtoimetaja Kadri Põdra. - 2003, november-    . - Tallinn : Eesti Pank, 2003-    . - 30 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1736-1184

52.     Kroon & Economy : Eesti Pank quarterly / executive editor Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-    . - 24 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-829X

53.     Kroon ja Majandus : Eesti Panga kvartalikiri / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-    . - 24 cm. - 4 korda aastas. - Kaanel pealkiri: Kroon & Majandus. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-801X

54.     Monetary developments & policy survey / Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - 1996 (1997)-    . - Tallinn : Eesti Pank, 1997-    . - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-4162

55.     Rahapoliitiline ülevaade / Eesti Pank ; toimetaja Kadri Põdra. - 1995, sept.-    . - Tallinn : Eesti Pank, 1995-    . - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-4154

Finantsinspektsioon

56.     Estonian Financial Supervision Authority yearbook. - 2002 (2003)-    . - [Tallinn] : Estonian Financial Supervision Authority, 2003-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

57.     Finantsinspektsioon : aastaraamat. - 2002 (2003)-    . - [Tallinn] : Finantsinspektsioon, 2003-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

58.     Finantsinspektsiooni ... a. aastaaruanne. - 2002 (2003)-    . - [Tallinn] : Finantsinspektsioon, 2003-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

59.     Insurance yearbook [Võrguteavik] / Estonian Financial Supervisory Authority = Kindlustuse aastaraamat / Finantsinspektsioon. - 2000 (2001)-    . - Tekst. - Tallinn : Estonian Financial Supervision Authority, 2001-    . - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena (1993-2000) ja CD-ROMil. - Pealkiri eesti ja inglise, tekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

60.     Kindlustuse aastaraamat [Võrguteavik] / Finantsinspektsioon = Insurance yearbook / Estonian Insurance Supervisory Authority. - 1999 (2000)-    . - Tekst. - Tallinn : Finantsinspektsioon, 2000-    . - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena (1993- 2000) ja CD-ROMil. - Tekst eesti keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM

61.     Abiks otsustajale : kutseõppeasutused ... / Haridus- ja Teadusministeerium, Hariduse ja Tööhõive Seirekeskus. - 1991 - 1993/1994 (1993) ; 1998-    . - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium, 1991-    . - 30 cm. - Ebaregulaarne.

62.     Astu sisse! Uusimmigrantide ettevalmistus eesti keeles õppimiseks : õpilase tööraamat / Ülle Rannut, Mart Rannut, Hiie Asser, Maire Küppar ; [Haridus- ja Teadusministeerium]. - [Tallinn] : Ilo, c2004 ([Tallinn] : Ilo Print). - 230, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm.
ISBN 9985-57-657-8

63.    Baker, Colin.
Kakskeelne laps / Colin Baker ; [tõlkija Mari Hiiemäe ; eessõna: Mart Rannut]. - [Soinaste (Tartumaa)] : El Paradiso ; [Tartu] : Haridus- ja Teadusministeerium, c2005 ([Tartu : Guttenberg)]. - 360 lk. : ill. ; 21 cm. - (XXI sajandi kool).
ISBN 9985-9556-8-4

64.     Competence and the development of competencies in the field of youth work: the professional background of Estonian youth workers / Estonian Ministry of Education and Researh, Tallinn University Institute of Educational Research ; compiled by Meril Ümarik and Krista Loogma. - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 47 lk. : ill. ; 27 cm.

65.    Cowley, Sue.
Õpetaja õpiabi : [kuidas olla enesekindel ja heatujuline õpetaja] / Sue Cowley ; [tõlkija Ruudu Raudsepp]. - [Soinaste (Tartumaa)] : El Paradiso ; [Tartu] : Haridus- ja Teadusministeerium, c2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 158 lk. ; 21 cm. - (XXI sajandi kool).
ISBN 9985-9529-9-5

66.     Eesti alaealiste komisjonide tegevus aastatel 1999-2004 / Haridus- ja Teadusministeerium. - Tallinn : MTE Kirjastus, 2005 ([Tallinn : Printon]). - 104 lk. : ill. ; 21 cm. - Bibliograafia lk. 51-52. - Alaealiste komisjoni tööd reguleerivad õigusaktid lk. 61.

67.     Eesti kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008 / Haridus- ja Teadusministeerium. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 51, [1] lk. : ill. ; 27 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

68.     Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustus : tegevuse analüüs ja ühtse kvaliteedikindlustuse süsteemi väljatöötamine : Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rektorite Nõukogu koostööprojekt. - [Tartu] : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tartu : Guttenberg]). - 56 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-13-039-5

69.     Euroopa kodanikuks olemine / [Miguel Angel Garcia López, Andreas Karsten, Peter Merry ... jt. ; eessõna: Reet Kost]. - [Tallinn] : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 103, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 7). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 95-103.
ISBN 9985-9613-6-6

70.     Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvahelise Komisjoni raportid : Nõukogude okupatsioon 1940-1941, Saksa okupatsioon 1941-1944 / Haridus- ja Teadusministeerium, Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium : Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon, c2005 (Tartu : Tartumaa Trükikoda). - 28 lk. ; 24 cm.
ISBN 9949-13-057-3

71.     Konverents "Sada aastat rahvuslikku lasteaeda Eestis" : ettekanded : ajalookonverents Tartus "Vanemuise" Kontserdimajas 11. mail 2005 / [koostaja Meeri Tampere ; toimetaja Kairit Henno]. - Tartu : Atlex, 2005 ([Võru : Võru Täht]). - 32 lk. : ill. ; 30 cm. - Kaanel pealkiri: Sada aastat rahvuslikku lasteaeda Eestis : ajalookonverents "Vanemuise" Kontserdimajas : 11. mai 2005 Tartus. - Bibliograafia ettekannete lõpus.
ISBN 9985-9574-7-4

72.     Koolitamise alused / [Goran Buldioski, Cecilia Grimaldi, Sonja Mitter ... jt. ; eessõna: Reet Kost]. - [Tallinn] : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 143 lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 6). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 137 ja lk. 139-142.
ISBN 9985-9613-5-8

73.     Koondprojekti "Noorte tervistav puhkus ..." aruanne / Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus ; koostaja Kadri Kurve. - '99 (2000)-    . - Tallinn : Haridusministeerium, 2000-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Koondprojekt "Noorte tervistav puhkus ..." : aruanne. - Kättesadav ka võrguteavikuna.

74.     Krimmi kogumik. II : konverentsi "Eestlased XIX-XXI sajandil Krimmis" ettekanded (9.-10. septembril 2004 Simferopolis) = Крымский сборник : доклады конференции "Эстонцы Крыма XIX-XXI века" (9.-10. сентября 2004 г., Симферополь) / Eesti Vabariigi Teadus- ja Haridusministeeriumi keeletalitus, Eduard Vilde Muuseum ; koostanud ja toimetanud Tõnu Tender ning Livia Viitol ; [tõlge vene keelde: Tatjana Nikitina, Nadežda Saar, Igor Kotjuh ; tõlge eesti keelde: Heldin Allik, Kalli Karise, Anne Kiris, Marju Pohhomova]. - Tallinn ; Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2005 ([Tallinn] : Pakett). - 395, [1] lk., 16 lk. ill., portr. : ill. ; 22 cm. - Rööptekst vene keeles. - Bibliograafia ettekannete lõpus.
ISBN 9985-79-116-9

75.     Kultuuridevaheline õppimine / [Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão Guedes ... jt. ; eessõna: Reet Kost]. - [Tallinn] : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 111 lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 4). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 103-107.
ISBN 9985-9613-3-1

76.     Noortelaagri korraldaja käsiraamat / Eesti Noorsootöö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium ; [koostanud Elo Talvoja ... jt.]. - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium : Eesti Noorsootöö Keskus, 2005 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 191 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 190-191.
ISBN 9985-72-158-6

77.    Ojassoo, Ülo-Timotheus.
Riikliku kutseharidussüsteemi kutsekoolid Eestis aastatel 1944-1991 / Ülo-Timotheus Ojassoo. - Tallinn : [Haridus- ja Teadusministeerium], 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 80 lk. : ill. ; 27 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-72-162-4

78.     Organisatsiooni juhtimine / [Jonathan Bowyer, Arthur Murphy, Paola Bortini, Rosa Gallego ; eessõna: Reet Kost]. - [Tallinn] : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 93 lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 1). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 89-90.
ISBN 9985-9613-1-5

79.     Projektijuhtimine / [Bernard Abrignani, Rui Gomes, Dirk de Vilder ; eessõna: Reet Kost]. - Tallinn : Euroopa Noored Eesti büroo ; Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 115 lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 3). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 111-112.
ISBN 9985-9613-2-3

80.     Pädevused ja pädevuste arendamine noorsootöö valdkonnas: Eesti noorsootöötajate professionaalne taust : noorsootööalase koolituse valdkonna uuringu raport / Haridus- ja Teadusministeerium ; koostanud Tallinna Ülikooli Haridusuuringute Instituut ; Meril Ümarik ja Krista Loogma. - Tallinn : [Tallinna Ülikool], 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 47 lk. : ill. ; 27 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

81.     Rahvusvaheline vabatahtlik teenistus / [Luis Amorim, Simona Costanzo, Tony Geudens ... jt. ; eessõna: Reet Kost]. - [Tallinn] : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 99, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 5). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 95-98.
ISBN 9985-9613-4-X

82.     Sotsiaalne kaasatus / [Tom Croft, Veronique Crolla, Benoit Mida-Briot ; eessõna: Reet Kost]. - [Tallinn] : Euroopa Noored Eesti büroo : Haridus- ja Teadusministeerium, [2005] ([Tallinn : Iloprint]). - 113 lk. : ill. ; 30 cm. - (T-Kit käsiraamat ; 8). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 107-110.
ISBN 9985-9613-7-4

83.     Tartu Observatooriumi aastaraamat / Haridus- ja Teadusministeerium ; koostajad: Tõnu Viik, Laurits Leedjärv = Annual Report : Tartu Observatory / Ministry of Education and Research. - 1991 (1992)-    . - Tõravere : Tartu Observatory, 1992-    . - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kättesadav ka võrguteavikuna (2003 (2004)-). - Alates 2002 (2003)tekst eesti ja inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1736-3403

84.     Toimiv elukestva õppe ruum : VIII Täiskasvanud Õppija Nädal Eestis / Haridus- ja Teadusministeerium. - [Tallinn] : ETKA Andras, 2005 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 47, [2] lk. koos kaanega : ill., fot. ; 30 cm.

85.     Vene-eesti tervishoiu ja sotsiaaltöö sõnastik = Русско-эстонский медицинский и медико-социальный словарь / Eve Raeste, Valentina Štšadneva, Eda Vaigla, Natalija Karasjova. - Tartu ; Paide : [Kuma], 2005 ([Paide] : Kuma). - 216 lk. ; 22 cm. - Bibliograafia lk. 10-11. - Kõik varalised õigused väljaandele kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumile.
ISBN 9985-9564-5-1 (köites)

86.     Vene-eesti turismi- ja puhkesõnastik = Русско-эстонский словарь по туризму и отдыху / Enn Veldi, Irina Külmoja, Oksana Palikova, Ursula Erik. - Tartu ; Paide : [Kuma], 2005 ([Paide] : Kuma). - 164 lk. ; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Kõik varalised õigused väljaandele kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumile
ISBN 9985-9564-4-3 (köites)

87.     Õpetajakoolituse õppejõud - hariduse kvaliteedi võti? : ENTEPi konverentsi ettekannete materjalid / European Network on Teacher Education Policies (ENTEP), Tallinna Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium ; [koostanud Kristiina Krabi ; toimetuskolleegium: Katrin Poom-Valickis ... jt.]. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005 (Põltsamaa : Vali Press). - 63 lk. : ill. ; 21 cm. - Bibliograafia ettekannete lõpus.
ISBN 9985-58-379-5

88.     Õpiedutuse tekkepõhjused põhikoolis õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate arvamuste põhjal / Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut ; koostaja [ja toimetaja] Inger Kraav. - Tartu : Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut, 2005 ([Põltsamaa : Vali Press]). - 173 lk. : ill. ; 21 cm. - (Eesti pedagoogika ja kool ; 56). - Bibliograafia artiklite lõpus.

89.     Ülevaade haridussüsteemi järelevalvest ... õppeaastal / Haridus- ja Teadusministeerium, järelevalveosakond / toimetanud Kersti Kaldma. - 2001/2002 (2002)-    . - Tartu : Haridusministeerium, 2002-    . - 29 cm. - 1 kord kahe aasta jooksul.

90.     Ülevaade üldharidusest 2001-2005 / Haridus- ja Teadusministeerium, üldharidusosakond ; [toimetanud Maie Kitsing ja Kuldar Kiho]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2005 ([Tõravere : Softinvest Print]). - 131 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-13-329-7

91.     Рапорты Международной комиссии Эстонии по расследованию преступлений против человечности: оккупация Эстонии Советским Союзом 1940-1941, оккупация Эстонии Германией 1941-1944 / Министерство образования и науки, Эстонский фонд расследований преступлений против человечности. - Тарту : Министерство образования и науки ; Эстонский фонд расследований преступлений против человечности, 2005 (Тарту : Tartumaa Trükikoda). - 35 lk. ; 24 cm.
ISBN 9985-72-160-8

JUSTIITSMINISTEERIUM

92.     Amicus Curiae [Võrguteavik] : kohtu sõber : Justiitsministeeriumi kohtuhaldustalituse infoleht / Justiitsministeeriumi kohtuhaldustalitus ; toimetaja Age Värv. - Tekst. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005-    .

93.     The Constitution of the Republic of Estonia. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, [2005] ([Põltsamaa : Vali Press]). - 177, [1] lk. ; 7 cm. - Raamat sisaldab ka: The Constitution of the Republic of Estonia amendment act ; The Constitution of the Republic of Estonia implementation act ; Act to amend the Constitution of the Republic of Estonia for election of local government councils for term of four years.

94.     Eesti Vabariigi põhiseadus. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, [2005] ([Põltsamaa : Vali Press]). - 163, [1] lk. ; 7 cm. - Raamat sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus ; Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus.

95.     Kiri minu nooremale vennale / [MTÜ Convictus Eesti Viljandi noortevangide tugigrupp]. - Tallinn ; Viljandi : Convictus Eesti Viljandi noortevangide tugigrupp, 2005 ([Tallinn] : Livret). - 19 lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm.- Väljaande ilmumist toetas Justiitsministeerium.

96.     Kohtuarstid - eksperdid õiglase kohtuotsuse taga / Justiitsministeerium, Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo, Tartu Ülikool ; [koostajad Marika Väli ... jt. ; eessõna: Rein Lang]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - 31, [1] lk. : ill., portr. ; 21 cm. - (Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo arenguraamat). - Kokkuvõte inglise keeles.

97.     Korruptsioon Eestis : kolme sihtrühma uuring 2004 / Justiitsministeerium ; [koostaja Mari-Liis Liiv]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 102 lk. : ill. ; 24 cm. - (Kriminaalpoliitika uuringud, ISSN 1736-2377 ; 2). - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kokkuvõte inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-9359-4-2

98.     Kuritegevust mõjutavad sotsiaalmajanduslikud ja demograafilised tegurid / [koostajad Toomas Raus, Liis Timmusk ; kokkuvõtte tõlge inglise keelde: Liis Timmusk] ; Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika osakond. - Tallinn : [Justiitsministeerium], 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 86 lk. : ill., kaart ; 24 cm. - (Kriminaalpoliitika uuringud, ISSN 1736-2377 ; 3). - Kokkuvõte eesti ja inglise keeles. - Bibliograafia lk. 63-65.
ISBN 9985-9359-5-0

99.     Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 3 = Political arrests in Estonia under Soviet occupation. Volume 3 / Eesti Vabariigi Justiitsministeerium ... [jne.] ; koostanud Leo Õispuu ; [inglise keelde tõlkinud Kirill Lebed ; toimetanud Ülo Ojatalu ja Udo Josia ; eessõnad: Arnold Rüütel, Ken-Marti Vaher]. - Tallinn : Eesti Represseeritute Registri Büroo, 2005 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 959, [1] lk. : ill., portr. ; 24 cm. - (Represseeritud isikute registrid (RIR) ; raamat 3 = Repressed persons records (RPR) ; book 3). - Kaanel pealkiri: Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988 = Political arrests in Estonia 1940-1988. - Rööptekst inglise keeles. - Bibliograafia lk. 208-218.
ISBN 9985-9096-7-4 (köites)

100.     Rahvusvaheline kuriteoohvrite uuring Eestis 2004 / Jüri Saar, Anna Markina, Kait Oole, Aigi Resetnikova ; [koostaja Jüri Saar ; eessõna: Ken-Marti Vaher] ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, Justiitsministeerium, Siseministeerium. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 81 lk. : ill. ; 24 cm. - ( Kriminaalpoliitika uuringud, ISSN 1736-2377 ; 1). - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 75-76.
ISBN 9985-9359-3-4

101.     Represseeritute õigus : soodustused. Seadus ja määrused. Kommentaarid. - Kuusalu [Harjumaa] : Murtud Rukkilille Ühing, [2005] ([Tallinn : Aktaprint]). - 30 lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Väljaande ilmumist toetas Justiitsministeerium. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

102.     Sa pole üksi / [MTÜ Convictus Eesti Harku naisvangide tugigrupp]. - Tallinn ; Harku : [Convictus Eesti Harku naisvangide tugigrupp], 2005 ([Tallinn] : Livret). - 27 lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Väljaande ilmumist toetas Justiitsministeerium.

103.     A selection of rehabilitation programmes in prisons 2005 / [foreword: Teele Keskküla]. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2005 ([Tallinn : Aktaprint]). - 62 lk. : ill., portr. ; 21 cm.

*     Valge raamat : eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991 / Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon ; [toimetajad Ülo Ennuste ... jt. ; eessõna: Vello Salo]. - [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, c2005 ([Tallinn] : Multiprint). - 154, [1] lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia peatükkide lõpus. - Teos on valminud Riigikogu, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Justiitsministeeriumi toetusel.
ISBN 9985-70-194-1

104.     Valik rehabilitatsiooniprogramme vanglates 2005 / [eessõna: Teele Keskküla]. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2005 ([Tallinn : Aktaprint]). - 54 lk. : ill., portr. ; 21 cm.

105.     Vangla Ekspress / Justiitsministeerium, vanglate osakond. - Ilmub märtsist 2005. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005-    . - 30 cm.

*     The white book : losses inflicted on the Estonian nation by occupation regimes 1940-1991 / Estonian State Commission on Examination of the Policies of Repression ; [translators Mari Ets ... et al. ; editors Vello Salo ... et al. ; foreword: Vello Salo]. - [Tallinn] : Estonian Encyclopaedia Publishers, c2005 ([Tallinn] : Multiprint). - 175 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia peatükkide lõpus.- Teos on valminud Riigikogu, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Justiitsministeeriumi toetusel.
ISBN 9985-70-195-X

106.     Õiguskeel / Justiitsministeerium ; toimetus: Erki Silvet (peatoimetaja), A. Vettik (tegevtoimetaja)... [jt.]. - Tallinn : Kirjastus Juura, 1995-    . - 21 cm. - 5 korda aastas .
ISSN 1406-7374

*     Белая книга : о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями 1940-1991 / Государственная комиссия по расследованию репрессивной политики оккупационных сил ; [перевод с эстонского: Андрей Бабаджан, Татьяна Верхоустинская, Эйнар Вяря ; редакторы Юло Эннусте ... и др. ; предисловие: Велло Сало]. - [Таллинн] : Ilo, c2005 ([Таллинн] : Iloprint). - 171, [1] lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia peatükkide lõpus. - Teos on valminud Riigikogu, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Justiitsministeeriumi toetusel.
ISBN 9985-57-758-2

107.     Письмо моему младшему брату / [Группа поддержки Конвиктус в молодежной тюрьме Вильянди]. - Таллинн ; Вильянди : [Convictus Eesti Viljandi noortevangide tugigrupp], 2005 ([Таллинн] : Livret). - 19 lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Väljaande ilmumist toetas Justiitsministeerium.

108.     Ты не одна / [Группа поддержки Конвиктус в женской тюрьме Харку]. - Таллинн ; Харку : [Convictus Eesti Harku naisvangide tugigrupp], 2005 ([Таллинн] : Livret). - 27 lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Väljaande ilmumist toetas Justiitsministeerium.

KAITSEMINISTEERIUM

109.     Eesti, NATO ja Euroopa Liidu julgeolekustrateegiad / Kaitseministeerium ; [eessõna: Jürgen Ligi]. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2005 ([Tallinn : Printon]). - 104 lk. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9985-9339-7-4

110.     Kümme aastat rahuvalvekogemust : Eesti kaitseväe rahvusvahelised missioonid 1995-2005 / [koostanud Kaitseministeerium, poliitika planeerimise osakond]. - Tallinn : [Kaitseministeerium], 2005. - 38 lk. : ill., portr. ; 30 cm. - Kaanel pealkiri: Eesti kaitseväe rahvusvahelised missioonid 1995-2005.

111.     Security strategies of Estonia, NATO and the European Union / [foreword: Jürgen Ligi]. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2005 ([Tallinn : Printon]). - 104 lk. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9985-9339-8-2

112.     Turvalisema maailma poole: meie jagatud vastutus : ohtusid, väljakutseid ja muutusi käsitleva kõrgetasemelise paneeli aruanne / [eessõnad: Jaak Jõerüüt, Kofi A. Annan]. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, 2005 ([Tartu : Greif]). - 126 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

113.     Valik NATO dokumente. [I : mitteametlikud tõlked / koostanud Lauri Almann, Elin Lehtmets ja Tiina Uudeberg ; eessõna: Jaak Jõerüüt, Lauri Almann]. - Täiend. tr. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2005 ([Tallinn : Ilo Print]). - 126 lk. : ill. ; 21 cm.

KESKKONNAMINISTEERIUM

114.     20 küsimust geneetiliselt muundatud (GM) toiduainete kohta / [Maailma Tervishoiu Organisatsioon ; tõlkinud Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond]. - [Tallinn] : Keskkonnaministeerium, [2005] ([Tallinn : Kruul]). - 9, [2] lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

115.     Aastaraamat Mets = Yearbook Forest / Keskkonnaministeerium ; koostanud ja toimetanud: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus. - '94 (1995)-    . - Tartu : Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, 1995-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-5568

116.     Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni III riiklik aruanne : Eesti Vabariik / Keskkonnaministeerium ; [koostanud Lea Tummeleht ; toimetanud ja tõlkinud Aleksei Lotman]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn] : Infotrükk). - 172 lk. : ill. ; 30 cm.

117.     Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll : [lühiülevaade / koostas Liina Eek-Piirsoo]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, [2005] ([Tallinn : Kruul]). - 8 lk. : ill. ; 21 cm.

118.     Coastal meadow management : best practice guidelines : the experiences of LIFE-Nature project "Boreal Baltic coastal meadow preservation in Estonia" LIFE00NAT/EE/7083 / [compiled by Riinu Rannap ... et al. ; translated by Pirkko Põdra]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2004 ([Tallinn : Prisma Print]). - 94, [2] lk. : ill. ; 28 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-881-26-5

119.     Eesti põhjavee kasutamine ja kaitse / Põhjaveekomisjon ; [raamatu koostamisest ja toimetamisest võtsid osa: Vello Karise, Madis Metsur, Rein Perens ... jt.]. - Tallinn : [Eesti Põhjaveekomisjon], 2004 ([Tartu : Greif]). - 80 lk. : ill., kaart. ; 24 cm. - Koostatud Keskkonnaministeeriumi veeosakonna toetusel.

120.     Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21" : Riigikogus heaks kiidetud 14. septembril 2005. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn : Reusner]). - 72 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-881-29-X

121.     Estonia's fourth national communication under the UN Framework Convention on Climate Change : Estonia, November 2005 / [Ministry of the Environment, Institute of Ecology, Tallinn University ; list of implementers: Jaan-Mati Punning, Jaanus Terasmaa, Tiiu Koff ... et al.]. - [Tallinn : Keskkonnaministeerium], 2005 ([Tallinn : Ermecol]). - 171, [11] lk. : ill., kaart. ; 30 cm. - Bibliograafia lk. 166-170.

122.     Estonian National Strategy on Sustainable Development "Sustainable Estonia 21" : approved by Riigikogu (Parliament of Estonia) on September 14, 2005 / [translated by Marina Maran]. - Tallinn : Estonian Ministry of the Environment, 2005 ([Tallinn : Reusner]). - 79 lk. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISBN 9985-881-30-3

123.     Invasiivsed võõrliigid Eestis / Keskkonnaministeerium ; [koostaja Tiiu Kull ; toimetaja Toomas Kukk]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn : Prisma Print]). - 72 lk. : ill. ; 25 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 71-72.
ISBN 9985-881-27-3

124.     Keskkonnakoostöös ehitatakse head naabrust : Soome ja Eesti keskkonnakoostöö 1991-2004 / [Soome Keskkonnaministeerium ; toimetajad Leila Timonen, Outi Pakkila]. - [Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2004] (Espoo : Frenckellin kirjapaino). - 34, [1] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm.

125.     Keskkonnaministeerium : aastaraamat = Ministry of the Environment : annual. - 2001 (2002)-    . - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2002-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - 2001 (2002) tekst ainult eesti keeles, alates 2002 (2003)- tekst eesti ja inglise keeles.

126.    Lahtvee, Valdur.
Ülevaade Eurooopa Liidu riikides läbi viidud rohelise maksureformi tulemustest / Valdur Lahtvee, Ahto Oja, Helen Poltimäe. - Tallinn : Säästva Eesti Instituut, 2005 ([Tallinn] : Triip). - 87, [1] lk. : ill. ; 21 cm. - (SEI väljaanne, ISSN 1406-6637 ; 8). - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 87-88.- Ülevaade on koostatud Keskkonnaministeeriumi tellimusel.
ISBN 9985-9402-7-X

127.     Nahkhiired metsades : informatsioon ja soovitused metsatöötajatele / [tekst: Angelika Meschede ; tõlge ja peatükk "Nahkhiired Eesti metsades": Matti Masing ; eessõna: Josef Göppel]. - [Tartu : Eesti Loodusfoto, 2005] ([Tartu : Greif]). - 18, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Kaanel ka: Keskkonnaministeerium.

128.     Natura 2000 Eestis : Eesti XV ökoloogiapäev : 22. aprillil 2005 Tartus EPMÜ Metsamajas / Eesti Ökoloogiakogu, EV Keskkonnaministeerium, Eesti Põllumajandusülikool ; toimetanud Toomas Frey. - Tartu : Teadusühing "IM Saare", 2005 (Põltsamaa : Vali Press). - 93 lk. : ill., kaart. ; 21 cm. - Ettekannete kokkuvõtted inglise keeles. - Bibliograafia ettekannete lõpus.

129.     Pakenditeatmik : lühiülevaade pakendi- ja pakendijäätmealastest õigusaktidest ning selgitusi nende nõuete täitmiseks / [koostaja Harri Moora ; eessõna: Peeter Eek]. - [Tallinn] : Säästva Eesti Instituut, c2005 (Tartu : Triip). - 26, [1] lk. : ill. ; 24 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Trükise väljaandmiskulud kattis Keskkonnaministeerium.

130.     Piire ületav õhusaaste / Keskkonnaministeerium, Tallinna Pedagoogikaülikooli Ökoloogia Instituut ; [toimetanud Marek Maasikmets ja Joel Valge ; kaastoimetaja Heidi Hallik]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2004 ([Tallinn : Ilo Print]). - 128 lk. : ill., kaart. ; 25 cm. - Bibliograafia lk. 116-126.
ISBN 9949-10-936-1 (köites)

131.     Proovivõtt reo- ja heitveest, sademeveest ning saastunud pinnasest : käsiraamat / Eda Andresmaa, Pille Sedman, Tiiu Raia, Ain Lääne. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 47 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kokkuvõte inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.

132.    Põder, Tõnis.
Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine : käsiraamat / Tõnis Põder. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 125 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 120-122. - Õigusaktid lk. 123-125.

133.     Põhjavee seisund ... aastal / Eesti Geoloogiakeskus ; toimetaja Rein Perens. - 1990 (1991)-    . - Tallinn : Eesti Geoloogiakeskus, 1991-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - 1993-1998 rööppealkiri: Groundwater state ; osa teksti ja kokkuvõtted inglise keeles. - 1991-1997 osa teksti ja kokkuvõtted ka vene keeles. - Sisaldab bibliograafiat. - Raamat on koostatud ja välja antud Keskkonnaministeeriumi tellimisel ja finantseerimisel.

134.     Sõnniku keskkonda säästev hoidmine ja käitlemine / Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium, AS Maves. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 48, [2] lk. koos kaanega : ill., kaart. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisaldab bibliograafiat.

135.     Third national report to the convention on biological diversity : Estonia / Estonian Ministry of the Environment ; [compiled by Lea Tummeleht ; edited by Marina Maran]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn] : Infotrükk). - 180 lk. : ill. ; 30 cm.

136.     Viru - Peipsi veemajanduskava = Viru - Peipsi CAMP : summary report. - Tallinn : Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, c2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 11, 11, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.

Keskkonnainspektsioon

137.     Keskkonnajärelevalve / Keskonnainspektsioon ; toimetaja Tiia Kaar. - Tallinn : Keskkonnainspektsioon, 2003-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

KULTUURIMINISTEERIUM

138.     Eesti spordi aastaraamat / Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ; koostaja ja toimetaja Juhan Maidlo. - 1988/1989 (1993)-    . - Tartu : Atlex, 1993-    . - 19-21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-6998

139.     Kultuuriprojektide rahastamine Euroopa Liidus / [Eesti Kultuuri Kontaktpunkt ; koostajad Karla Agan, Anu Kivilo ; toimetajad Kristel Kalda ... jt.]. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Eesti Instituut : Eesti Kultuuri Kontaktpunkt, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 72 lk. : ill. ; 24 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kogumiku väljaandmist on toetanud EV Kultuuriministeerium ja Euroopa Komisjon.
ISBN 9985-9509-4-1

Muinsuskaitseamet

141.     Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological fieldwork in Estonia / Muinsuskaitseamet ; koostanud ja toimetanud Ülle Tamla. - 1996 (1997)-    . - Tallinn : Muinsuskaitseamet, 1997-    . - 26 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti, inglise ja saksa keeles. - Artiklite kokkuvõtted eesti keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-3972

142.     Muinsuskaitse aastaraamat / Muinsuskaitseamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, EKA Restaureerimisteaduskond. - 2004 (2005)-    . - Tallinn : EKA Restaureerimisteaduskond, [2005]-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliograafiat.

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

143.     Estonian IT policy: towards a more service-centred and citizen-friendly state : principles of the Estonian Information Policy 2004-2006 / Ministry of Economic Affairs and Communications ; [preface: Andrus Ansip]. - Tallinn : Ministry of Economic Affairs and Communications, [2005] ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 14, [1] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm. - Illustratsioonideta tekst kättesaadav ka võrguteavikuna.

144.     Information technology in public administration of Estonia : yearbook / Ministry of Economic Affairs and Communications, Department of State Information Systems ; compiled by Ivar Odrats. - 1995 (1996)-    . - Tallinn : Estonian Informatics Centre, 1996-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-5010

145.     Innovation studies / Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia, Division of Technology and Innovation. - 1 (2002)-    . - Tallinn : Foundation Enterprise Estonia, 2002-    . - 30 cm. - Ebaregulaarne. - Kättesaadav ka võrguteavikuna, ISSN 1406-8958. - Kd. 2 ilmunud eraldi nii inglise ja kui ka eesti keeles.
ISSN 1406-7692

146.     Paldiski endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse tuumaobjekt - üleandmine Eestile ja saastusest puhastamine : pühendatud tuumaobjekti Eesti Vabariigile üleandmise kümnendale aastapäevale / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, A.L.A.R.A. ; [koostajad ja toimetajad Mart Varvas, Henno Putnik, Joel Valge]. - Paldiski : A.L.A.R.A, 2005 (Tartu : Kullapuu Grupp). - 99, [1] lk. : ill. ; 31 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kokkuvõte inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-13-193-6 (köites)

147.     Riigi IT koosvõime raamistik : versioon 2.0, 15.09.2005 / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riigi infosüsteemide osakond. - [Tallinn : Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,c2005] ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 47 lk. : ill., portr. ; 30 cm.

Konkurentsiamet

148.     Konkurentsiamet [Võrguteavik] : aastaraamat. - 1998 [1999]-    . - Tekst. - Tallinn : Konkurentsiamet, [1999]-    . - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena 1998 (1999) - 1999 (2000). - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

Maanteeamet

149.     ... Aastal Eestis toimunud inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika / Maanteeameti analüüsi- ja infobüroo ; toimetaja Sirje Lilleorg. - 1997 (1998)-    . - Tallinn : Maanteeamet, 1998-    . - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7455

150.     Aastakogumik / Maanteeamet. - 1992 (1993)-    . - Tallinn : Maanteeamet, 1993-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Aastakogumik 2004 kättesaadav ka võrguteavikuna.

151.     Annual report / Estonian National Road Administration. - 1996 (1997)-    . - Tallinn : Estonian National Road Administration, 1997-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

152.     Statistics of fatal and injurious road traffic accidents in Estonia ... / Estonian Road Administration. - 1998 (1999)-    . - Tallinn : Estonian Road Administration, 1999-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - 2003 (2004) kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-7552

153.     Teeleht = The Road Paper : Maanteeameti väljaanne / toimetaja Enno Vahter. - Ilmub jaanuarist 1995. - Tallinn : Maanteeamet, 1995-    . - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.

Patendiamet

154.     Eesti Kasuliku Mudeli Leht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub oktoobrist 1994. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1994-    . - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1023-6546

155.     Eesti Kaubamärgileht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub septembrist 1993. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1993-    . - 30 cm. - 1 kord kuus. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1022-0852

156.     Eesti Patendiamet : aastaraamat = Estonian Patent Office : annual report / koostaja Eve Tang. - 1998 (1999)-    . - Tallinn : Eesti Patendiamet, 1999-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5991

157.     Eesti Patendileht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub detsembrist 1995. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1995-    . - 30 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-0485

158.     Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = Information Department of the Estonian Patent Office ; peatoimetaja Mati Kembo. - Ilmub augustist 1998. - Tallinn : Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1998-    . - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-376X

159.    Ostrat, Jaak.
Patendist tulenevate õiguste teostamine : metoodilised juhised / Jaak Ostrat. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Patendiamet, 2005 (Tallinn : Infotrükk). - 78 lk. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-9340-6-7

160.     Patenditaotlus : patenditaotluse sisuline ekspertiis : metoodilised juhised / [Patendiamet ; tõlkija Anne Erlach ; toimetaja Monica Lauri ; eessõna: Toomas Lumi]. - Tallinn : Patendiamet, 2005 ([Tallinn] : Infotrükk). - 80 lk. : ill. ; 24 cm.
ISBN 9985-9340-5-9

Sideamet

161.     Aastaraamat [Võrguteavik] / Sideamet. - 2001 (2002)-    . - Tekst. - Tallinn : Sideamet, [2002]-    . - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

162.     Masina turule laskmine ja kasutusele võtmine [Võrguteavik] / [Tehnilise Järelevalve Inspektsioon]. - Tekst. - Tallinn : Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, [2005]. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader. - Sisaldab bibliograafiat.

163.     Ohtlikud kemikaalid ja ettevõtte ohtlikkus [Võrguteavik] / [Tehnilise Järelevalve Inspektsioon]. - Tekst. - Tallinn : Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, [2005]. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

164.     Ohutult liftiga [Võrguteavik] / [Tehnilise Järelevalve Inspektsioon]. - Tekst. - Tallinn : Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, [2005]. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

165.     Tehnilise Järelevalve Inspektsioon. - Tallinn : Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, 2005 ([Viljandi : Print Best]). - [14] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

Veeteede Amet

166.     Abiks paadimehele / Veeteede Amet. - [Tallinn] : Veeteede Amet, 2005 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - 32 lk. : ill. ; 21 cm.

167.     Strengthening enforcement of maritime safety : project report : Twinning/2002, Estonia, PHARE Institution Building Twinning Project EE02-IB-TR-01 / [preface: Markku Mylly, Merja Siltanen, Roger Spence, Dan Heering]. - [Tallinn : Veeteede Amet, 2005] ([Tallinn : Vaba Maa]). - 49, [7] lk. : ill., portr. ; 30 cm.

168.     Veeteede Ameti Teataja / toimetuse kolleegium: Andrus Maide (peatoimetaja), Malle Lõhmus (tegevtoimetaja), Toivo Prela ... [jt.]. - Tallinn : Veeteede Amet, 1993-    . - 29 cm. - 4 korda aastas, 2000-    .
ISSN 1736-2415

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM

169.     Abiks meede 3.4 taotlemisel maaparandusühistutele : käsiraamat : [Eesti riiklik arengukava] / Põllumajandusministeerium ; koostanud Evald Ratassepp. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, [2005] ([Tartu : Guttenberg]). - 40 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisaldab bibliograafiat.

170.     Abiks RAK meetme 3.3 taotlejale, maaturismiettevõtlusega alustajale : Eesti riiklik arengukava. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 69, [3] lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 64 ja 69.

171.     Abiks seenekasvatajale : Eesti riiklik arengukava / Põllumajandusministeerium ; [koostas Imre Kukk]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, [2005] ([Tallinn : Prisma Print]). - 52 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisaldab bibliograafiat.

172.     Abiks vesiviljelejale Kalanduse Arendusrahastu toetuse taotlemisel ja ettevõtlusega alustamisel : Eesti riiklik arengukava / [koostanud Aarne Liiv ... jt.]. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 44 lk. : ill. ; 22 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kasulikku lugemist kaladest, kalakasvatusest ja veekogudest : lk. 38-39.

173.     Abiks vähikasvatajatele KAR toetuse taotlemisel : [Eesti riiklik arengukava / Eesti Vähikasvatajate Tulundusühistu ; koostanud Tiit Paaver ... jt.]. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tallinn : Nordon]). - 88 lk. : ill. ; 15 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisaldab bibliograafiat.

174.     Agriculture and the development of rural life : overview ... / Ministry of Agriculture ; editor: Ants Laansalu ... [et al.]. - 1997 (1998)-    . - Tallinn : Ministry of Agriculture, 1998-    . - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Agriculture and rural development : overview ... : Estonia. - Kättesaadav ka võrguteavikuna Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel.

175.     Eesti maaelu arengukava 2004-2006 / Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Valitsus, Põllumajandusministeerium. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Paar]). - 214 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

176.     Eesti maaelu arengukava 2004-2006 : lühikokkuvõte / Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Valitsus, Põllumajandusministeerium. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Paar]). - 52 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

177.     Eesti maamajandus ja toidutööstus / [koostanud ja toimetanud Ülo Kalm]. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 37, [1] lk. koos kaanega : ill., kaart. ; 15 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

178.     Eesti piim : [Eesti Piimaliidu raamat] = Estonian milk / [toimetaja Anu Jõesaar ; retseptid: Pille Enden ; eessõna: Jaanus Murakas]. - [Tallinn] : Ajakirjade Kirjastus, [2005] (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 124, [1] lk. : ill. ; 28 cm. - Rööptekst inglise keeles. - Raamatu väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.

179.     Estnische Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes und Lebensmittelindustrie / [Ministerium für Landwirtschaft ; Verfasser: Ülo Kalm]. - Tallinn : Ministerium für Landwirtschaft, 2005 (Tallinn : Vaba Maa). - 37, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 15 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

180.     Estonian agriculture, rural economy and food industry / [Ministry of Agriculture ; compiled and edited by Ülo Kalm]. - Tallinn : Ministry of Agriculture, 2005 (Tallinn : Vaba Maa). - 37, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 15 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

181.     Estonian rural development plan 2004-2006 / European Commission, Government of the Republic of Estonia, Ministry of Agriculture. - Tallinn : Ministry of Agriculture, 2005 ([Tartu : Paar]). - 220 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

182.     Estonian rural development plan 2004-2006 : summary / European Commission, Government of the Republic of Estonia, Ministry of Agriculture. - Tallinn : Ministry of Agriculture, 2005 ([Tartu : Paar]). - 56 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

183.     Euronõu : Põllumajandusministeeriumi ja Maalehe ühisväljaaanne : [ajalehe Maaleht lisa]. - Tallinn : Maaleht, 2003-    . - 42 cm.

184.     Küla arengukava koostamine meetmest 3.5 toetuse saamiseks : Eesti riiklik arengukava / [Indrek Kärner, Ülar Loolaid, Toomas Muru, Lea Sudakova]. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, [2005] ([Tartu : Guttenberg]). - 99, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia lk. 96-99.

185.    Lukas, Dan.
Kiviaia rajamine, taastamine ja hooldamine / Dan Lukas, Madis Rennu. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Saku : Rebellis]). - 15 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm.

187.     Maaelu heaks : Põllumajandusministeeriumi infoleht / [toimetaja] Iiris Saluri. - Ilmub juunist 2005. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005-    . - 28 cm.

188.     Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel : Eesti riiklik arengukava / Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo ; [koostanud Agu Paal ja Genadi Vassiljev]. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 132 lk. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

189.     Mahepõllumajandus / [Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ; koostajad Airi Vetemaa ja Merit Mikk]. - [Tartu] : Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus : Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, c2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 27 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Õigusaktid lk. 26. - Trükise väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9949-13-194-4

190.     Mahepõllumajanduslik lamba- ja kitsekasvatus / [Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ; koostajad Ell ja Urmas Sellis ... jt.]. - [Tartu] : Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 11 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Õigusaktid lk. 11. - Trükise väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9985-9610-0-5

191.     Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus / [Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ; koostajad Leino Vessart, Airi Vetemaa ja Merit Mikk]. - [Tartu] : Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 11 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Õigusaktid lk. 11. - Trükise väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9985-9041-9-2

192.     Mahepõllumajanduslik linnukasvatus / [Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus ; koostajad Vello Ilves ... jt.]. - [Tartu] : Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, c2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 15 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm. - Õigusaktid lk. 15. - Trükise väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9949-13-200-2

193.     Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus / [Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ; koostajad Aive Sonets, Airi Vetemaa ja Merit Mikk]. - [Tartu] : Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, c2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 15 lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm. - Trükise väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9985-9610-3-X

194.     Mahepõllumajanduslik seakasvatus / [Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ; koostajad Ragnar Leming, Airi Vetemaa ja Merit Mikk]. - [Tartu] : Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 11 lk. koos kaanega : ill. ; 24 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Õigusaktid lk. 11. - Trükise väljaandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9985-9610-1-3

195.     Põllul, laudas, meiereis : maaelu ülesandevihik alg- ja keskastme koolilastele / [koostajad Riina Annus, Ruth Metsallik ja Neidi Tõkke]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 24 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

196.     Põllumajandus ja maaelu areng : ülevaade / Põllumajandusministeerium ; koostaja Ants Laansalu, toimetaja Ülo Kalm. - 1996 (1997)-    . - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 1997-    . - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel (1998 (1999)-).

197.     Põllumajanduslik keskkonnatoetus : lühitutvustus. - [Tartu] : Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, c2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 19 lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Trükise väljandmist toetas Põllumajandusministeerium.
ISBN 9985-9610-2-1

198.     Põllumajandustootjate majandusnäitajad = FADN farm return / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. - 2004 (2005)-    . - Jäneda (Harju maakond) : Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 2005-    . - 20 cm. - Ebaregulaarne. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Tekst eesti ja inglise keeles.

*     Sõnniku keskkonda säästev hoidmine ja käitlemine / Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium, AS Maves. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2005 ([Tallinn : Vaba Maa]). - 48, [2] lk. koos kaanega : ill., kaart. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisaldab bibliograafiat.

199.     Testettevõtete majandusnäitajad = FADN farm return / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. - 1998 (2000) - 2003 (2004). - Jäneda (Harju maakond) : Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 2000-2004. - 20 cm. - Ebaregulaarne. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-8338

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

200.     Abiks taotlejale. Elatustalude kohanemise toetus : [Eesti maaelu arengukava] / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005 ([Tartu : Paar]). - 32 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

201.     Abiks taotlejale. Integreeritud maaparandus. Riikliku arengukava meede 3.4 / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 40 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

202.     Abiks taotlejale. Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine. Riikliku arengukava meede 3.10 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (321 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

203.     Abiks taotlejale. Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimine. Riikliku arengukava meede 3.9 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (281 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

204.     Abiks taotlejale. Kalasadamate moderniseerimine. Riikliku arengukava meede 3.11.3 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (297 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

205.     Abiks taotlejale. Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas. Riikliku arengukava meede 3.3 / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2004 ([Tartu : Guttenberg]). - 36 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

206.     Abiks taotlejale. Nõuandetoetus põllumajandustootjale. Riikliku arengukava meede 3.8 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (325 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

207.     Abiks taotlejale. Pindalatoetused 2005 : [Eesti maaelu arengukava] / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005 ([Tartu : Paar]). - 36 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Õigusaktid lk. 2.

208.     Abiks taotlejale. Põllumajandustootmise investeeringutoetus. Riikliku arengukava meede 3.1 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (551 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

209.     Abiks taotlejale. Sisevete kalanduse investeeringutoetus. Riikliku arengukava meetme 3.11 alameede 4 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (282 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

210.     Abiks taotlejale, Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus : [Eesti maaelu arengukava] / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005 ([Tartu : Bookmill]). - 36 lk. : ill. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Õigusaktid lk. 2.

211.     Abiks taotlejale. Uute turgude leidmine. Riikliku arengukava meetme 3.12 alameede 2 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (227 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

212.     Abiks taotlejale. Vesiviljeluse investeeringutoetus. Riikliku arengukava meetme 3.11 alameede 2 [Võrguteavik] / [Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet]. - Tekst (227 KB). - [Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2005?].

213.     PRIA Uudised : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet = Estonian Agricultural Registers and Information Board / koostaja Heli Raamets. - Ilmub märtsist 2003. - Tartu : PRIA, 2003-    . - 30 cm. - 1-3 korda aastas. - Kodulehekülg Internetis: www.pria.ee.

214.     Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2000-2005 = Estonian Agricultural Registers and Information Board 2000-2005 / [koostajad Heli Raamets, Rena Pent ja Aimi Sõrg]. - Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, c2005 ([Tartu : Avatar]). - 62 lk. : ill., portr. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikutena. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9949-13-153-7

215.     Toetused / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet = Estonian Agricultural Registers and Information Board. - Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2004-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikutena.

Taimetoodangu Inspektsioon

216.     Taimekaitsevahendid ja kasvuregulaatorid kasutamiseks Eesti Vabariigis / Taimetoodangu Inspektsioon ; koostanud Katrin Karelsohn, Marika Müür, Enn Liive ... [jt.]. - Saku : Taimetoodangu Inspektsioon, 1992-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kodulehekülg internetis: http://www.plant.agri.ee. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-152X

217.     Taimetoodangu Inspektsiooni Teataja / toimetaja Riina Kaldaru. - Saku (Harju maakond) : Taimetoodangu Inspektsioon, 1998-    . - 30 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

RAHANDUSMINISTEERIUM

218.     Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks : ühtne programmdokument 2004-2006. Programmitäiend. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Rahandusministeerium, [2005] ([Tartu : Greif]). - 148 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

219.    Euroopa Liidu struktuurifonde ja Eesti riiklikku arengukava tutvustavad infomaterjalid [Elektrooniline teavik] / Rahandusministeerium. - Tallinn : [Rahandusministeerium], 2004. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikutena. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

220.     Euroopa Liidu struktuurifondide auditeerimise aastaaruanne / Rahandusministeerium, finantskontrolli osakond = Annual report European Union structural funds auditing / Ministry of Finance, Financial Control Department. - 2004 (2005)-    . - Tallinn : Rahandusministeerium, [2005]-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

Riigihangete Amet

221.     Aastaraamat / Riigihangete Amet = Yearbook / Public Procurement Office. - 2002 (2003)-    . - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles ; 2002 (2003) pealkiri ja tekst ainult eesti keeles.

Statistikaamet

222.     Aastaaruanne / Statistikaamet = Annual report / Statistical Office of Estonia. - 2000 (2001)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 2001-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2002 (2003-)). - Rööptekst inglise keeles.

223.     Eesti piirkondlik statistika [Võrguteavik] : aastakogumik / Statistikaamet = Regional statistics of Estonia : yearbook / Statistical Office of Estonia. - 2003 (2004)-    . - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2004-    . - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

224.     Eesti põhilised sotsiaal- ja majandusnäitajad [Võrguteavik] = Main social and economic indicators of Estonia. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 1998-    . - 1 kord kuus. - Aastatel 2000-2002 ilmus ka trükisena, ISSN 1406-5479. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

225.     Eesti rahvamajanduse arvepidamine : aastakogumik / Statistikaameti majandusstatistika osakond = National Accounts of Estonia : yearbook / Economic Statistics Department of the Statistical Office of Estonia. - [1980-1990](1992)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1992-    . - 28 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-1864

226.     Eesti sisemajanduse koguprodukt [Võrguteavik] / Statistikaamet = Gross domestic product of Estonia / Statistical Office of Estonia. - 1993, I kv. - 2004, II kv. (2004)-    . - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2004-    . - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

227.     Eesti Statistika : kuukiri / Statistikaamet = Estonian Statistics : monthly / Statistical Office of Estonia ; toimetanud Raivo Rohtla. - Tallinn : Statistikaamet, 1992-    . - 30 cm. - 1 kord kuus. - Ilmub ka disketil. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1872

228.     Eesti statistika aastaraamat / Statistikaamet ; toimetanud Sven Maansoo = Statistical yearbook of Estonia / Statistical Office of Estonia. - 1990 (1991)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1991-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka CD-ROM-il ja disketil. - Rööptekst inglise keeles (1993-) ; vene keeles (1990 (1991)-1992). - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-1783

229.     Ehitushinnaindeks [Võrguteavik] : kvartalibülletään = Construction Price Index : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-    . - 4 korda aastas. - Aastatel 1995-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1848. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

230.     Energiabilanss : aastakogumik / Statistikaameti tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus = Energy balance : yearbook / Industry, Construction and Energy Statistics Service of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1995-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1635

231.     Estonia, Latvia, Lithuania in figures / Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistical Office of Estonia, 1999-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-4138

232.     Ettevõtete majandusnäitajad : aastakogumik / Statistikaamet, ettevõtluse aastastatistika sektor = Financial statistics of enterprises : yearbook / Statistical Office of Estonia, Annual Statistics of Enterprises Section. - 1993, 1.-2. osa (1995)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1995-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles (1997 (1999)-).
ISSN 1406-1813

233.     Ettevõtlus [Võrguteavik] : kvartalibülletään = Business : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-    . - 4 korda aastas. - Aastatel 1995-2002 ilmus trükistena: Ettevõtete Finantsnäitajad : kvartalibülletään (1995-2000, ISSN 1406-1821) ; Ettevõtlus (2001-2002, ISSN 1406-6459). - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

234.     Heaolustatistika : [Eesti Statistikaseltsi 17. konverentsi ettekanded 3. ja 4. veebruaril 2005 Pärnus / koostanud Kaja Sõstra]. - Tallinn : Eesti Statistikamet, c2005 (Tallinn : Ofset). - 107, [1] lk. : ill. ; 21 cm. - (Eesti Statistikaseltsi teabevihik, ISSN 1406-314X ; 16). - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9985-74-394-6

235.     Keskkond arvudes / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika talitus = Environment in figures / Environment and Sustainable Development Statistics Service of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1995-    . - 14 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil (1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1562

236.     Keskkond [Võrguteavik] / Statistikaamet, keskkonna ja säästva arengu statistika talitus = Environment / Statistical Office of Estonia, Environment and Sustainable Development Statistics Section. - 2004 (2005)-    . - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2005-    . - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.
ISSN 1736-2253

237.     Keskkonnakaitsekulutused : aastakogumik / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environmental protection expenditures : yearbook / Environment and Sustainable Development Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994) - 2001 (2003). - Tallinn : Statistikaamet, 1994-2003. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles (1994 (1995)-).
ISSN 1406-1570

238.     Keskkonnakaitsekulutused [Võrguteavik] : aastakogumik / Statistikaamet = Environmental Protection Expenditures : yearbook / Statistical Office of Estonia. - 2002 (2004)-    . - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2004-    . - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

239.     Kevadkülvipinnad [Võrguteavik] : [aastakogumik] / Statistikaamet. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-    . - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

240.     Leibkonna elujärg / Statistikaamet, sotsiaalstatistika osakond = Household living niveau / Statistical Office of Estonia, Social Statistics Department. - 2000 (2001)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 2001-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6475

241.     Linnad ja vallad arvudes / Statistikaamet ; koostanud: Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Kristi Lehto = Cities and rural municipalities in figures / Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-8214

242.     Loomakasvatus [Võrguteavik] : kvartaliväljaanne / Statistikaamet. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-    . - 4 korda aastas. - Aastatel 1994-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1651. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

243.     Maakonnad arvudes / Statistikaamet = Counties in figures / Statistical Office of Estonia. - 1992-1996 (1997)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1997-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Alates 1996-2000 (2001) rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-2828

*     Mini-faits sur l'Estonie / Office Statistique d'Estonie, Ministere des Affaires Etrangeres. - [Tallinn] : Office Statistique d'Estonie, 2004-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.

*     Minifacts about Estonia / Ministry of Foreign Affairs, Statistical Office of Estonia. - [Tallinn] : Statistical Office of Estonia, 2003-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-2237

*     Minifakten über Estland / Aussenministerium, Statistisches Amt Estlands. - [Tallinn] : Statistisches Amt Estlands, 2004-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.

244.     Põllumajandus : aastakogumik / Statistikaameti põllumajandusstatistika osakond = Agriculture : yearbook / Agricultural Statistics Department of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1995-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1686

245.     Põllumajandus arvudes / Statistikaameti põllumajandusstatistika osakond = Agriculture in figures / Agriculture Statistics Department of the Statistical Office of Estonia. - 1992-1994 (1995)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1995-    . - 14 cm. - 1 kord aastas. - Saadaval ka disketil (1996-1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1694

246.     Riiklikud statistilised vaatlused [Võrguteavik] / Statistikaamet. - 2004 (2003)-    . - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, [2003]-    . - 1 kord aastas.

247.     Sissetulek ja elamistingimused = Income and living conditions / Statistikaamet, [sotsiaalstatistika osakond ; toimetaja Sven Maanso ; inglise keel: Elina Härsing ; eessõna: Mari Toomse]. - Tallinn : Statistikaamet, 2005 (Tallinn : [EVG Print]). - 104 lk. : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-347-4

248.     Sotsiaaltrendid / Statistikaamet ; projekti juht: Urve Kask. - Tallinn : Statistikaamet, 1998-    . - 29 cm. - 1 kord kolme aasta jooksul. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-6432

249.     Sügispõllutööd [Võrguteavik] : kogumik / Statistikaamet. - 2002 (2003)-    . - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-    . - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

250.     Teadus- ja arendustegevus : aastakogumik / Statistikaameti sotsiaal-majandusliku statistika ja analüüsi sektor = Research and development : yearbook / Socio-economic Statistics and Analysis Section of the Statistical Office of Estonia. - 2000 (2001)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 2001-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-6483

251.     Transport. Side : aastakogumik / Statistikaameti teenindusstatistika talitus = Transport. Communications : yearbook / Service Statistics Service of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1994-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles (1996 (1997)-).
ISSN 1406-1910

252.     Tunnipalk : aastakogumik / Statistikaameti palgastatistika talitus = Hourly wages and salaries : yearbook / Wages Statistics Service of the Statistical Office of Estonia. - 1995 (1996) - 2004 (2005). - Tallinn : Statistikaamet, 1996-2005. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1708

253.     Turism. Majutus : aastakogumik / Statistikaameti kaubandus- ja turismistatistika sektor, sotsiaalstatistika osakond, hinna- ja palgastatistika teenistus, Eesti Pank ja EAS Turismiarenduskeskus = Tourism. Accommodation : yearbook / Statistical Office of Estonia, Estonian Tourism Board. - 2000 (2001)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 2001-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6513

254.     Tööturg / Statistikaamet, sotsiaalstatistika osakond, statistika levi osakond ; Ülle Pettai ... [jt.] = Labour market / Statistical Office of Estonia, Social Statistics Department, Marketing and Dissemination Department. - 2004 (2005)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 2005-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1736-2202

255.     Väliskaubandus : aastakogumik / Statistikaameti väliskaubandusstatistika talitus = Foreign trade : yearbook / Foreign Trade Statistics Service of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-    . - Tallinn : Statistikaamet, 1994-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil (1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1937

256.     Välisränne [Võrguteavik] : rahvusvahelise rände andmete metoodika : andmekogumine haldusandmestikest / projekti toimkond: Anne Herm (projektijuht), Jaana Jõeveer, Riina Senipalu, Ülle Valgma. - Tekst (343 KB pdf ; 234 KB zip). - [Tallinn] : Statistikaamet, [2005?]. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm zip failide lahtipakkimiseks nt. PowerArchiver. - Sisaldab bibliograafiat.

*     Эстония : факты и цифры / Министерство иностранных дел Эстонии, Департмент статистики Эстонии ; составитель Райво Рохтла. - Таллинн : Департмент статистики Эстонии, 2005-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.

SISEMINISTEERIUM

257.     Eesti Agrenska Fond : tulevik puudega lastele! = a future for children with disabilities. - [Tallinn] : Siseministeerium, [2005] ([Tartu : Greif]). - [14] lk. koos kaanega : ill. ; 29 cm. - Rööptekst inglise keeles.

258.    Lagerspetz, Mikko.
Kodanikuühiskonna lühisõnastik / Mikko Lagerspetz. - Tallinn : Eesti Mittetulundusühingute Ümarlaud, 2004 ([Tallinn : Erkotrükk]). - 19, [1] lk. ; 21 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.

259.     Local government in Estonia. - [Tallinn] : Siseministeerium, [2005] ([Tallinn : Vaba Maa]). - 24, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm.

*     Rahvusvaheline kuriteoohvrite uuring Eestis 2004 / Jüri Saar, Anna Markina, Kait Oole, Aigi Resetnikova ; [koostaja Jüri Saar ; eessõna: Ken-Marti Vaher] ; Tartu Ülikooli õigusinstituut, Justiitsministeerium, Siseministeerium. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 81 lk. : ill. ; 24 cm. - (Kriminaalpoliitika uuringud, ISSN 1736-2377 ; 1). - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 75-76.
ISBN 9985-9359-3-4

260.     Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus puudega laste peredele : ülevaateid Balti riikidest : konverents "Access across the seas : puudega laps ja tema pere - piireületava koostöö väljakutsed ja võimalused" : [18.-20. august 2005, Tartu] = Children with disabilities and their families & accessibility to rehabilitation services in Baltics : short reviews : conference "Access across the seas : child with disability and the family - challenges and opportunities in the cross-border cooperation" : August 18-20, 2005 in Tartu, Estonia. - Tartu : [Tartu Ülikooli Kirjastus], 2005 ([Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda]). - 32 lk. : ill. ; 29 cm. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat. - Kaanel ka: Siseministeerium.
ISBN 9949-11-115-3

Kaitsepolitseiamet

261.     Kaitsepolitsei aastaraamat / koostas: Toivo Kamenik. - 1998 (1999)-    . - [Tallinn] : Kaitsepolitsei, [1999]-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna (2001-).

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

262.     Вестник ДГМ : газета Департамента гражданства и миграции. - Ilmub jaanuarist 2005. - Таллинн: ДГМ, 2005-    . - 42 cm. - 1 kord aastas.

Piirivalveamet

263.     Piirivalveleht : Piirivalveameti väljaanne / toimetaja Tiiu Leis. - Ilmub 27. maist 1999. - Tallinn : Piirivalveamet, 1999-    . - 42 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna 1999. a. maist.

Politseiamet

264.    Krikk, Mai.
Kord Jumal lõi rahva... / Mai Krikk. - Tallinn : Olion, 2005 ([Tartu : Greif]). - 293, [3] lk., [16] lk. ill., portr. ; 22 cm. - Bibliograafia lk. 292-293. - Raamatu väljaandmist toetas Politseiamet.
ISBN 9985-66-435-3 (köites)

265.     Politseileht : Eesti Politsei ajakiri / Politseiamet koostöös Siseministeeriumiga ; toimetaja Lauri Leet. - Nr. 1 (veebr. 2003)-    . - Tallinn : Politseiamet, 2003-    . - 29 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisu kokkuvõte vene ja inglise keeles.

Päästeamet

266.     Häire 112 / toimetasid Beata Perens, Anne Martin, Jaanus Vessart. - Ilmub juunist 2000. - Tallinn : Päästeamet, 2000-    . - 30 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1406-6130

SOTSIAALMINISTEERIUM

267.     Alkoholismi ja narkomaania ennetamise käsiraamat / [projektijuht Marju Kiipus]. - 2., muud. ja täiend. tr. - Tallinn : AIDS-i Ennetuskeskus : Sotsiaalministeerium, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - 109 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia lk. 91-96.
ISBN 9949-13-047-6

268.     Eaka heaolu ja toimetulek : artiklite kogumik / Tallinna Ülikool, EV Sotsiaalministeeriumi eakatepoliitika komisjon ; toimetaja ja koostaja Taimi Tulva. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2005 (Põltsamaa : Vali Press). - 111 lk. : ill. ; 21 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9985-58-397-3

269.     Elukaar : Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjoni väljaanne / toimetanud Ene Veiper. - Ilmub septembrist 1998. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 1998-    . - 44 cm. - 1 kord kuus. - Ajalehe värskeim number kättesaadav võrguteavikuna Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

270.     Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon : RFK / [Meditsiiniterminoloogia Komisjon, Tervise Arengu Instituut, Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ; tõlkinud Marje Liibek ; toimetanud Jaak Põlluste]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium], c2005 ([Tartu : Greif]). - 299 lk. ; 25 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-9570-3-2 (köites)

271.     Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistiline klassifikatsioon : RHK-10 : kümnes väljaanne / Sotsiaalministeerium ; [tõlkinud P. Bogovski ... jt.] ; toimetanud [ja eessõna:] P. Bogovski, I. Laan, L. Trapido. - [Tallinn] : Sotsiaalministeerium, c2005 ([Tartu] : Greif). - 339, [1] lk. ; 24 cm. - Sisaldab registrit. - Tiitellehel sisu: I peatükk A00-B99. Teatavad nakkus- ja parasiithaigused ; II peatükk C00-D48. Kasvajad ; III peatükk D50-D98. Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid ; IV peatükk E00-E90. Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused.
ISBN 9985-9570-1-6 (köites)
ISBN 9985-825-92-6 (vale)

272.     Social sector in figures / Ministry of Social Affairs of Estonia, Department of Social Policy Information and Analysis. - Tallinn : Ministry of Social Affairs, 2004-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1736-1842

273.     Sotsiaalsektor arvudes / Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2002-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - 2002-2003 pealkiri: Sotsiaalsektor arvudes = Social sector in figures, rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-8133

274.     Sotsiaaltöö : Tervise Arengu Instituudi ja sotsiaalministeeriumi väljaanne / TAI koolitus- ja teabekeskus ; vastutav toimetaja Regina Karjakina, toimetaja Hille Tarto. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 1997-    . - 24 cm. - 6 korda aastas (veebruaris, aprillis, juunis, septembris, oktoobris ja detsembris). - Kättesaadav ka võrguteavikuna 2001. a-st. - Artiklite kokkuvõtted vene ja inglise keeles.
ISSN 1406-8826

275.     Sugupoolte aspekt organisatsioonis / Anna Wahl, Pia Höök, Charlotte Holgersson, Sophie Linghang ; [tõlkinud Viivi Verrev, Piret Viilu]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium], c2005 ([Viljandi : Print Best]). - 216 lk. ; 21 cm. - Bibliograafia lk. 204-216.
ISBN 9985-9570-0-8

276.     Terved töötajad tervetes organisatsioonides. Töökohtade terviseedenduse hea tava Euroopas. Töökoha terviseedenduse kvaliteedi kriteeriumid : [tõlge / koostaja Ettevõtete Tervisekindlustusfondi Föderaalne Assotsiatsioon (BKK Bundesverband), Euroopa Informatsiooni Keskus ; eessõna: Anneli Taal]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2005] ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - [9] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm.

277.     Tervishoiustatistika aastaraamat / Sotsiaalministeerium = Health care statistics yearbook / Ministry of Social Affairs of Estonia. - 2003 (2005)-    . - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2005-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Eesti tervishoiustatistika. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1736-2970

278.    Thetloff, Maie.
Haigestumusinfo võrdlev uuring tervishoiu statistilise aastaaruandluse ja Eesti Haigekassa raviarvete andmebaasi põhjal : aruanne = Comparative analysis of morbidity information on the basis of annual statistical reports and the database of Estonian Health Insurance Fund : report / Maie Thetloff, Ene Palo ; Sotsiaalministeerium, WHO Euroopa Regionaalbüroo. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2004 (Tallinn : Megaprint). - 117 lk. : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-9387-8-X

279.     Социальный сектор в цифрах / Министерство социальных вопросов Эстонии, отдел информации и анализа социальной политики. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2002-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel. - 2002-2003 pealkiri: Sotsiaalsektor arvudes = Социальный сектор в цифрах, rööptekst vene keeles ; 2004. a-st jätkab ainult venekeelsena. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-8281

Tervisekaitseinspektsioon

280.     Nakkus- ja parasiithaigused Eestis (statistikaandmed). 13. osa, Nakkushaigused Eestis 1999.-2003. a. = Communicable disease statistics in Estonia. Part 13, Communicable diseases in Estonia, 1999-2003 / Tervisekaitseinspektsioon ; [toimetajad Ants Jõgiste ... jt.]. - Tallinn : [Tervisekaitseinspektsioon], 2005 (Tallinn : Spin Press). - 95 lk. : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-9358-2-9

281.     Tervisekaitse ... [a.] / Sotsiaalministeerium, Tervisekaitseinspektsioon ; koostaja: Agnes Jürgens = Health protection ... / Ministry of Social Affairs, Health Protection Inspectorate. - 1994 (1995)-    . - Tallinn : Tervisekaitseinspektsioon, 1995-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti ja artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.

Tervishoiuamet

282.    Boer, Jan de.
Kord kaoses : hädaolukordade meditsiinilise käsitlemise emergomeetriline modelleerimine / Jan de Boer, Jacquo van Remmen ; tõlkija Peeter Villmann ; [eessõna eestikeelsele väljaandele: Heidi Gil, Mihkel Tamme]. - 2., täiend. tr. - [Tallinn : Tervishoiuamet, 2005] ([Keila : Nivano]). - IV, 124, [2] lk. : ill. ; 24 cm. - Bibliograafia lk. 121-124.
ISBN 9949-13-295-9
ISBN 9949-10-612-5 (vale)

Tööturuamet

283.     Takistusi ületades tööturule [Võrguteavik] : [aastaraamat] / Tööturuamet. Tööturuameti kodulehel pealkiri: Aastaraamat [Võrguteavik]. - 2003 (2004)-    . - Tekst. - Tallinn] : Tööturuamet, 2004-    . - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

284.     Инструктор по поиску работы : карманная памятка, которая поможет в ваших поисках работы : переведено и адаптировано на основе материалов Jobprofi Федеральной службы занятости Германии. - [Таллинн] : Tööturuamet, [2005] ([Таллинн : Folger Art]). - 27, [1] lk. koos kaanega ; 30 cm. - (На рынок труда).
ISBN 9949-10-990-6

285.     Перепутье : пособие для анализа своего положения на рынке труда : переведено и адаптировано на основе материалов Jobprofi Федеральной службы занятости Германии. - [Таллинн] : Tööturuamet, [2005] ([Таллинн : Folger Art]). - 15 lk. koos kaanega ; 30 cm. - (На рынок труда).
ISBN 9949-10-989-2

286.     Помощник планирования : как спланировать свое время и деятельность, контрольные списки и т. п. : переведено и адаптировано на основе материалов Jobprofi Федеральной службы занятости Германии. - [Таллинн] : Tööturuamet, [2005] ([Таллинн : Folger Art]). - 8 lk. koos kaanega ; 30 cm. - (На рынок труда).
ISBN 9949-10-991-4

287.     Путевой указатель : как выявить возможности и найти путь к новой работе : переведено и адаптировано на основе материалов Jobprofi Федеральной службы занятости Германии. - [Таллинн] : Tööturuamet, [2005] ([Таллинн : Folger Art]). - 15 lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - (На рынок труда).
ISBN 9949-10-988-4

VÄLISMINISTEERIUM

288.     Estland und die Aussenpolitik / Aussenministerium der Republik Estland. - [Tallinn] : Aussenministerium der Republik Estland, 2001-    . - 29 cm. - Ebaregulaarne. - Kaanel pealkiri: Estland ... : Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Aussenpolitik, Infotechnologie, Natur, Tourismus.

289.     Estonia and the foreign policy / Estonian Foreign Ministry. - [Tallinn] : Estonian Foreign Ministry, 2005-    . - 28 cm. - Ebaregulaarne. - Kaanel pealkiri: Estonia ... : foreign policy. Economy. Culture. Population. E-Estonia. Nature. Tourism.

290.     Estonian Ministry of Foreign Affairs yearbook / Press and Information Department. - 2001 (2002)-    . - Tallinn : Estonian Ministry of Foreign Affairs, 2002-    . - 27 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna: Välisministeerium : yearbook (2000 (2001)-).
ISSN 1406-9369

291.     Konsulaarteenistus / [koostaja: Eesti Välisministeerium, konsulaarosakond]. - 2004 (2005)-    . - Tallinn : Välisministeerium, 2005-    . - 21 cm. - 1 kord aastas.

292.     Mini-faits sur l'Estonie / Office Statistique d'Estonie, Ministere des Affaires Etrangeres. - [Tallinn] : Office Statistique d'Estonie, 2004-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.

293.     Minifacts about Estonia / Ministry of Foreign Affairs, Statistical Office of Estonia. - [Tallinn] : Statistical Office of Estonia, 2003-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-2237

294.     Minifakten über Estland / Aussenministerium, Statistisches Amt Estlands. - [Tallinn] : Statistisches Amt Estlands, 2004-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.

295.     Pilk peeglisse / Eesti Välisministeerium, pressi- ja infoosakond, meediabüroo = Glance at the Mirror / Estonian Ministry of Foreign Affairs, Press and Information Department, Media Division. - 2, 2000 (2001)-    . - Tallinn : Välisministeerium, 2001-    . - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6742

296.     Política exterior de Estonia / Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia. - [Tallinn] : Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia, 2001-    . - 29 cm. - Ebaregulaarne. - Tekst hispaania keeles.

297.     The Tallinn diplomatic and consular list / Ministry of Foreign Affairs. - 1995, veebr.-    . - Tallinn : Ministry of Foreign Affairs, 1995-    . - 21 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka internetis Välisministeeriumi kodulehel.
ISSN 1406-4863

298.     Välisministeeriumi aastaraamat / pressi- ja infoosakond ; peatoimetaja: Marika Post ; koostajad: Jana Vanamölder ... [jt.]. - 2001 (2002)-    . - Tallinn : Välisministeerium, 2002-    . - 27 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna (1995 (1996)-).
ISSN 1406-9334

299.     Эстония : факты и цифры / Министерство иностранных дел Эстонии, Департмент статистики Эстонии ; составитель Райво Рохтла. - Таллинн : Департмент статистики Эстонии, 2005-    . - 15 cm. - 1 kord aastas.

Avalik-õiguslikud ülikoolid


Kunstiakadeemia

300.     Eesti Kunstiakadeemia lõputööd 2005 = Estonian Academy of Arts degree works 2005 / [tõlkija Kadri Klementi ; toimetajad Karin Laansoo, Alo Paistik ; eessõna: Karin Laansoo]. - [Tallinn] : Eesti Kunstiakadeemia, 2005 ([Tartu : Guttenberg]). - [96] lk. : ill., portr. ; 21 cm. - Rööptekst inglise keeles.

301.     Eesti Kunstiakadeemia tudengiteatmik / koostajad: Kalle Klein ... [jt.]. - 2002/2003 (2002)-    . - Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2002-    . - 15-21 cm. - 1 kord aastas. - Uusim Tudengiteatmik kättesaadav ka Internetis Eesti Kunstiakadeemia kodulehel.

Muusikaakadeemia / Teatri- ja Muusikaakadeemia

302.     Eesti Muusikaakadeemia aastaraamat / koostanud Margus Pärtlas ; toimetanud Margus Pärtlas ja Reet Marttila. - 1996 (1997)-    . - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1997-    . - 29 cm. - Ebaregulaarne. - Kättesaadav ka võrguteavikuna (2001-).

303.     Eesti Muusikaakadeemia õppeainete kataloog / Eesti Muusikaakadeemia. - 2002/2003 (2002)-    . - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 2002-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

Põllumajandusülikool / Maaülikool

304.     Doktoriõppe teatmik /Eesti Põllumajandusülikool, õppekorraldusosakond ; koostanud: Anne Lüpsik, Raivo Ruus, Pille Urbas. - 2005/2005 (2005)-    . - Tartu : Eesti Põllumajandusülikool, 2005-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

Tallinna Pedagoogikaülikool / Tallinna Ülikool

305.     Tallinna Pedagoogikaülikooli statistika aastaraamat / Tallinna Ülikool ; vastutav toimetaja Aarne Leisalu ; koostaja Leelo Ansaar. - 1996 (1997)-    . - Tallinn : TLÜ Kirjastus, 1997-    . - 25 cm. - 1 kord aastas.

306.     Tallinna Ülikool : sisseastuja teatmik / suhtekorralduse osakond ; koostajad: Õie Akk, Dimitri Mironov. - Tallinn : Tallinna Ülikool, 2005-    . - 15 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Osa teksti vene keeles.

307.     Tallinna Ülikooli avatud ülikooli täiendõppekeskus : haridustöötajate koolitus ... aastal / koostajad: Ene Käpp ja Ruth Raudsep. - 2006 (2005)-    . - Tallinn : Tallinna Ülikool, 2005-    . - 29 cm. - 1 kord aastas.

308.     Tallinna Ülikooli tudengiteatmik [Võrguteavik] / koostajad: Mariann Märtsin, Regina Kurg, Krista Männa. - 2005/2006 (2005)-    . - Tekst. - Tallinn : Tallinna Ülikool, 2005-    . - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

309.     Õppekavad / Tallinna Ülikool ; [koostanud Eve Kalju ja Imbi Teiter]. - 2005/2006 (2005)-    . - Tallinn : TLÜ Kirjastus, 2005-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

Tallinna Tehnikaülikool

310.     Bakalaureuse- ja magistriõpe (3+2), inseneriõpe, rakenduskõrgharidusõpe : teatmik / Tallinna Tehnikaülikool. - 1996/1997 (1996)-    . - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1996-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles (1996/1997).

311.     Boris Tamm : 23.06.1930 - 5.02.2002 : [küberneetikateadlase 75. sünniaastapäevaks : artiklid ja intervjuud / koostaja Olavi Pihlamägi ; eessõna: Andres Keevallik]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2005 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - 95, [5] lk. : ill., portr. ; 24 cm. - Bibliograafia artiklite ja intervjuude lõpus.

312.     Doktoriõpe, magistriõpe (4+2) : teatmik / Tallinna Tehnikaülikool. - 1995/1996 (1995)-    . - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1995-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

313.     Lõpetajad : anno ... / Tallinna Tehnikaülikool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-    . - 1 kord aastas.

314.     Tallinn University of Technology / [compiled by Helgi Arumaa and Georg Jegorov ; editor-in-chief Tiit Sinissaar ; editor Mart Ummelas ; translated by Mare-Anne Laane]. - [Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2005] ([Tallinn] : Printon). - 77, [1] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 21 cm.
ISBN 9985-59-511-4

315.     Tallinn University of Technology : annual report / TUT Communications Office ; compiled by Helgi Arumaa. - 2003 (2004)-    . - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2001-    . - 30 cm. - 1 kord aastas.

316.     Tallinna Tehnikaülikool aastal ... / TTÜ kommunikatsiooniosakonna väljaanne ; koostaja Helgi Arumaa. - 2000 (2001)-    . - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2001-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Rööppealkiri ja kokkuvõte inglise keeles (2000 (2001)).

317.     Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat / koostaja ja peatoimetaja Vahur Mägi. - 1994 (1995)-    . - Tallinn : TTÜ Kirjastus, 1995-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Aastaraamat : Tallinna Tehnikaülikool. - Sisaldab bibliograafiat. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-4529

318.     Teejuht : [Tallinna Tehnikaülikooli struktuur ja isikkoosseis] / Tallinna Tehnikaülikool ; koostaja Kai Aviksoo. - 2000/2001 (2000)-    . - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-    . - 21 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.

319.     Vastuvõtutingimused ja -kord / Tallinna Tehnikaülikool ; koostanud Kersti Piirsoo. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2002-    . - 21 cm. - 1 kord aastas.

Tartu Ülikool

320.     International Summer School / University of Tartu, Open University. - 2002 (2001)-    . - Tartu : University of Tartu, 2001-    . - 21 cm. - 1 kord aastas.

321.     Tartu Ülikool : aastaraamat = University of Tartu : yearbook / Tartu Ülikooli teabetalitus. - 2000 (2001)-    . - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna (2003 (2004)-). - Rööptekst inglise keeles (2002 (2003)-).
ISSN 1406-7072

322.     Tartu Ülikooli aastaaruanne / koostanud Tartu Ülikooli teabetalitus. - 1996 (1997)-    . - Tartu : Tartu Ülikool, 1997-    . - 28 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Aastaaruanne : [Tartu Ülikool]. - Kättesaadav ka võrguteavikuna.
ISSN 1406-3042

323.     Tartu Ülikooli audoktorid = Honorary doctors of the University of Tartu / Tartu Ülikool. - [Tartu] : Tartu Ülikool, 2003-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

324.     Tartu Ülikooli doktorite promoveerimine = Doctoral degrees awarded at the University of Tartu / Tartu Ülikool. - [Tartu] : Tartu Ülikool, 2003-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

325.     Täienduskoolituspakkumine / Tartu Ülikool, avatud ülikool ; koostaja Tartu Ülikooli kaugkoolituskeskus. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001-    . - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Täienduskoolitus.

326.     Õppekorralduse teatmik : ... õppeaasta / Tartu Ülikool, õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetaja Helina Riisalu. - 2005/2006 (2005)-    . - Tartu : Tartu Ülikool, 2005-    . - 20 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registrit.

TEADUSTE AKADEEMIA

327.     Eesti teaduse tippkeskused / Eesti Teaduse Tippkeskuste Ühendus ; [koostajad Endel Lippmaa, Galina Varlamova, Helle-Liis Help]. - Tallinn : [Teaduste Akadeemia Kirjastus], 2004 ([Tallinn : Infotrükk]). - 157 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9985-50-370-8

328.     Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat = Annales Academiae Scientiarum Estonicae / koostajad: Leo Mõtus (vastutav toimetaja), Galina Varlamova. - 1(1940) ; 2(29)(1996) 1997. aastal-    . - Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1940-    . - 24 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna (2000 (2001)-). - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-149X

329.     Eesti Vabariigi teaduspreemiad / Eesti Teaduste Akadeemia ; vastutav toimetaja Richard Villems. - Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997-    . - 24 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-2321

330.     Estonian Academy of Sciences year book = Annales Academiae Scientiarum Estonicae / compiled by: Leo Mõtus (editor-in-chief), Galina Varlamova. - Ilmub nr-st 2(29)(1996) 1997. a-l. - Tallinn : Estonian Academy of Sciences, 1997-    . - 24 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Kd. 1 (1940) ilmus ainult eesti keeles.
ISSN 1406-1503

331.     Teadusmõte Eestis : arstiteadus / [Ain-Elmar Kaasik, Raivo Uibo (vastutavad toimetajad)]. - Tallinn : [Teaduste Akadeemia Kirjastus], 2005 ([Tallinn] : Infotrükk). - 95, [1] lk. : ill. ; 24 cm. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9985-50-382-1

RAHVUSRAAMATUKOGU

332.     Bibliographia iuridica Estonica = Eesti õigusbibliograafia = Legal literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / Eesti Rahvusraamatukogu. - 1994 (1995)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1995-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ja sisukord eesti, inglise ja saksa keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-5142

333.     Eesti ametlikud väljaanded [Võrguteavik] / Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendiinfo keskus. - 2001 (2002)-    . - Tekst. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles.
ISSN 1736-0439

334.     Eesti eriala- ja teadusraamatukogud / Eesti Rahvusraamatukogu ; [koostanud Heli Priimets]. - 1993 (1994)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-    . - 21x30 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.

335.     Eesti rahvaraamatukogud / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Heli Priimets. - 1989 (1990)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1990-    . - 21x30 cm. - 1 kord aastas. - Kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1736-0048

336.     Eesti rahvusbibliograafia. Muusika / Eesti Rahvusraamatukogu, kunstide teabekeskus = Estonian national bibliography. Music / National Library of Estonia, Fine Arts Information Centre. - 1996 (1999)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1999-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-9539

337.     Eesti rahvusbibliograafia. Perioodika / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian national bibliography. Serials / National Library of Estonia, Department of Collection Development and Documentation. - 1994-1997 (1998)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1998-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord ja eessõna ka inglise keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-3573

338.     Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian National Bibliography. Books / Department of Collection Development and Documentation ; vastutav toimetaja Janne Andresoo. - 1992, nr. 1 (1998) - 1993, nr. 2 (1998) ; 1994, nr. 1 -    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-    . - 25 cm. - 1 kord kuus, 1999 -    . - Kättesaadav ka http://erb.nlib.ee. - Sisukord ka inglise keeles.
ISSN 1024-0160

339.     Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud : registrid / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian National Bibliography. Books : indexes / National Library of Estonia, Department of Collection Development and Documentation. - 2003 (2004)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2004-    . - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles.
ISSN 1736-1958

340.     Raamatukogunduse bibliograafia / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostaja Margit Stamm. - 1955/1957 (1958)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1958-    . - 17-20 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti vene keeles ([1955/1957 (1958)] - 1990 (1994)). - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-3913

341.     Tegevusaruanne. Tegevuskava / Eesti Rahvusraamatukogu. - 1998/1999 (1999)-    . - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1999-    . - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Eesti Rahvusraamatukogu : tegevusaruanne, tegevuskava. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1736-1702


 digitaalarhiiv digar