Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 kauneimat Eesti raamatut 2011 - 5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2011

1998. aastast alates valib Eesti Kujundusgraafikute Liit koostöös Eesti Vabagraafikute Ühenduse, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Eesti Kirjastuste Liiduga välja 5 kauneimat lasteraamatut. 2011. aastal ilmunud raamatutest oli 19 kirjastajat hindamiseks esitanud 35 raamatut.
Kui varasematel aastatel on rõhk olnud eelkõige illustratsioonidel ja paremate hulka on pääsenud ka raamatuid, kus küll sees kaunid pildid, kuid midagi kas teostuses, kirjavalikus või kujunduses on logisenud, siis selleks aastaks oli reglementi muudetud ja arvestati raamatut kui tervikut.
Illustratsioonidega samavõrra tähtsad olid hea kaanekujundus ja küljendus ning trükitehniline teostus. Raamatute hindamisel lähtuti nõudest, et lasteraamat olgu hõlpsasti loetav. See tundub justkui enesestmõistetav, paraku oli žüriile esitatud valikus nii mõnigi raamat, kus tekst oli asetatud pildi peale, mis tegi lugemise ebamugavaks. Väikese inimese, kes loeb veel raskustega, võib see raamatute juurest hoopis eemale peletada, arvati. Ka nuriseti kohati valitud kirjatüüpide üle – seriifidega antiikva-kirjatüübid on teadupärast lugejasõbralikumad.
Hea lasteraamat on tervik, milles on huvitavad ja eakohased pildid, mida on mugav lugeda ning mille kaas kajastab adekvaatselt sisu ja sihtrühma. Heale raamatule on valitud õige paber, pildid on korralikult skaneeritud ja siis trükitud nii, et võivad olla ilusamadki kui originaalis. Selliseid raamatuid oli napilt rohkem kui viis. Iga žürii liige valis välja viis kauneimat ja lisaks raamatud, mis veel võiksid paremate hulka kuuluda, ning need, mis sinna pigem ei peaks kuuluma. Kui hääled kokku löödi, oli tulemus üllatavalt üksmeelne ja hiljem toimunud arutelu käigus seda ei muudetud.
Valitud viit raamatut on kena vaadata ja mõnus lugeda.

Anu Kalm
žürii esimees

 

 

Every year since 1998, the Estonian Graphic Designers’ Union in collaboration with the Association of Estonian Printmakers, the National Library of Estonia, the Estonian Children’s Literature Centre and the Estonian Publishers’ Association, picks out five most beautiful children’s books published during the past year. For the 2011 contest, 35 books were entered by 19 publishers.
Whereas in earlier years the jury has focused primarily on illustrations, and the shortlist has occasionally included books with beautiful illustrations but underwhelming execution, typography or design, the rules were changed for this year’s contest, now looking for the integrity of design and ensemble harmony.
Eye-catching cover design and masterful execution in printing were deemed as important as good illustrations. A children’s book needs to be easily readable, which seems pretty obvious. However, there were several entries, which featured text placed on top of the picture, thus making the book uncomfortable to read and even potentially discouraging for a less experienced reader. Criticism was also heard about the choice of typographic elements – it should be common knowledge that the Antiqua typefaces with serifs are more reader-friendly.
A good children’s book is an ensemble featuring interesting, age-appropriate images; it is reader-friendly and its cover art adequately echoes the contents and target group. A good book is characterised by the right choice of paper; the pictures are expertly scanned and printed so skilfully they may even surpass the originals. These criteria were met by slightly more than five entries. Each member of the jury picked out five most beautiful books, plus a few other titles that might be counted among the best, too; and then a few that should rather not. When the votes were counted, the result was surprisingly unanimous, and it did not alter during the discussion that followed.
The five winning books are all nice to look at and very pleasant to read. 

Anu Kalm
Chair of the Jury

 

Edgar Valter
NOODASPEA LUISKELOOD
Illustraator: Jüri Mildeberg
Kujundaja: Peeter Paasmäe
Kirjastaja: Elmatar
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-435-89-0
64 lk
Formaat: 170x246 mm
Paber: Munken Pure 120 g/m²
Žürii: Detailirikkad, leebe huumoriga graafilised illustratsioonid moodustavad hästi valitud layout’i ja maketiga ilusa terviku.

Edgar Valter
TALL TALES OF NOODASPEA
Illustrator: Jüri Mildeberg
Designer: Peeter Paasmäe
Publisher: Elmatar
Printer: Greif
Jury: The mildly humorous and highly detailed graphic illustrations form a nice ensemble with an appropriate and well-executed layout.

Heli Illipe-Sootak
KIISU REISIB
Illustraator ja kujundaja: Katrin Ehrlich
Kirjastaja: Dolce Press
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9985-987-14-8
56 lk
Formaat: 250x225 mm
Paber: G-Print 150 g/m², lakk
Žürii: Väga terviklik raamat, kõik on hästi paigas. Sõbralik, huvitav ja leidlik, vanuserühma hästi tabatud. Positiivne üllatus järjehoidja näol, mis lisaks funktsionaalsusele on lõbusa mängulise efektiga. Kirjastuse ja trükikoja hea koostöö, oskuslikult kasutatud trükiefekte.

Heli Illipe-Sootak
KITTY CAT TRAVELS
Illustrator and designer: Katrin Ehrlich
Publisher: Dolce Press
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: A very harmonious book, all details are well in place. Friendly, interesting and smart, highly age-appropriate. A pleasant surprise is offered by the bookmark which is not only functional but funny and playful. Excellent cooperation between the publisher and printer, effective and striking use of resources.

Milvi Panga
KUS SA OLED, PÄKAPIKK?
Illustraator: Viive Noor
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9985-324-12-7
40 lk
Formaat: 200x200 mm
Paber: Arctic the Volume White 150 g/m²
Žürii: Kaunis, kaanest kaaneni läbi töötatud terviklik raamat. Tabatud helget talvemeeleolu. Illustraatori peen, nüansirikas töö on trükis hästi välja tulnud. Eraldi toodi välja huvitav kaanelahendus.

Milvi Panga
WHERE ARE YOU, SANTA’S ELF?
Illustrator: Viive Noor
Publisher: Varrak
Printer: Printon
Jury: A beautiful, harmonious book, thoroughly elaborate from cover to cover. Excellently captures the serene winter mood. The sophisticated, nuanced work of the illustrator is well conveyed in print. Special mention was made of the interesting cover design.

Jüri Mildeberg
PUTKAMISSU
Illustraator: Jüri Mildeberg
Kujundaja: Dan Mikkin
Kirjastaja: Jüri Mildeberg
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-215-59-1
32 lk
Formaat: 230x230 mm
Paber: Arctic the Volume White 170 g/m²
Žürii: Hea koostöö tulemusel tehtud suurepärane terviklik raamat, väga autori nägu. Mitmekordseks lugemiseks ja vaatamiseks, vaimukate leidude ja üllatustega. Rosinaks mänguline paber kaante ümber, kasutatav ka järjehoidjana.

Jüri Mildeberg
PUTKAMISSU
Illustrator: Jüri Mildeberg
Designer: Dan Mikkin
Publisher: Jüri Mildeberg
Printer: Tallinna Raamatutrükikoda
Jury: An exquisite, harmonious book, a result of excellent cooperation; very much like the author. Meant for multiple readings and viewings, with ingenious finds and witty surprises inside. Playful use of dust jacket as a bookmark is the crowning glory.

Külli Laos, Mark Soosaar
AETT, EIT NING MIA
Illustraator: Mari Kaarma
Kujundaja: Vaiko Edur
Kirjastaja: SA Kihnu Kultuuri Instituut
Trükikoda: Hansaprint
ISBN: 978-9949-915-00-2
52 lk
Formaat: 230x160 mm
Paber: G-Print 150 g/m²
Žürii: Raamatus on palju õhku, ta on puhas ja selge. Hea kujundus, suurepärased illustratsioonid. Hästi tabatud rahvusliku motiivi väljatoomine, hästi valitud värvid, peen ja soe graafika.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

Külli Laos, Mark Soosaar
GRANDPA, GRANDMA AND ME
Illustrator: Mari Kaarma
Designer: Vaiko Edur
Publisher: SA Kihnu Kultuuri Instituut
Printer: Hansaprint
Jury: This book is airy, lucid and clear. Good design, superb illustrations. Ethnic motif is well captured and displayed; good choice of colours, delicate and warm graphic images.
Special prize of the Estonian Children’s Literature Centre

Lauri Vahtre
MEIE SUURED TEGIJAD: EESTI LAPSE RAAMAT
Idee: Karel Korp
Illustraator: Anu Kalm
Kujundaja: Tuuli Aule
Kirjastaja: Hermes
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-918-73-7
48 lk
Formaat: 220x297 mm
Paber: Soporset Offset 100 g/m²
Žürii: Uudse lähenemisega ning vaimukate illustratsioonidega toredas suures formaadis tervik.
Eesti Kujundusgraafikute Liidu preemia uudsete ja vaimukate illustratsioonide eest

Lauri Vahtre
OUR HEROES: ESTONIAN CHILD’S BOOK
Idea: Karel Korp
Illustrator: Anu Kalm
Designer: Tuuli Aule
Publisher: Hermes
Printer: Greif
Jury: A skilfully designed ensemble with a novel approach and ingenious illustrations; nice large format.
Special prize of the Estonian Graphic Designers’ Union for novel and witty illustrations

 

Toetajad / Supporters
Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Altia Eesti, Heidelberg Balticum, trükikoda AS Pakett, Print Best Trükikoda, Printon trükikoda, Polymark AS/Manroland, Rahva Raamat.

Täiendav informatsioon: Marika Kuldkepp, turundusjuht, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia