Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2013-4

24.01.2014

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

| ILO | NATO | OECD | OSCE | UN/ÜRO | WHO |ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organization

Strengthening action to end forced labour : fourth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2013. - iv, 101 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session, 2014, 0074-6681 ; iv (1)).
ISBN 9789221277484
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; sunniviisiline töö; õiguslikud aspektid; ennetamine; konverentsikogumikud

Transitioning from the informal to the formal economy : fifth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2013. - iv, 83 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session, 2014, 0074-6681 ; v (1)).
ISBN 9789221277545
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; informaalne majandus; üleminekumajandus; konverentsikogumikud

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

NATO and the Baltic states. Quo vadis? = NATO un Baltijas valstis. Quo vadis ? : international conference, December 7, 1996, Riga / edited by Paulis Apins. - Riga : Konrad Adenauer Foundation, Latvian Institute of International Affairs, 1997. - 316 lk. - (Conference proceedings).
ISBN 9984916138
Märksõnad: sõjalised organisatsioonid; laienemine; rahvusvahelised suhted; Baltimaad; konverentsikogumikud

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Agricultural policies in the transition to a market economy : the case of the Baltic countries : proceedings of the Workshop co-sponsored by the Swedish Government and the Centre for Co-operation with the European Economies in Transition, 13-15 October 1993. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1993. - 334 lk.
Märksõnad: üleminekumajandus; põllumajanduspoliitika; struktuuripoliitika; erastamine; maareformid; turukorraldus; kaubanduspoliitika; põllumajanduslik areng; majanduskoostöö; Baltimaad; Eesti; Läti; Leedu; konverentsikogumikud

Closing the gender gap : act now. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 349. lk.
ISBN 9789264179363
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; sooline võrdõiguslikkus; võrdsed võimalused; haridus; tööhõive; ettevõtlus; aruanded

Connecting with emigrants : a global profile of diasporas. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 403 lk.
ISBN 9789264177932
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; ränne (demogr.); siseränne; välisränne; väljarändajad; sisserändajad; diasporaa; sotsiaalne integratsioon; tööturg; välisüliõpilased; rahvastikustatistika; statistilised andmed

Developing guidance for effective mediation : consultation with regional, subregional and other international organizations : Jeddah, 3-4 April 2012. - Vienna : Organization for Security and Cooperation in Europe, Conflict Prevention Centre, 2012. - 36 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; resolutsioonid; mediatsioon; konfliktiennetus; konfliktijuhtimine; rahvusvahelised organisatsioonid; regionaalsed organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; nõupidamised; aruanded

Evaluating peacebuilding activities in settings of conflict and fragility : improving learning for results. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 97 lk. - (DAC guidelines and reference series, 1990-0996).
ISBN 9789264106796
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; rahuprotsess; konfliktid; konfliktijuhtimine

OECD internet economy outlook 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 294 lk.
ISBN 9789264086456
Märksõnad: infotehnoloogia; Internet; e-äri; e-teenused; majanduslikud aspektid

OECD investment policy reviews. Tunisia 2012. - Paris : OECD, 2012. - 198 lk. - (OECD investment policy reviews, 1990-0929).
ISBN 9789264179165
Märksõnad: majandustingimused; välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; investeerimiskliima; investeerimispoliitika; Tuneesia

OECD reviews of innovation policy. Sweden 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 281 lk. - (OECD reviews of innovation policy, 1993-4203).
ISBN 9789264184503
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; innovatsioonipoliitika; teadus- ja arendustegevus; riiklik poliitika; Rootsi

Recruiting immigrant workers : Germany. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 178 lk. - (Recruiting immigrant workers, 2225-7950).
ISBN 9789264189003
Märksõnad: sisserändajad; välistööjõud; personali palkamine; tööturg; Saksamaa

Settling in : OECD indicators of immigrant integration 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 154 lk.
ISBN 9789264171527
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; ränne (demogr.); sisserändajad; sotsiaalne integratsioon; riigid; statistilised andmed; aruanded

Sustainable materials management : making better use of resources. - Paris : OECD, 2012. - 186 lk.
ISBN 9789264174245
Märksõnad: loodusvarad; ressursikorraldus; säästev areng; materjalid; taaskasutus

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organization for Security and Co-operation in Europe

Nicolic, Oliver. First International Conference of Legislative/Legal Affairs Committees : 17-18 February 2011 in Belgrade / editor: Radoje Ceroviâc. - Belgrade : OSCE Mission to Serbia, 2012. - 52 lk.
ISBN 9788685207822
Märksõnad: parlamendid; parlamendikomisjonid; õigus; komisjonid; konstitutsioonikohtud; õigusloome; õigussüsteemid; Euroopa; konverentsikogumikud

OSCE annual report 2012. - Vienna : Organization for Security and Co-Operation in Europe, 2012. - 108 lk.
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; julgeolekupoliitika; rahuprotsess; inimõigused; Euroopa; aruanded; jätkväljaanded

OSCE new releases : [elektrooniline teavik]. - Prague : Prague Office of the OSCE Secretariat, 2012. - 1 CD-ROM. - (Depository library series).
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised organisatsioonid; julgeolekupoliitika; inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised suhted; otsused; dokumendid; ajakirjad; CD-ROMid

Pirc Velkavrh, Anita. Strategy for implementing the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters - the Aarhus Convention / editors : Tina Janjatoviâc, Nebojša Pokimica. - Belgrade : OSCE, Mission to Serbia : Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, 2013. - 138 lk.
ISBN 9788685207860
Märksõnad: Aarhusi konventsioon (1998); keskkond; juurdepääs infole; avalik teave; osalusdemokraatia; otsustamine; õigusemõistmine; rahvusvahelised lepingud; strateegiad; keskkonnaõigus

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

ATP as amended on 23 September 2013 : Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) / Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - 84 lk.
ISBN 9789211391473
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; riknevad kaubad; toiduained; kaubavedu; külmutusautod; rahvusvaheline transport; veolepingud; rahvusvahelised lepingud

Global development goals : leaving no one behind / UNA-UK ; Ban Ki-moon ; edited by Natalie Samarasinghe. - London : Witan Media : on behalf of United Nations Association - UK, 2013. - 154 lk.
ISBN 9780957187177
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; areng; majanduslik areng; haridus; sooline võrdõiguslikkus; tervishoid; keskkond; säästev areng; arengukavad

Realizing the right to development : essays in commemoration of 25 years of the United Nations Declaration on the Right to Development / United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - 553 lk.
ISBN 9789211541946
Märksõnad: ÜRO arenguõiguse deklaratsioon (1986); areng; majanduslik areng; sotsiaalne areng; inimareng; inimõigused; esseed

Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its 68th session 2013. - New York : United Nations, 2013. - 254 lk. - [GAOR supplement]. - (Official records. Session. Supplement no. 17 / General Assembly).
ISSN 0251-9127
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; UNCITRAL; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline õigus; äriõigus; transport; komisjonid; aruanded; aastaraamatud

Viewing nuclear weapons through a humanitarian lens / edited by John Borrie and Tim Caughley ; United Nations Institute for Disarmament Research. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - 157 lk.
ISBN 9789290452027
Märksõnad: massihävitusrelvad; tuumarelvad; relvastuskontroll; desarmeerimine; rahvusvaheline julgeolek; julgeolekupoliitika; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; rahvusvaheline koostöö

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Climate change and health : a tool to estimate health and adaptation costs. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. - 45 lk.
ISBN 9789289000239
Märksõnad: kliimamuutused; keskkonnatervis; keskkonnamõjud; kliimamuutustega kohanemine; terviseökonoomika; tervisepoliitika; tervishoiukulud; Euroopa Liidu maad

Clinical guidelines for chronic conditions in the European Union / European Observatory on Health Systems and Policies ; edited by Helena Legido-Quigley. - Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe, 2013. - xxxi, 232 lk. - (Observatory studies series ; 30).
ISBN 9789289000215
Märksõnad: Euroopa Liit; kroonilised haigused; 2. tüüpi diabeet; ravi; ennetav meditsiin; tõenduspõhine praktika; Euroopa; ravijuhendid; aruanded

Communicating clearly : enhancing information-packaging mechanisms to support knowledge brokering in European healt systems / John N. Lavis, BRIDGE Study Team ; World Health Organization Regional Office for Europe and European Observatory on Health Systems and Policies ; editor : Govin Permanand. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. - x, 22 lk. - (Policy summary, 7).
Märksõnad: tervishoid; juhtimine; tervishoiupoliitika; info; teadmised; teadmusjuhtimine; Euroopa; aruanded

Floods in the WHO European region : health effects and their prevention / edited by Bettina Menne and Virginia Murray ; World Health Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe , 2013. - x, 134 lk.
ISBN 9789289000116
Märksõnad: loodusõnnetused; üleujutused; katastroofimeditsiin; keskkonnatervis; rahvatervis; riskitegurid; ennetamine; riskihaldus; Euroopa

Governing public hospitals : reform strategies and the movement towards institutional autonomy / European Observatory on Health Systems and Policies ; edited by Richard B. Saltman, Antonio Durán, Hans F.W. Dubois. - Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe, 2011. - xvi, 260 lk. - (Observatory studies series ; 25).
ISBN 9789289002547
Märksõnad: haiglad; riigihaiglad; juhtimine; tervishoiureformid; strateegiline planeerimine; Euroopa

Health systems in transition : United States of America : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. - 169 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Ameerika Ühendriigid; aruanded

Malaria control in humanitarian emergencies : an inter-agency field handbook / Wolrd Health Organization. - 2nd ed. - Geneva : Wolrd Health Organization, 2013. - xxv, 220 lk.
ISBN 9789241548656
Märksõnad: malaaria; nakkushaigused; ennetav meditsiin; ravi; farmakoteraapia; nakkushaiguste tõrje; humanitaarabi; arengumaad; käsiraamatud

Meeting report : World Conference on Social Determinants of Health, Rio de Janeiro, Brazil, 19-21 October 2011 / World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2013. - 66 lk.
ISBN 9789241503617
Märksõnad: tervishoid; sotsiaalmajanduslikud näitajad; tervisemõjurid; tervishoiuteenuste kättesaadavus; patsiendi õiguste kaitse; konverentsikogumikud; aruanded

The International Pharmacopoeia : quality specifications for pharmaceutical substances and dosage forms together with supporting general methods of analysis : [elektrooniline teavik] / World Health Organization, Department of Essential Medicines and Pharmaceutical Policies. - 4th ed., incl. 1st, 2nd and 3rd suppl. - Geneva : World Health Organization, 2013. – 1 CD ROM.
ISBN 9789241548489
Märksõnad: farmakopöad; CD-ROMid

Quality assurance of pharmaceuticals : WHO guidelines, related guidance and GXP training modules : [elektrooniline teavik]. - Geneva : World Health Organization, 2013. - 1 CD ROM.
ISBN 9789241548588
Märksõnad: farmaatsiatööstus; farmaatsiatooted; ravimid; kvaliteediohje; ravimikontroll; standardid (normid); juhendid; CD-ROMid

WHO report on the global tobacco epidemic 2013. - Geneva : World Health Organization, 2013. - 357 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tubakas; suitsetamine; tervisepoliitika; ennetav meditsiin; tubakatööstus; riiklik poliitika; kontrollipoliitika; majanduslikud aspektid; aruanded; jätkväljaanded

 


 digitaalarhiiv digar