Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2014-1

25.04.2014

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

 

| Üld/General | CoE/EN | ICAO | ILO | IMO | NATO |
| OECD | OSCE | UN/ÜRO | UNWTO | WHO | WTO |


 
Üld
General

Byers, Michael. International law and the arctic. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - xviii, 314 lk.
ISBN 9781107042759
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; põhjapoolus; polaaralad; merepiirid; mandrilavad; õiguslikud aspektid; keskkonnakaitse; põlisrahvastik; julgeolek; rahvusvaheline koostöö; Arktika; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Venemaa; Taani; Gröönimaa; Norra

Crawford, James. State responsibility : the general part. - New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2013, 2014. - lxxiv, 825 lk.
ISBN 9780521822664
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; kohustused; vastutus; riigivastutus

Goldstein, Paul ; Hugenhotz, P. Bernt. International copyright : principles, law, and practice. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - xxiv, 591 lk.
ISBN 9780199794294
Märksõnad: autoriõigus; intellektuaalne omand; naaberõigused; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

Schuz, Rhona. The Hague child abduction convention : a critical analysis. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2013. - lv, 474 lk.
ISBN 1849460175
Märksõnad: Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise rahvusvaheline konventsioon (1980); lapserööv; rahvusvahelised lepingud; kriitika; lapse õigused; lastekaitse; perekonnaõigus; hooldusõigus; pretsedendiõigus; rahvusvaheline eraõigus

The Oxford handbook of international human rights law / edited by Dinah Shelton. - Oxford etc. : Oxford University Press, 2013. - lviii, 1018 lk.
ISBN 9780199640133
Märksõnad: inimõigused; rahvusvaheline õigus; kohtuasjad; esseekogumikud; käsiraamatud

 

CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Benedek, Wolfgang ; Kettemann, Matthias C. Freedom of expression and the Internet. - Strasbourg : Council of Europe, 2013. - 190 lk.
ISBN 9789287177025
Märksõnad: põhiõigused; sõnavabadus; õiguskaitse; Internet; elektrooniline kommunikatsioon; kommunikatsioonivabadus

Bringing a case to the European Court of Human Rights : a practical guide on admissibility criteria / European Court of Human Rights, Council of Europe ; with a foreword by Nicolas Bratza. - Nijmegen, The Netherlands : Wolf Legal Publishers, 2011. - 124 lk.
ISBN 9789287173768
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; rahvusvahelised kohtud; kohtumenetlus; tõendamine (jur.); pretsedendiõigus; Euroopa; käsiraamatud

The European convention on human rights and the employment relation / ETUI ; edited by Filip Dorssemont, Klaus Lörcher and Isabelle Schömann. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2013. - xxxix, 442 lk.
ISBN 9781849463386
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; töösuhted; töökaitse; ametiühingud; tööõigus; Euroopa Liidu õigus; kohtuasjad; pretsedendiõigus; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

Aeronautical information services : international standards and recommended practices.- Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena). - (International standards and recommended practices. Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvaheline tsiviillennunduse konventsioon(1944); tsiviillennundus; lennundus; aeronavigatsioon; kommunikatsioon; telekommunikatsioon; infosüsteemid; infoteenindus, standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Aeronautical telecommunications. [Volume I-V] : international standards and recommended practices and procedures for air navigation services. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 5 kd. (irdlehtedena). - (International standards and recommended practices and procedures for air navigation services. Annex 10, volume I-V to the Convention on International Civil Aviation).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; telekommunikatsioon; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Continous Climb Operations (CCO) manual. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena).
ISBN 9789292492557
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennundus; lennuoperatsioonid; käsiraamatud; jätkväljaanded

Designators for aircraft operating agencies, aeronautical authorities and services = Условные обозначения летно-эксплуатационных агенств, авиационных полномочных органов и служб. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennundusettevõtted; firmamärgid; lühendid; jätkväljaanded

Handbook on radio frequency spectrum requirements for civil aviation : including statement of approved ICAO policies. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 1998. - 1 kd. (irdlehtedena).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; raadiosagedusspektrid; spetsifikatsioonid; normid; käsiraamatud; jätkväljaanded

IAMSAR manual : international aeronautical and maritime search and rescue manual. - London : International Maritime Organization ; Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013.
ISBN 9789280115697
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; lennupäästeteenistused; merepäästeteenistused; päästetööd; päästeoperatsioonid; aeronavigatsioon; laevajuhtimine; päästevahendid; hädasignaalid; käsiraamatud; jätkväljaanded

Manual of evidence-based training. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennundus; lennukid; lennujuhtimine; lendurid; tõenduspõhine praktika; koolitus; jätkväljaanded

Meteorological service for international air navigation : international standards and recommended practices. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena). – (International standards and recommended practices. Annex 3 to the Convention on International Civil Aviation).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; aeronavigatsioon; meteoroloogiline informatsioon; ilmateenistused; rahvusvahelised lepingud; standardid (normid); jätkväljaanded

Performance-based navigation (PBN) operational approval manual. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; tulemuslikkus; käsiraamatud; jätkväljaanded

Reference manual on the ICAO statistics programme. - Montreal : ICAO, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; kaubavedu; lennuliiklus; andmed; statistika; käsiraamatud; jätkväljaanded

Safety management. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena). – (Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; lennuohutus; rahvusvahelised lepingud

Tariffs for airports and air navigation services = Тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационных служб. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 kd. (irdlehtedena).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennujaamad; aeronavigatsioon; transporditeenused; hinnakirjad; statistilised andmed; aastaraamatud

Twelfth Air Navigation Conference : Montreal, 19 to 30 November 2012 : report. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 475 lk.
ISBN 9789292492663
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; konverentsikogumikud

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Guide on employment policy and international labour standards / International Labour Office ; International Labour Standards Department ; Employment Policy Department. - Geneva : International Labour Organization, 2013. - 64 lk.
ISBN 9789221274322
Märksõnad: tööhõivepoliitika; töösuhted; töötingimused; standardid (normid); teatmikud

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

Goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankers and related guidelines : 2013 edition. - London : International Maritime Organization, 2013. - vi, 59 lk.
ISBN 9789280115635
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; laevad; laevaehitus; naftatankerid; kaubalaevad; lastid; ehitusstandardid; eeskirjad

Guidance document on the implementation of an incident management system (IMS). - London : International Maritime Organization, 2012. - v, 51 lk.
ISBN 9789280115536
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; merereostus; ohutus; õnnetused; mereohutus; päästeteenistused; strateegiline juhtimine; juhtimine; teatmikud

Guidelines for the implementation of MARPOL : Annex V : 2012 edition. - 4th ed. - London : International Maritime Organization, 2012. - vi, 65 lk.
ISBN 9789280115642
Märksõnad: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (1973/1978); Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; kaubavedu; ohtlikud ained; naftareostus; merereostus; merekaitse; tankerid; laevad; järelevalve; mereõigus; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud

MARPOL Annex VI and NTC 2008 : with guidelines for implementation : 2013 edition. - 3rd ed. - London : International Maritime Organization, 2013. - viii, 340 lk.
ISBN 9789280115604
Märksõnad: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (1973/1978); Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; kaubavedu; ohtlikud ained; naftareostus; merereostus; merekaitse; tankerid; laevad; järelevalve; mereõigus; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud

MARPOL - how to do it : 2013 edition. - London : International Maritime Organization, 2013. - vi, 192 lk.
ISBN 9789280115215
Märksõnad: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (1973/1978); Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; kaubavedu; ohtlikud ained; naftareostus; merereostus; merekaitse; tankerid; laevad; järelevalve; mereõigus; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud

Navtex manual : 2012 edition. - 5th ed. - London : International Maritime Organization, 2012. - vi, 53 lk.
ISBN 9789280115628
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; mereohutus; navigatsioon; raadionavigatsioon; meteoroloogiline informatsioon; hoiatussüsteemid; satelliitside; raadioside; liiklusohutus; rahvusvahelised lepingud; käsiraamatud

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Baltic security and defence review. - Tartu : Baltic Defence College, 2013. - 56 lk.
ISSN 1736-3772
Märksõnad: kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; sõjavägi; kaitsejõud; sõjaline koostöö; sõjandus; lähiajalugu; Baltimaad; jätkväljaanded

Peacetime regime for state activities in cyberspace : international law, international relations and diplomacy / editor Katharina Ziolkowski ; foreword: Dieter Weingärtner, Katharina Ziolkowski ; cover design: Marko Söönurm. - Tallinn : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2013. - xxx, 746 lk.
ISBN 9789949921171
Märksõnad: küberruum; küberturve; turvameetmed; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised suhted; diplomaatia; artiklikogumikud

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organization for Economic Co-operation and Development

Energy policies beyond IEA countries. Estonia 2013. - Paris : OECD/IEA, 2013. - 142 lk. - (Energy policies beyond IEA countries, 2307-0889).
ISBN 9789264190795
Märksõnad: energiapoliitika; energia; kliimamuutused; energiatõhusus; energiamajandus; maagaas; põlevkivi; nafta; taastuvad energiaallikad; elektrienergia; energiaturg; Eesti; aruanded

PISA 2012 results : what students know and can do : student performance in reading, mathematics and science. Volume I. - Paris : OECD, 2013. - 560, [1] lk.
ISBN 9789264201101
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; PISA (haridusprogramm); haridusprogrammid; haridusuuringud; võrdlevuuringud; õpitulemused; teadmised; oskused; hindamine; mõõtmine; teadmiste testid; saavutustestid; lugemine; matemaatika; teadus; statistilised andmed; aruanded

Regions and innovation : collaborating across borders. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 229 lk. - (OECD reviews of regional innovation, 1997-6577).
ISBN 9789264205291
Märksõnad: regioonid; regionaalne areng; innovatsioonipoliitika; rahvusvaheline koostöö; piiriülene koostöö; Euroopa

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organization for Security and Co-operation in Europe

Commitments : freedom of the media, freedom of expression, free flow of information : Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 1975-2012 = Обязательства : свобода СМИ, свобода выражения мнения и свобода информации : Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975-2012. - 2nd ed. - Vienna : OSCE, Representative on Freedom of the Media, 2013. - 56, 61 lk. - (Rööptekst vene keeles).
ISBN 9789292346447
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamine; põhiõigused; sõnavabadus; informatsioonivabadus; ajakirjandusvabadus; kohustused; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; tippkohtumised; Euroopa; dokumendid

Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking / Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings ; in consultation with the Alliance against Trafficking in Persons Expert Co-ordination Team. - Vienna : OSCE Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2013. - 31 lk.
ISBN 9789292344382
Märksõnad: inimkaubandus; ohvrid; õiguslik seisund; õiguskaitse; karistusest vabastamine; inimõigused; rahvusvaheline õigus; kriminaalõigus; kriminaalpoliitika; Euroopa

Trafficking in human beings amounting to torture and other forms of ill-treatment. - Vienna : OSCE, Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, 2013. - 124 lk.
ISBN 9789292344399
Märksõnad: inimkaubandus; piinamine; väärkohtlemine; inimõigused; õiguskaitse; kriminaalpreventsioon; ohvrid; kliinilised aspektid; psühhotraumad; ravi; Euroopa

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Developing national action plans against racial discrimination : a practical guide / United Nations, Human Rights, Office of the High Commission. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - viii, 98 lk.
ISBN 9789211541991
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar; rassism; diskrimineerimine; inimõigused; rahvusvaheline õigus; riigiõigus; õiguskasvatus; riiklikud plaanid; tegevuskavad; käsiraamatud

Forest products annual market review 2012-2013 / United Nations, Economic Commission for Europe, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - 186 lk.
ISBN 9789211170702
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon; metsamajandus; metsatööstus; puitmaterjalid; turg (süsteem); konjunktuur; Euroopa; aastaraamatud

Information economy report 2013 : the cloud economy and developing countries / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - xvi, 118 lk.
ISBN 9789211128697
Märksõnad: pilvandmetöötlus; majandus; majandussüsteemid; taristu; arengumaad; aruanded

Laste heaolu = Child well-being / Statistikaamet ; koostanud Jaanus Heinsar ; inglise keele tõlge : OÜ Triangular ; teadustoimetaja : Dagmar Kutsar ; toimetaja : Kairit Põder ; inglise keele toimetaja : Karin Sahk ; eessõna : Andres Oopkaup ; kaanekujundus : Uku Nurges. - Tallinn : Statistikaamet, 2013 (Tallinn : EVG Print). - 174 lk.
ISBN 9789985745335
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: lapsed; heaolu; lapse õigused; kasvukeskkond; perekond; sotsiaalne turvalisus; majandustingimused; vaesus; tervis; õigusrikkumised; haridus; noorsootöö; sotsiaalhoolekanne; lastesotsioloogia; Eesti; statistilised andmed

The 1982 law of the sea convention at 30 : successes, challenges and new agendas : [võrguteavik] / edited by David Freestone. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2013. - xvii, 211 lk.
ISBN 9789004245044 (e-book)
Märksõnad: ÜRO mereõiguse konventsioon(1982); mereõigus

The core international human rights treaties / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - iv, 333 lk.
ISBN 9789211542028
Märksõnad: diskrimineerimine; lapse õigused; puuetega inimesed; välistööjõud; inimõigused; põhiõigused; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; protokollid

The least developed countries report 2013 : growth with employment for inclusive and sustainable development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - xv, xii, 184 lk. - (The least developed countries, 0257-7550 ; 2013).
ISBN 9789211128642
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; arengumaad; tööhõivepoliitika; säästev areng; aruanded

The optional protocol to the UN convention against torture / Rachel Murray, Elina Steinerte, Malcolm Evans, Antenor Hallo de Wolf. - xx, 241 lk.
ISBN 9780199602193
Märksõnad: ÜRO piinamise vastane konventsioon (1984); inimsusvastased kuriteod; piinamine; kriminaalpreventsioon; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; protokollid; õigusloome; siseriiklik õigus; inimõigused; järelevalve

Review of maritime transport 2013 : report by the UNCTAD secretariat / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - 204 lk.
ISSN 0566-7682
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; meretransport; merelaevandus; merekaubandus; transpordimajandus; veosed; sadamad; laevastikud; regionaalne areng; statistilised andmed; aastaraamatud

Samuel, Katja L. H. The OIC, the UN, and counter-terrorism law-making : conflicting or cooperative legal orders?. - Oxford ; Portland, OR : Hart, 2013. - xxxii, 586 lk.
ISBN 9781849462679
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Islami Koostöö Organisatsioon; islam; terrorism; terrorismivastane võitlus; rahvusvahelised organisatsioonid; valitsustevahelised organisatsioonid; õiguskord; õigusnormid; õigusloome; rahvusvaheline koostöö; ra hvusvahelised lepingud

Securing human rights? : achievements and challenges of the UN Security Council / edited by Bardo Fassbender. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - xvi, 219 lk.
ISBN 9780199641499
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; inimõigused; õiguskaitse; rahvusvaheline koostöö; sanktsioonid; artiklikogumikud

Supporting a world in transformation. - Geneva : UNOG, 2014. - viii, 58 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Genfi Büroo; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; aruanded

Zifcak, Spencer. United Nations reform : heading North or South?. - London ; New York : Routledge, 2009, 2013. - xx, 218 lk.
ISBN 9780415851824
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; institutsioonid; reformid; julgeolekupoliitika; terrorismivastane võitlus

Transitional justice and economic, social and cultural rights / United Nations, Human Rights, Office of the High Commission. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - iii, 59 lk.
ISBN 9789211542042
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar; inimõigused; põhiõigused; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus; üleminekuühiskond; juhtumiuuringud

The UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women : a commentary / edited by Marsha A. Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012, 2013. - lix, 731 lk.
ISBN 9780199682249 (pbk.)
Märksõnad: Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1980); naised; sooline diskrimineerimine; likvideerimine; naiste õigused; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; protokollid; kommentaarid

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ja puuetega inimeste õigused Eestis / koostaja : Karin Hanga ; toimetajad : Monika Haukanõmm, Piret Kamber. - Tallinn : Eesti Puuetega Inimeste Koda, 2013. - 43 lk.
Märksõnad: puuetega inimesed; õiguslik seisund; põhiõigused; inimõigused; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; siseriiklik õigus; sotsiaalhoolekanne; sotsiaaltoetused; sotsiaalteenused; Eesti

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organization

Understanding Chinese outbound tourism : what the Chinese blogosphere is saying about Europe. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2012. - vii, 52 lk.
ISBN 9789284414390
Märksõnad: ajaveebid; sotsiaalmeedia; välisturism; Hiina; turismiturundus; Euroopa; aruanded

UNWTO high-level regional conference on green tourism : final report : Chiang Mai, Thailand, 3-5 May 2012. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - iv, 123 lk.
ISBN 9789284415458
Märksõnad: turism; ökoturism; roheline majandus; säästev areng; konverentsikogumikud; aruanded

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Control and surveillance of human African trypanosomiasis : report of the WHO Expert Committee. - Geneva : World Health Organization, 2013. - x, 237 lk.
ISBN 9789241209847
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; trüpanosomiaas; unitõbi; epidemioloogia; tsetsekärbes; nakkushaiguste tõrje; Aafrika; aruanded

Global tuberculosis report 2013. - Geneva : Global Tuberculosis Programme, World Health Organization, 2014. - 286 lk.
ISBN 9789241564656
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tuberkuloos; epidemioloogia; ennetav meditsiin; nakkushaiguste tõrje; farmakoteraapia; ravi; tervishoiustatistika; statistilised andmed; aastaraamatud

Health systems in transition : Belarus : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. - 118 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Valgevene; aruanded

Health systems in transition : Estonia : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013. - 196 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; rahvatervis; tervishoiukorraldus; tervishoiureformid; tervisepoliitika; Eesti; aruanded

Inorganic chromium(VI) compounds / International Programme on Chemical Safety (IPCS), Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC) etc. - Geneva : World Health Organization, 2013. - v, 114 lk.
ISBN 9789241530781
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; kemikaalid; kroomiühendid; anorgaanilised ühendid; toksikoloogia; keskkonnamürgid; ohtlikud ained; riskianalüüs; keskkonnatervis; tööohutus; töötervishoid

Nanotechnology and human health : scientific evidence and risk governance : report of the WHO expert meeting 10-11 December 2012, Bonn, Germany. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. - viii, 99 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; nanotehnoloogia; nanomaterjalid; nanoosakesed; keskkonnamõjud; tervisemõjurid; farmaatsiatooted; ravimid; toksikoloogia; riskianalüüs; riskihaldus; konverentsikogumikud; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

International trade statistics 2013. - Geneva : World Trade Organization, 2013. - 208 lk.
ISBN 9789287038722
ISSN 0072-064X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud

Services profiles 2013. - Geneva : World Trade Organization, 2013. - 148 lk.
ISBN 9789287038951
Märksõnad: taristu; transporditeenused; finantsteenused; telekommunikatsioon; kindlustus; teenused; statistilised andmed; aastaraamatud

Sustainable tourism governance and management in coastal areas of Africa. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - viii, 92 lk.
ISBN 9789284414734
Märksõnad: turism; säästev turism; rannik; Aafrika

Trade profiles 2013. - Geneva : World Trade Organization, 2013. - 202 lk.
ISBN 9789287038838
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; majandusnäitajad; rahvusvaheline kaubandus; teenused; tööstus; statistilised andmed; aastaraamatud

World tariff profiles 2013. - Geneva : WTO/UNCTAD, 2013. - 198 lk.
ISBN 9789287038869
Märksõnad: toll; tollitariifid; statistilised andmed; aastaraamatud

 

 


 digitaalarhiiv digar