Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2012-06

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Nullindate kultuur. II, Põlvkondlikud pihtimused / koostaja Aili Aarelaid-Tart ; toimetaja Anu Kannike. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949199549 (kogu teos)
Märksõnad: põlvkonnad; identiteet; kultuuriline identiteet; põlvkondadevahelised erinevused; elukäik; elulaad; sotsiaalne kohanemine; kohanemine (psühh.); ajalooteadvus; nõukogude aeg; õigeusk; venelased; noored; haritlaskond; siirderiitused; üleminekuühiskond; sotsiaalkultuuriline areng; sotsiaaluuringud; arvamusuuringud; Eesti; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Cities for people, not for profit : critical urban theory and the right to the city / edited by Neil Brenner ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415601788 (pb : alk. paper)
Märksõnad: linnad; urbanisatsioon; linnaplaneerimine; linnasotsioloogia; konverentsikogumikud; artiklikogumikud

Gilding, Paul, 1959-. The great disruption : why the climate crisis will bring on the end of shopping and the birth of a new world / [with a new foreword by the author]. - New York [etc.] : Bloomsbury, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781608193530 (pbk.)
Märksõnad: sotsiaalökoloogia; majanduslik areng; kliimamuutused; sotsiaalsed muutused; keskkonnaaspektid; keskkonnamuutused; sotsiaalsed aspektid

Identity politics in the public realm : bringing institutions back in / edited by Avigail Eisenberg and Will Kymlicka. - Vancouver ; Toronto : UBC Press, 2011. - (Ethnicity and democratic governance series). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780774820813
Märksõnad: põlisrahvastik; rahvuslik identiteet; õiguslik seisund; diskrimineerimine; usuvabadus; multikultuurilisus; juhtumiuuringud; Ladina-Ameerika; Aafrika; Ida-Aasia; artiklikogumikud

Introduction to sociology : Scandinavian sensibilities / edited by Gunnar C. Aakvaag, Michael Hviid Jacobsen, Thomas Johansson. - Harlow, UK ; New York : Pearson, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780273727392 (pbk.)
Märksõnad: sotsioloogia; Põhjamaad; kõrgkooliõpikud

People on the move : an atlas of migration / Russell King ... [et al.] ; [based on research by authors at the Sussex Centre for Migration Research]. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, c2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780520261518
Märksõnad: ränne (demogr.); välisränne; rahvastikugeograafia; kaardid; teatmikud; atlased

Social class and education : global perspectives / edited by Lois Weis and Nadine Dolby. - New York ; London : Routledge, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415886963 (alk. paper)
Märksõnad: haridus; kõrgharidus; sotsiaalsed klassid; võrdsed võimalused; globaliseerumine; võrdlev pedagoogika; haridussotsioloogia; kultuuridevahelised uuringud; artiklikogumikud

Weber, Max, 1864-1920. Max Weber : collected methodological writings / edited by Hans Henrik Bruun and Sam Whimster ; translated by Hans Henrik Bruun. - London ; New York : Routledge, 2012. - (Weber in translation.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415478984 (hardback)
Märksõnad: Weber, Max, 1864-1920; sotsiaalteadused; sotsioloogia; psühholoogia; kulturoloogia; majandusteadus; metafüüsika; ajalugu; väärtused (filos.); interpretatsioon; põhjuslikkus; teadusmetodoloogia; artiklikogumikud

Кулиева, Наргиз Малик кызы. Современная сельская семья и семейный быт в Азербайджане / Национальная академия наук Азербайджана, Институт археологии и этнографии. - Баку : Элм, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9806617211
Märksõnad: perekond; peresuhted; traditsioonid; rahvakombed; pulmakombed; maarahvastik; maaelu; elulaad; eluolu; etnograafia; maasotsioloogia; Aserbaidžaan; 20. saj

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON

Hion, Ene, 1931-. Reporteri au ja väärikus / [toimetanud Mari Vaba ; kujundanud Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Tänapäev, 2012. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949271825
Märksõnad: ajakirjanikud; reporterid; elukutsed; kutsevalik; kuvand; kutse-eetika; ajakirjanduseetika; Eesti; intervjuud

The SAGE handbook of political communication / edited by Holli A. Semetko, Margaret Scammell. - London : SAGE, 2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781847874399 (hbk.)
Märksõnad: poliitiline kommunikatsioon; kommunikatsioonisotsioloogia; käsiraamatud

Steel, John, 1966-. Journalism and free speech. - London ; New York : Routledge, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415493260 (pbk.)
Märksõnad: sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; ajakirjandus; meedia; kõrgkooliõpikud

Квашина, Татьяна Александровна. Телевидение и общество : этнокультурные факторы телевизионного дискурса. - Санкт-Петербург : Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, [2011]. - (Социология.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785288051098
Märksõnad: televisioon; telekommunikatsioon; telesaated; auditoorium (meedia); retseptsioon; meediakasutus; rahvad; meediapsühholoogia; meediauuringud

MAJANDUS

TÖÖ

Godin, Seth. Asendamatu asjapulk : kas sina oled asendamatu? / [tõlkija Tiina Randus ; toimetaja Triin Olvet] ; illustratsioonid: Jessica Hagy ja Hugh MacLeod ; [kujundaja Rein Soonsein]. - [Tallinn] : Äripäev, 2012  - (Äripäeva raamat.).
ISBN 9789949464609 (köites)
Märksõnad: töötajad; töömotivatsioon; hoiakud; loov mõtlemine; lisandväärtus; tööpsühholoogia; käsiraamatud

Saan tööd! : väike käsiraamat töö otsijale. - [3. tr.]. - [Tallinn] : Kuriteoennetuse Sihtasutus, 2011. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: tööotsimine; tööbürood; tööintervjuud; töösuhted; töölepingud; füüsilised isikud; maksustamine; palk; sotsiaalne rehabilitatsioon; käsiraamatud; nõuanded

Lauringson, Anne, 1982-. The impact of the generosity of unemployment benefits on Estonian labour market outcomes in a period of crisis. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 44.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliogr.
ISBN 9789949320288
TÄISTEKST.
Märksõnad: tööturg; tööpuudus; töötuabiraha; tööhõivepoliitika; majanduslangus; Eesti; dissertatsioonid

Устроюсь! : пособие по поиску работы. - [3-е изд.]. - [Таллинн] : Фонд профилактики преступности, 2011. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: tööotsimine; tööbürood; tööintervjuud; töösuhted; töölepingud; füüsilised isikud; maksustamine; palk; sotsiaalne rehabilitatsioon; nõuanded; käsiraamatud

KINNISVARAHOOLDUS

Артамонов, Юрий Сергеевич. Квартирное товарищество : управление жилым домом / [ред. И. Туровская]. - Таллин[н] : Ingri, 2011. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985996256 (köites)
Märksõnad: korteriühistud; haldus; elamumajandus; kinnisvarahooldus; käsiraamatud

TOOTEARENDUS

Belz, Andrea. The McGraw-Hill 36-hour course : product development. - New York : McGraw-Hill, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780071743877 (alk. paper)
Märksõnad: uudistooted; tootearendus; tootmisstrateegiad; tootmisjuhtimine

TURISMIMAJANDUS

Inkson, Clare. Tourism management : an introduction / Clare Inkson, Lynn Minnaert. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781848608702
Märksõnad: turism; turismimajandus; juhtimine; kõrgkooliõpikud

ORGANISATSIOONIKÄITUMINE

Hatch, Mary Jo. Organization theory : modern, symbolic, and postmodern perspectives / Mary Jo Hatch with Ann L. Cunliffe. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199260218
Märksõnad: organisatsiooniteooria; organisatsioonikäitumine; organisatsioonisotsioloogia; kõrgkooliõpikud

ETTEVÕTLUS

Palmer, Donald. Normal organizational wrongdoing : a critical analysis of theories of misconduct in and by organizations. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199573592
Märksõnad: ettevõtted; korruptsioon; organisatsioonikäitumine; majanduskuriteod; ärieetika; sotsiaalne vastutus

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE MAJANDUS

Economic report of the President transmitted to the Congress ... together with the annual report of the Council of Economic Advisers.2012 - [Dept. ed.]. - Washington : G.P.O., 1950- . – Ilmub 1 kord aastas.
ISSN 0193-1180
Märksõnad: majandus; majanduspoliitika; majandusnäitajad; Ameerika Ühendriigid; aruanded; aastaraamatud

EESTI MAJANDUS

Aastaraamat 2011 / Eesti Kaubandus-Tööstuskoda = Yearbook 2011 / Estonian Chamber of Commerce and Industry = Ежегодник ... / Эстонская Торгово-Промышленная Палата. - Tallinn : Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, 1996- . - Ilmub 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.
Märksõnad: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; kaubanduskojad; kaubandus; kaubanduspoliitika; Eesti; aastaraamatud

Arengud Euroopa Liidu riikides = Neueste Entwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten = Developments in the EU member states / Tartu Ülikool ... [jne. ; peatoimetaja Matti Raudjärv, toimetajad: Sulev Mäeltsemees, Janno Reiljan ; eessõna: Manfred O. E. Hennies, Matti Raudjärv]. - Tallinn : Mattimar ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2012. - (Eesti majanduspoliitilised väitlused, 20 (1)/2012.). - (Eesti majanduspoliitilised väitlused : artiklid (CD-ROM) ; Kokkuvõtted ; Kroonika = Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik : Beiträge (CD-ROM) ; Zusammenfassungen ; Chronik = Discussions on Estonian economic policy : articles (CD-ROM) ; Summaries ; Chronicle, 20 (1)/2012). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985844335
Märksõnad: majanduspoliitika; Eesti; artiklikogumikud

Jah ekspordile! : ekspordi käsiraamat : Eesti firmade kogemused ja ekspertide soovitused / Tiit Elenurm, Sven Aulik, Janek Kalbin ... [jt. ; toimetajad Jaan Järv, Taivo Paju, Karin Kastehein ; eessõna: Maria Alajõe ; illustratsioonid: Elisabeth Salmin ; kujundus: Taivo Org ; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus]. - [Tallinn] : Director Meedia, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985980071
Märksõnad: eksport; välisturg; välisturundus; turulepääs; kliendisuhted; Eesti; käsiraamatud

Lepik, Kristjan. IT + finants : EST_IT@2018 raport infotehnoloogia kasutamisest finantsteenustes / [eessõna: Kristjan Rebane]. - Tallinn : Eesti Arengufond, 2012. - (Eesti fookuses, 8/2012.).
ISBN 9789949910052
Märksõnad: rahandus; finantsteenused; infotehnoloogia; e-pangandus; arengusuunad; Eesti; aruanded

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

Riigikogu valimised 2011 / [toimetaja ja eessõna: Rein Toomla]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2012. - (Politica : publications of the Institute of Government and Politics University of Tartu, Vol. 12). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949199655
Märksõnad: Eesti. Riigikogu; parlamendid; parlamendivalimised; Eesti; 2010-ndad; artiklikogumikud; separaadid

De Fouloy, Christian D. Fouloy's explanatory lobbying dictionary / [Association of Accredited Lobbyists to the European Union]. - 2nd ed. - [Brussels] : AALEP Publishing Division, 2011.
ISBN 9782930313023
Märksõnad: lobitöö; huvikaitse; huvigrupid; poliitika; leksikonid

Property-owning democracy : Rawls and beyond / edited by Martin O'Neill and Thad Williamson. - Chichester, UK ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781444334104 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: Rawls, John, 1921-2002; demokraatia; kapitalism; omand; sotsiaalne õiglus; sotsiaalne võrdsus; ebavõrdsus; heaoluühiskond; poliitilised teooriad; poliitiline filosoofia; poliitiline ökonoomia; konverentsikogumikud; artiklikogumikud

Teorell, Jan. Determinants of democratization : explaining regime change in the world, 1972-2006. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521139687 (pbk.)
Märksõnad: valitsemisvormid; autoritaarsed režiimid; demokratiseerimine; juhtumiuuringud; 1970-ndad; 1980-ndad; 1990-ndad; 2000-ndad

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Maailmast 2012 : pühendatud Toomas Alatalule 70. sünnipäeval / toimetajad Andres Kasekamp, Rein Toomla, Karmo Tüür ; [eessõna: Andres Kasekamp, Rein Toomla]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. - (Maailmast, 2012.). - (Politica : publications of the Institute of Government and Politics University of Tartu, Vol. 13). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949199860
Märksõnad: Alatalu, Toomas, 1942-; ajaloolased; politoloogid; poliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; Eesti; artiklikogumikud; juubeliväljaanded; pühendusteosed; separaadid

Cultural, peace and conflict studies series. Volume II, Extremism within and around us / Estonian National Defence College ; [edited by] Alar Kilp and Andres Saumets, series editors [and foreword:] Andres Saumets and Alar Kilp. - Tartu : Estonian National Defence College : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2011. - (ENDC proceedings, 14). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949199662
Märksõnad: radikalism; ekstremism; ontoloogia; tunnetusteooria; fanatism; terrorism; sõjalise jõu kasutamine; hirm; kultuur; sõda; ideoloogiad; religioon; teoloogia; Lähis-Ida; islam; kristlus; usuvabadus; sallivus; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; inimsuhted; kultuurierinevused; stereotüübid (psühh.); sotsiaalne konstruktsioon; Teise kuvand; kultuuriline identiteet; sotsiaalne konstruktsionism; interdistsiplinaarsed uuringud; artiklikogumikud

MacShane, Denis. Why Kosovo still matters? - London : Haus, 2011. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781907822391
Märksõnad: Miloševic, Slobodan, 1941-2006; poliitiline ajalugu; poliitilised muutused; sõjalised konfliktid; etnilised konfliktid; rahvusvahelised suhted; Kosovo

VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Herrmann, Gesine. Die deutsche Baltikumspolitik 1988-2004 : Zwischen Ablehnung, Unterstützung und Zurückhaltung. - Hamburg Kovač, 2012. - (Chemnitzer Schriften zur europäischen und internationalen Politik ; 2.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783830058816
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; poliitilised muutused; eurointegratsioon; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Saksamaa; Baltimaad; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Kosebalaban, Hasan. Turkish foreign policy : islam, nationalism, and globalization. - New York : Palgrave Macmillan, 2011. - (Middle East today.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230109537
Märksõnad: välispoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvuslus; kemalism; isolatsionism; interventsioonid; invasioon (sõj.); poliitiline ajalugu; Türgi; 20. saj; 21. saj. algus

Lucas, Edward. Deception : spies, lies and how Russia dupes the West. - London [etc.] : Bloomsbury, c2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781408802847 (köites)
Märksõnad: Chapman, Anna, 1982-; Simm, Herman, 1947-; luureagendid; spionaaž; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; poliitilised kuriteod; välispoliitika; sisepoliitika; külm sõda; Venemaa; Baltimaad; Eesti; Läänemaad; Ameerika Ühendriigid

Parenti, Michael, 1933-. The face of imperialism. - Boulder, CO ; London : Paradigm, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781594519185 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: välispoliitika; imperialism; invasioon (sõj.); interventsioonid; poliitiline ajalugu; Ameerika Ühendriigid; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus

Security and stability in the Middle East : critical concepts in military, strategic and security studies / edited by Barry Rubin. - London ; New York : Routledge, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415609890 (set : alk. paper)
Märksõnad: rahvusvaheline julgeolek; riiklik julgeolek; stabiilsus; Iraagi sõda, 2003; poliitika; majandus; regionalism (pol.); rahvusküsimus; islamism; radikalism; poliitilised liikumised; demokraatia; araabia maad; islamimaad; strateegilised uuringud; Lähis-Ida; artiklikogumikud; käsiraamatud

Veebel, Viljar, 1977-. The role and impact of positive conditionality in the EU pre-accession policy. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. - (Dissertationes rerum politicarum Universitatis Tartuensis, 5.). – Sisaldab autori publikatsioone, bibliogr.
ISBN 9789949199587
TÄISTEKST.
Märksõnad: Euroopa Liit; laienemine; eurointegratsioon; tingimused; kandidaatriigid; dissertatsioonid

AVALIK HALDUS

Eesti Haigekassa lugu : 20 aastat ravi ja kindlustust / [eessõna: Hannes Danilov]. - [Tallinn] : Eesti Haigekassa, 2012.
Märksõnad: Eesti Haigekassa; haigekassad; tervishoiukorraldus; tervishoiuteenused; ravikindlustus; kindlustusõigus; Eesti; 20. saj; 21. saj. algus

Kessler, Ronald, 1943-. FBI saladused / inglise keelest tõlkinud Lauri Liiders. - [Tallinn] : Tänapäev, c2012.
ISBN 9789949271931 (köites)
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Föderaalne Juurdlusbüroo; julgeolekuteenistused; uurimistoimingud (jur.); riigisaladused; Ameerika Ühendriigid

Mägi, Harri, 1955-2012. ENSV KGB tegevuse lõpetamine. - Tallinn : Varrak, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985325155 (köites)
Märksõnad: Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee; NSV Liit. Riikliku Julgeoleku Komitee; julgeolekuteenistused; luureteenistused; likvideerimine; kontroll; komisjonid; luureagendid; arhiivid; arhiividokumendid; lustratsioon; poliitiline ajalugu; ajalugu; Eesti; Baltimaad; Ida-Euroopa

Vanglate organisatsioon ja juhtimine : vanglateenistuse õpik / [Krista Haak, Mairit Kratovitš, Ivi Papstel ... jt.]. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949910922 (köites)
Märksõnad: vanglad; vanglaametnikud; organisatsioonikäitumine; juhtimine; kõrgkooliõpikud; käsiraamatud

The story of the Estonian Health Insurance Fund: 20 years of treatment and insurance / [foreword: Hannes Danilov]. - [Tallinn] : Estonian Health Insurance Fund, 2012.
Märksõnad: Eesti Haigekassa; haigekassad; tervishoiukorraldus; tervishoiuteenused; ravikindlustus; kindlustusõigus; Eesti; 20. saj; 21. saj. algus

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS

Miil, Marek. Varustusvalitsusest Kaitseväe Logistikakeskuseni, 1918-2012 / [kujundaja Roland Jaagomann]. - Tartu : Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, c2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949930401 (köites)
Märksõnad: Eesti. Kaitseväe Logistikakeskus; kaitsevägi; logistika; majandus; varustus; haldamine; Eesti; 20. saj; 21. saj. algus

Till, Geoffrey. Merevõim : teejuht 21. sajandisse / [tõlkinud Peeter Villmann ; toimetanud Taavi Urb ; sarja kujundaja Anneliis Aunapuu]. - [Tallinn] : Eesti Ajalehed, 2012. - (Riigikaitse raamatukogu ; 2.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949489220 (köites)
Märksõnad: merevõim; merevägi; võim; võimuvõitlus; võimupoliitika; mereväeoperatsioonid; strateegia (sõj.)

Newdick, Thomas. Postwar air weapons : 1945 - present. - London : Amber Books, 2010. - (The essential weapons identification guide.). - Sisaldab reg.
ISBN 9781907446597
Märksõnad: sõjatehnika; sõjalennukid; raketid; pommitajad; pommid; käsiraamatud

KESKKONNAPOLIITIKA

Delingpole, James, 1965-. Kliimapettus : miks roheline liikumine on nagu arbuus - pealt roheline, seest punane / [tõlkinud Triin Pappel ja Kai Takkis ; toimetanud Leino Pahtma ; kujundanud Gunnar Lilles]. - [Tallinn] : Kunst, c2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949486236 (köites)
Märksõnad: kliimamuutused; globaalsoojenemine; roheline liikumine; ideoloogiad; skeptitsism; poleemika

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Reagan, Ronald, 1911-2004. Ühe ameeriklase elu / inglise keelest tõlkinud Tauno Vahter ; [toimetanud Kai-Riin Meri ; järelsõna: Mari-Ann Kelam ; kujundanud Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Tänapäev, 2012. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949271863 (köites)
Märksõnad: Reagan, Ronald, 1911-2004; riigitegelased; presidendid; poliitikud; filminäitlejad; ajalugu; filmikunst; poliitika; Ameerika Ühendriigid; 20. saj; 1980-ndad; autobiograafiad; mälestused; kommentaarid

Goltz, Anna von der. Hindenburg : power, myth and the rise of the nazis. - New York : Oxford University Press, 2011. - (Oxford historical monographs.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199695867
Märksõnad: Hindenburg, Paul von, 1847-1934; presidendid; poliitikud; marssalid; riiklik poliitika; avalik arvamus; ajalugu; Saksamaa; 20. saj. 1. pool; biograafiad

Kjellander, Petter. Estniska frontsoldater berättar : 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1) på östfronten. - [Stockholm] : Svenskt Militarhistoriskt Bibliotek, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789185789863 (Del 1)
Märksõnad: Relva-SS; eestlased; vabatahtlikud; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjaajalugu; sõjavägi; jalavägi; väeüksused; Saksamaa

Зубков, Радий Анатольевич. Таллинский прорыв Краснознаменного Балтийского флота : (август - сентябрь 1941 г.) : события, оценки, уроки :[военно-исторический труд]. - Москва : Кучково поле, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9785995001393
Märksõnad: NSV Liit. Sõja-merelaevastik. Balti Laevastik; Teine maailmasõda, 1939-1945; Suur Isamaasõda, 1941-1945; sõjaajalugu; Juminda miinilahing, 1941; merelahingud; meresõda; meremiinid; evakuatsioon; Tallinn; NSV Liit; Läänemeri; Soome laht; CD-ROMid

 


 digitaalarhiiv digar