Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-3

 TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW 

Газизуллин, Артём. Как взыскать алименты с бывшего мужа. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 62 lk. - (Консультирует юрист).
ISBN 978-5-222-20301-9
Märksõnad: perekonnaõigus ; elatis ; ülalpidamiskohustus ; täitemenetlus ; õigusabi ; Venemaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-13-01350
Sisukord

Kidner, Richard. Casebook on torts. - 12th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. - XXX, 444 lk.
ISBN 978-0-19-964481-0
Märksõnad: võlaõigus ; õigusrikkumised ; kahju tekitamine ; vastutus ; kohtuasjad ; kohtulahendid ; Suurbritannia ; kommentaarid ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-00714
Täistekst 

Kodu ja õiglus : ettekannete ja dokumentide kogumik = Home and justice : abstract = Zuhause und Gerechtigkeit : Zusammenfassung = Домашний очаг и справедливость : резюме / koost. Vello Rekkaro, Peeter Tedre ; toim. Urmi Reinde. - Tallinn : Koduõigus, 2012. - 224 lk.
ISBN 978-9949-30-884-2
Märksõnad: elamuõigus ; Eesti Üürnike Liit ; omandireformid ; üürnikud ; Eesti ; ettekanded ; dokumendid
Kohaviit: 2-13-01242

INTELLEKTUAALNE OMAND
COPYRIGHT LAW

Rodrigues, Edson Beas. The general exception clauses of the TRIPS agreement : promoting sustainable development. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XXXIII, 365 lk.
Märksõnad: Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994) ; õiguskaitse ; rahvusvaheline kaubandus ; säästev areng ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; interpretatsioon
Kohaviit: 2-13-00998
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Bělohlávek, Alexander J. Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym. - Warszawa : Beck, 2012. - XXXIV, 605 lk.
ISBN 978-83-255-4450-8
Märksõnad: tarbijakaitse ; tarbijakaitseõigus ; vahekohtud ; vahekohtumenetlus ; pretsedendiõigus ; Euroopa Liidu õigus ; juhtumiuuringud
Kohaviit: 2-13-00734

Karlsson-Tuula, Marie. Gäldenärens avtal : vid företagsrekonstruktion och konkurs. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2012. - 160 lk.
ISBN 978-91-3901625-0
Märksõnad: pankrotiõigus ; ettevõtted ; ümberkorraldused ; maksejõuetus ; pankrotid ; pankrotimenetlus ; Rootsi
Kohaviit: 2-13-00863

Lee, Eun Sup. World trade regulation : international trade under the WTO mechanism. - Berlin [etc.] : Springer, 2012. - XVI, 415 lk.
ISBN 978-3-642-31142-0
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe ; Teenuskaubanduse üldleping (1994) ; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994) ; väliskaubanduspoliitika ; rahvusvaheline kaubandus ; reguleerimine ; tollipoliitika ; intellektuaalne omand ; rahvusvahelised majandussuhted ; vaidluste lahendamine
Kohaviit: 2-13-00709
Sisukord

Majandusaasta aruande koostamine : sobilik 2012. aasta aruande koostamiseks. Kooskõlas Eesti Hea Raamatupidamistavaga 2013 / koost. Mai Palmipuu. - Tallinn : Pandekt, 2013. - 248 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-47-8
Märksõnad: raamatupidamine ; ettevõtted ; aruandlus ; aruanded ; Eesti ; näidised ; seadused ; aastaraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: PE A/2466 ; 2013
Sisukord

Mitchell, Andrew D. Legal principles in WTO disputes. - Cambridge [etc.] : University Press, 2011. - LII, 308 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law).
ISBN 978-1-107-40163-1
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; väliskaubandus ; vaidluste lahendamine ; vahekohtumenetlus ; rahvusvaheline õigus ; võrdlev õigusteadus
Kohaviit: 2-13-01006
Sisukord

Ойдермаа, Энно. Коммерческое право : учебное пособие / Таллин[н]ский технический университет, институт экономики публичного сектора, кафедра хозяйственного права. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2012. - 107 lk. - Bibl. lk. 105-106.
ISBN 978-9949-23-254-3
Märksõnad: äriühinguõigus ; seadustikud ; Eesti ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-00497

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Töösuhted : käsiraamat praktikule. - Tallinn : Ten-Team, 2013. - 176 lk. + CD-ROM.
ISSN 2228-3552
Märksõnad: töösuhted ; avalik teenistus ; ametijuhendid ; kutseoskused ; teenused ; lepingud ; dokumendid ; Eesti ; õigusaktid ; käsiraamatud
Kohaviit: PE A/2763 ; 2013

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Palmipuu, Mai. Erisoodustused : käsiraamat tööandjale. - Tallinn : Ten-Team, 2012. - 208 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-45-4
Märksõnad: erisoodustused ; soodustused ; maksustamine ; hüvitised ; Eesti ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 1-13-01014

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Aastaraamat 2011 / Eesti Advokatuur. - Tallinn : Vaba Maa, 2011. - 103 lk.
ISSN 1406-7315
Märksõnad: Eesti Advokatuur ; advokatuur ; advokaadid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/1584 ; 2011

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Ablonczy, Bálint. Conversations on the fundamental law of Hungary : interviews with József Szájer, Hungarian member of European Parliament, and Gergely Gulyás, member of Parliament in Hungary / transl. by Zsolt Kozma. -  [Budapest] : Elektromédia, 2012. - 225 lk.
ISBN 978-963-88240-7-3
Märksõnad: põhiseadused ; Ungari ; intervjuud
Kohaviit: 2-13-00867

Boyron, Sophie. The constitution of France : a contextual analysis. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - XX, 269 lk. - (Constitutional Systems of the World).
ISBN 978-1-84113-735-3
Märksõnad: konstitutsionalism ; põhiseadused ; õigusloome ; õigusajalugu ; valitsemine ; kohtusüsteemid ; Prantsusmaa
Kohaviit: 2-13-00713
Sisukord

Зорькин, Валерий. Конституционно-правовое развитие России. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 719 lk.
ISBN 978-5-16-005138-3
Märksõnad: põhiseadused ; õigusriik ; sotsiaalne õiglus ; konstitutsioonikohtud ; kohtusüsteemid ; õigusreformid ; Venemaa
Kohaviit: 2-13-00933
Sisukord

SÕJAÕIGUS
LAW OF WAR

Brehm, Maya. Protecting civilians from the effects of explosive weapons : an analysis of international legal and policy standards / UNIDIR, United Nations Institute for Disarmament Research. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - XIII, 169 lk.
Märksõnad: humanitaarõigus ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvaheline õigus ; kodanikukaitse ; relvastuskontroll ; relvastuse piiramine
Kohaviit: 1-13-00553
Täistekst

Yearbook of international humanitarian law. Vol. 14/2011. - The Hague : T.M.C.Asser Press, 2012. - XXVI, 504 lk.
ISBN 978-90-6704-854-5
Märksõnad: humanitaarõigus ; rahvusvaheline õigus ; artiklikogumikud ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/329 ; 2011
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Cameron, Iain. An introduction to the European Convention on Human Rights. - 6th ed. - Uppsala : Iustus Förlag, 2011. - 233 lk.
ISBN 978-91-7678-777-9
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950) ; põhiõigused ; õiguskaitse ; pretsedendiõigus ; kohtulahendid ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa Liidu õigus ; Euroopa ; Rootsi
Kohaviit: 2-13-00859

Smith, Rhona K. M. Textbook on international human rights. - 5th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. - XXVII, 411 lk.
ISBN 978-0-19-960334-3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; inimõigused ; põhiõigused ; vähemuste õigused ; diskrimineerimine ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-00997
Sisukord

Spijkers, Otto. The United Nations : the evolution of global values and international law. - Cambridge, UK. [etc.] : Intersentia, 2011. - XII, 525 lk. - (School of Human Rights Research Series ; 47).
ISBN 978-1-78068-036-1
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvaheline õigus ; õigusajalugu ; rahvusvahelised suhted ; väärtused (filos.) ; globaliseerumine ; inimväärikus ; rahvuslik enesemääramine
Kohaviit: 2-13-00994
Sisukord

 * * *

Common market law review / published in cooperation with British Institute of International and Comparative Law, Europa Instituut of the University of Leiden. - The Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2013, special issue - Ajakirja 2013. a. erinumber on pühendatud Euroopa ühise müügiõiguse teemale.
Sisukord

 

Koostas Maia Ruttu
1. aprill 2013. a.


 digitaalarhiiv digar