Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 kauneimat Eesti raamatut 2013 - 5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2013

5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2013

Nagu tavaks saanud, valitakse uue aasta alguses eelmisel aastal trükivalgust näinud raamatutest 25 kauneimat. Selle konkursi kõrval vaadatakse üle ka lasteraamatud ja valitakse 5 parimat. Valijateks olid, nagu eelmistelgi aastatel, esindajad Eesti Kujundusgraafikute Liidust, Eesti Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Rahvusraamatukogust, Eesti Vabagraafikute Ühendusest ja Eesti Kirjastuste Liidust.
Võistlusele oli esitatud 35 raamatut 20 kirjastuselt.
Raamatute tase oli ühtlaselt hea. Ei saanud nuriseda halva trükikvaliteedi ega vale paberivaliku üle. Suuri üllatusi polnud, võibolla olen ise aasta jooksul tihedamalt raamatupoest läbi astunud ja kõik kenamad raamatud tulid tuttavad ette. Paljud tuntud tegijad lähevad ainult paremaks ja ei väsi, ei hakka ennast kordama – küllap see töö on lihtsalt nii tore. Nende pildid panevad end huviga uurima, tehnilised üksikasjad on väga peenelt lahendatud, kompositsioon paigas ja raamat kui tervik ei logise. Lasteraamatu ühtlaselt heas tasemes on kindlasti oma osa Tallinna Illustratsioonitriennaalil, mis toob naabermaade huvitavamad tegijad koju vaatamiseks kätte, ja võimalusel külastada suuremaid messe, mida ka hoolega tehakse. Midagi kasulikku on sealt alati kõrva taha panna.
Juurde on tulnud noori illustraatoreid ja kujundajaid, aga mitte eriti palju. Nende värske lähenemine lisab konkursile sära.
Päris koledaid raamatuid justnagu polnudki, polnud ka raamatuid ilusate piltide ja kehva kujundusega, nagu varasematel aastatel mõned sarjata saanud. Nagu alati, on žürii valik subjektiivne ja oli ka erinevaid arvamusi, kuid suureks vaidluseks siiski ei läinud. Üsna üksmeelselt leiti parimad, ja need on tõesti väga ilusad raamatud, mida on lust käes hoida, vaadata ja lugeda. Soovitan soojalt!

Anu Kalm
žürii esimees

5 BEST DESIGNED CHILDREN’S BOOKS OF 2013

Following a long-standing tradition, at the start of each year a venerable jury chooses 25 best designs from among the books issued during the previous year. Additionally, five best children’s books are singled out. The jury of this contest consisted of representatives from the Estonian Graphic Designers’ Union, Estonian Children’s Literature Centre, National Library of Estonia, Association of Estonian Printmakers, and the Estonian Publishers’ Association.
The contest attracted as many as 35 entries from 20 publishing houses.
The overall professional level of the entries was uniformly high: no below-par printing quality or unhappy choice of paper here. Also, there were no major surprises: all the best picks were familiar from my frequent visits to bookshops this past year. Many acclaimed designers and illustrators keep getting better without tiring or repeating themselves – probably because this job is just so great. Their pictures are engaging, technical details are accomplished with great precision, the composition is firmly in place and the book as a whole never falters. The evenly high level of children’s books can, among other factors, certainly be attributed to the Tallinn Illustration Triennale which brings here the most intriguing designers and illustrators from neighbouring countries. No less important is participation in trade fairs: there is always something useful to learn.
We have a new crop of illustrators and designers – they just do not come in droves. Their fresh approach lends this contest a special sparkle.
This contest happily did not see any positively ugly entries, or books where beautiful pictures were overshadowed by shabby design – as has happened in previous years. And as always, the jury’s choice is subjective; there were clashing opinions but no major disagreements. The best designs were picked quite unanimously, and these are well and truly very beautiful books, pure joy to hold and behold, and read. Warmly recommended!

Anu Kalm
Chair of the Jury

 

Kätlin Vainola
LIFT
Illustraator, kujundaja: Ulla Saar
Kirjastaja: Kirjastus Pegasus
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-531-05-9; 30 lk
Formaat: 235x160 mm
Paber: G-Print 170 g/m²

Žürii: Huvitavad pildid, hea tervik. Värske, mõnus ja mänguline.

Eesti Kujundusgraafikute Liidu preemia noorele illustraatorile
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eripreemia

Kätlin Vainola
THE LIFT
Illustrator and designer: Ulla Saar
Publisher: Kirjastus Pegasus
Printer: Printon

Jury: Interesting pictures, good ensemble. Fresh, snug and playful.
 
Estonian Graphic Designers’ Union award for young illustrator
Special prize of the Estonian Children’s Literature Centre

 

Leelo Tungal
PORGAND TÖÖTAB PORGANDINA
Illustraator ja kujundaja: Regina Lukk-Toompere
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-526-05-5; 65 lk
Formaat: 165x225 mm
Paber: Galerie Art Volume 150 g/m²

Žürii: Üllatuslik formaat, julge värvikasutus, hea trükk. Vaimukad illustratsioonid täiendavad suurepäraselt teksti.

Leelo Tungal
CARROT WORKS AS A CARROT
Illustrator and designer: Regina Lukk-Toompere
Publisher: Tammerraamat
Printer: Tallinn Book Printers  

Jury: A surprising format, bold use of colour, good print. The witty illustrations brilliantly complement the text.

 

SÜNNIPÄEVALOOD
Koostajad: Viive Noor, Jaanika Palm, Triin Soone, Ülle Väljataga
Illustraatorid: Katrin Ehrlich, Kadri Ilves, Anu Kalm, Anne Linnamägi, Tiia Mets, Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Viive Noor, Priit Rea, Tiina Mariam Reinsalu, Kertu Sillaste, Catherine Zarip, Regina Lukk-Toompere
Kujundaja: Piret Niinepuu-Kiik
Kirjastaja: Eesti Lastekirjanduse Keskus
Trükikoda: Print Best Trükikoda
ISBN: 978-9985-9198-3-5; 83 lk
Formaat: 215x215 mm
Paber: G-Print 130 g/m²

Žürii: Väga hea, terviklik kujundus, seob erinevate käekirjadega kunstnike pildid kindla käega kokku silma rõõmustavaks raamatuks.

BIRTHDAY STORIES
Compiled by: Viive Noor, Jaanika Palm, Triin Soone, Ülle Väljataga
Illustrators: Katrin Ehrlich, Kadri Ilves, Anu Kalm, Anne Linnamägi, Tiia Mets, Jüri Mildeberg, Piret Mildeberg, Viive Noor, Priit Rea, Tiina Mariam Reinsalu, Kertu Sillaste, Catherine Zarip, Regina Lukk-Toompere
Designer: Piret Niinepuu-Kiik
Publisher: Estonian Children’s Literature Centre
Printer: Print Best

Jury: An outstanding, flawless design; firmly binds the pictures of various artists with different styles together into a truly delightful book.

 

Piret Raud
TEISTMOODI PRINTSESSILOOD
Illustraator: Piret Raud
Kujundaja: Dan Mikkin
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-27-310-2; 108 lk
Formaat: 165x195 mm
Paber: Arctic Volume White 130 g/m²

Žürii: Kena, terviklik raamat, kõik on paigas ja kõike on parasjagu. Toredad pildid, mis on tekstiga hästi seotud. Väga ilus, mänguline makett.

Piret Raud
PRINCESSES WITH A TWIST
Illustrator: Piret Raud
Designer: Dan Mikkin
Publisher: Tänapäev
Printer: Greif

Jury: A neat and organic design, everything is in place, and in just the right amount. Nice pictures in perfect harmony with the text. A delightful, spirited layout.

 

Kristiina Kass
UNELINNU PESA
Illustraator: Kristi Kangilaski
Kujundaja: Piret Niinepuu-Kiik
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9370-4-2; 24 lk
Formaat: 200 x 200 mm
Paber: Alma Matt 150 g/m²

Žürii: Veidi retrohõnguline, õhuline ja ilus raamat. Ilusad pildid, ilus kujundus, üks toetab teist.

Kristiina Kass
DREAM BIRD'S NEST
Illustrator: Kristi Kangilaski
Designer: Piret Niinepuu-Kiik
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Slightly retro, airy and beautiful. Lovely pictures, lovely design, one supports the other.

 

Ellen Niit
MÄNGUVESI. LUULET LASTELE 1954–2008
Koostaja: Mare Müürsepp
Illustraator: Catherine Zarip
Kujundaja: Endla Toots
Kirjastaja: Tammerraamat
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-526-13-0; 344 lk
Formaat: 170x240 mm
Paber: Galerie Volume 115 g/m²

Žürii: Žürii eripreemia kunstnikule kaunite illustratsioonide eest, raamat tervikuna pole päris lõpuni läbi lahendatud.

Žürii eripreemia

Ellen Niit
PRETEND WATER. POEMS FOR CHILDREN 1954–2008
Compiled by: Mare Müürsepp
Illustrator: Catherine Zarip
Designer: Endla Toots
Publisher: Tammerraamat
Printer: Printon

Jury: Special prize of the jury to the artist for exquisite illustrations; the overall composition, however, falls somewhat short.

Special prize of the Jury

 

Triin Soomets
UNERONG
Illustraator, kujundaja: Anne Linnamägi
Kirjastaja: Päike ja Pilv
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9470-3-4; 32 lk
Formaat: 295x210 mm
Paber: G-Print 150 g/m²

Žürii: Väga ilus terviklik raamat, kus kõik – pildid, värvid, kompositsioon – on hästi paigas. Tore rongirütm läbi raamatu, hea idee võluvas teostuses.

Triin Soomets
SLEEP TRAIN
Illustrator and designer: Anne Linnamägi
Publisher: Päike ja Pilv
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A very beautiful ensemble where all the components – pictures, colours, composition – are well in place. Nice train rhythm throughout the book; a good idea executed with charm.

 

Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Rahva Raamat, Trükikoda Greif, AS Printon Trükikoda, Heidelberg Baltic Finland OÜ, Altia Eesti, Soome Instituut, Värska vesi.

Varasemad võidutööd >>

Täiendav informatsioon:
Marika Kuldkepp, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit at eki dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia