Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: infoteadused, sotsioloogia, majandus, poliitika : 2015-08

| Infoteadused | Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |

 


 

 

RAAMATUKOGUNDUS
LIBRARIANSHIP

Eesti Rahvusraamatukogu aastaraamat 2014 = National Library of Estonia yearbook. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-4418
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti Rahvusraamatukogu; rahvusraamatukogud; Eesti; aruanded; aastaraamatud.

Arndt, Theresa S. Getting started with demand-driven acquisitions for e-books : a LITA Guide. - Chicago : ALA TechSource, an imprint of the American Library Association, 2015. - xiv, 99 lk. ; 23 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780838913147
Märksõnad: raamatukogud; raamatukogufondid; e-raamatud; kogude haldamine; komplekteerimine; eelarve koostamine; kataloogimine; juurdepääs infole; hindamine; käsiraamatud.

Blanchett, Helen. A guide to teaching information literacy : 101 practical tips / Helen Blanchett, Chris Powis and Jo Webb. - London : Facet Publishing, 2011, c2012. - ix, 262 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781856046596
Märksõnad: infopädevus; infootsing; infootsisüsteemid; õpetamise metoodika; raamatukogud; käsiraamatud; nõuanded.

Cutting-edge research in developing the library of the future : new paths for building future services / edited by Bradford Lee Eden. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2015. - viii, 129 lk. : ill. ; 23 cm. – (Creating the 21st-century academic library ; 3). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781442250468
Märksõnad: teadusraamatukogud; ülikooliraamatukogud; digitaalraamatukogud; raamatukoguteenused; e-teavikud; mobiiltehnoloogia; mobiilirakendused; artiklikogumikud.

Hernon, Peter. Assessing service quality : satisfying the expectations of library customers / Peter Hernon, Ellen Altman, Robert E. Dugan. - 3rd ed. - London : Facet Publishing, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source). - xiii, 218 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781783300594
Märksõnad: lugejad; ootused; lugejauuringud; raamatukoguteenused; kvaliteet; kvaliteedijuhtimine; kvaliteediohje; töö hindamine; raamatukogud; tulemuslikkus; Ameerika Ühendriigid; käsiraamatud.

A history of modern librarianship : constructing the heritage of Western cultures / Pamela Spence Richards, Wayne A. Wiegand, and Marija Dalbello, editors. - Santa Barbara (Cal.) [etc.] : Libraries Unlimited, c2015 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xix, 248 lk. ; 26 cm. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781610690997
Märksõnad: raamatukogundus; raamatukogud; raamatukogude ajalugu; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Aafrika; Austraalia; Uus-Meremaa; 18. saj. lõpp; 19. saj; 20. saj; 21. saj. algus.

Jakštas, Petras, 1899-1988. Knygos / parengė, įvado straipsnį ir paaiškinimus parašė Domas Kaunas. - Vilnius : UAB "Petro ofsetas", 2003. - 169, [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm. - Sisaldab bibliogr., reg. - Resümee inglise keeles.
ISBN 9955534311
Märksõnad: Jakštas, Petras, 1899-1988; bibliofiilid; eraraamatukogud; raamatukogufondid; käsikirjad; haruldased raamatud; raamatukogude ajalugu; Leedu.

Kitabxanalar milli mәdәniyyәtin dirçәliş resursudur = Библиотеки - как ресурс национально-культурного возрождения / [tәrtibçi: L. A. Mәmmәdova]. - Baki : NURLAR, 2011. - 447 lk. ; 21 cm. - Tekst aserbaidžaani ja vene keeles.
ISBN 9789952460216
Märksõnad: raamatukogud; raamatukogundus; Aserbaidžaan; artiklikogumikud.

Maximizing the one-shot : connecting library instruction with the curriculum / Jill Markgraf, Kate Hinnant, Eric Jennings, Hans Kishel. - Lanham, Maryland [etc.] : Rowman & Littlefield, 2015. - xii, 175 lk. : ill. ; 23 cm. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781442238664
Märksõnad: üliõpilased; infopädevus; õpetamise metoodika; infootsing; kõrgkooliraamatukogud; interaktsioonid; erialaharidus; õppekavad; käsiraamatud.

M-libraries 5 : from devices to people / edited by Gill Needham and Mohamed Ally. - London : Facet, 2015. - XXXIII, 222 lk. : ill. ; 24 cm. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781783300341
Märksõnad: raamatukogud; raamatukoguteenused; infootsing; mobiiltehnoloogia; mobiilirakendused; konverentsikogumikud.

Rethinking library technical services : redefining our profession for the future / edited by Mary Beth Weber. - Lanham, Md. [etc.] : Rowman & Littlefield, 2015. - xviii, 187 lk. : ill. ; 23 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781442238633
Märksõnad: raamatukogud; kataloogimine; e-teavikud; andmehaldus; metaandmed; raamatukoguteenused.

Rocznik Biblioteki Narodowej. Tom XLIV = The National Library year-book. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2014. - 1 kord aastas.
ISSN 0083-7261
Märksõnad: Poola Rahvusraamatukogu; rahvusraamatukogud; raamatukoguteadus; Poola; aastaraamatud.

VanDuinkerken, Wyoma. Leading libraries : how to create a service culture / Wyoma vanDuinkerken and Wendi Arant Kaspar. - London : Facet, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source). - xvii, 167 lk. : bill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781783300655
Märksõnad: raamatukogud; raamatukoguteenused; juhtimine; eestvedamine; eestvedamise teooriad; käsiraamatud.

BIBLIOGRAAFIA
BIBLIOGRAPHY

Bohatkiewicz, Aleksander, 1795-1833. Veikalas apie visuotinę bibliografiją / Aleksandras Wiktoras Bohatkiewiczius ; parengė: Alma Braziūnienė, Aušra Navickienė, Sondra Rankelienė ; [vertimas: Aldona Baliulienė] ; Vilniaus universiteto biblioteka, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. - 268 lk. : ill., faks. ; 25 cm. - (Fontes historiae Universitatis Vilnensis). - Sisaldab bibliogr., reg. - Tekst leedu ja poola keeles. - Kokkuvõte inglise, saksa ja vene keeles.
ISBN 9986196582
Märksõnad: Bohatkiewicz, Aleksander, 1795-1833. Rzecz o bibliografii powszechnej na otworzenie tego kursu w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim dnia 10 stycznia 1829 roku; Vilniuse Ülikool; raamatuteadlased; bibliograafid; raamatukoguhoidjad; raamatuteadus; bibliograafia (tegevusala); raamatuajalugu; Leedu; 19. saj. algus; biograafiad; faksiimiletrükised

SOTSIAALFILOSOOFIA
SOCIAL PHILOSOPHY

Gandhi, Mahatma, pseud., 1869-1948. Mõtteid ja vaateid / koostanud ja tõlkinud Ruth Lias ; [toimetanud Märt Läänemets ; sarja kujundanud Jüri Kaarma, ümbrise kujundanud Eve Kask]. - Tartu : Ilmamaa, 2015 (Lohkva : Greif). - 319 lk. ; 22 cm. - (Avatud Eesti raamat). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985775035
Märksõnad: Gandhi, Mahatma, pseud., 1869-1948; india; filosoofid; vabadusvõitlejad; autobiograafiad; filosoofia; vägivallatus; vägivallatu võitlus; poliitika; riiklik poliitika; publitsistika.
Tutvustus: http://www.rahvaraamat.ee/p/m%C3%B5tteid-ja-vaateid/693073/et?isbn=9789985775035

SOTSIOLOOGIA
SOCIOLOGY

Mauss, Marcel, 1872-1950. Essee kingist : vahetustegevuse vorm ja mõte arhailistes ühiskondades / prantsuse keelest tõlkinud Anti Saar, [eessõna inglise keelest tõlkinud Triinu Pakk ; toimetanud Kaia Sisask ja Eva Toulouze ; järelsõna: Laur Vallikivi ; kujundanud Sirje Ratso] ; Tallinna Ülikool. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015 ([Tallinn] : Pakett). - 302 lk. ; 19 cm. - (Bibliotheca Anthropologica, 2228-205X). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985587980
Märksõnad: kinkimine; tseremooniad; sotsiaalne struktuur; sotsioloogilised aspektid; majandussotsioloogia; kultuuriantropoloogia.
Tutvustus: http://www.rahvaraamat.ee/p/essee-kingist-vahetustegevuse-vorm-ja-m%C3%B5te-arhailistes-%C3%BChiskondades/688113/et?isbn=9789985587980

Priimägi, Linnar, 1954-. Propagandasõda : teooria ja praktika / [kujundanud Merle Moorlat]. - [Tallinn] : Eesti Keele Sihtasutus, 2015 ([Tallinn] : Pakett). - 255 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985796375
Märksõnad: propaganda; külm sõda; majandussõda; infosõda; psühholoogiline sõda; interaktsioon (sotsiol.); kõrgkooliõpikud.
Tutvustus: http://www.rahvaraamat.ee/p/propagandas%C3%B5da-teooria-ja-praktika/694246/et?isbn=9789985796375

The Cambridge handbook of social representations / edited by Gordon Sammut, Eleni Andreouli, George Gaskell, Jaan Valsiner. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - xv, 481 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107042001
Märksõnad: sotsiaalne representatsioon; sotsiaalpsühholoogia; käsiraamatud.

Grue, Jan, 1981-. Disability and discourse analysis. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2015. - xi, 140 lk. ; 24 cm. - (Interdisciplinary disability studies). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781472432926
Märksõnad: puuetega inimesed; puuded; uuringud; diskursusanalüüs; sotsioloogia; meditsiin; poliitika; majandus; meedia.

Maton, Karl. Knowledge and knowers : towards a realist sociology of education. - London ; New York : Routledge, 2014. - xii, 244 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781138903050
Märksõnad: haridussotsioloogia; teadmised; haridus; teooriad.

Mau, Steffen, 1968-. Inequality, marketization and the majority class : why did the European middle classes accept neo-liberalism?. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. - xii, 123 lk. - (Palgrave provocations). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137511607
Märksõnad: neoliberalism; keskklass; hoiakud; ebavõrdsus; Euroopa

Migration theory : talking across disciplines / edited by Caroline B. Brettell and James F. Hollifield. - 3rd ed. - New York ; London : Routledge, 2015. - xii, 344 lk. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415742030
Märksõnad: ränne (demogr.); välisränne; sisseränne; teooriad; demograafia; antropoloogia

Putnam, Robert David, 1941-. Our kids : the American Dream in crisis. - New York [etc.] : Simon & Schuster, 2015. - 386, [1] lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781476769899
Märksõnad: lapsed; perekond; sotsiaalsed klassid; võrdsed võimalused; ebavõrdsus; sotsiaalsed kriisid; juhtumiuuringud; Ameerika Ühendriigid

Wade, Lisa. Gender : ideas, interactions, institutions / Lisa Wade, Myra Marx Ferree. - New York ; London : Norton, 2015. - x, 419 lk. : ill. ; 24 cm cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780393931075
Märksõnad: sugupooled; soorollid; mehed; maskuliinsus; naised; feminiinsus; seksuaalsus; perekond; töö (maj.); poliitika; soouuringud; feminism

Walsh, Philip, 1965-. Arendt contra sociology : theory, society and its science. - Farnham ; Burlington, VT : Ashgate, 2015. - xi, 161 lk. ; 24 cm. - (Classical and contemporary social theory). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781409438632
Märksõnad: Arendt, Hannah, 1906-1975; saksa; filosoofid; sotsioloogia; ühiskonnateooriad; ühiskond; sotsioloogilised teooriad; refleksiivsus (sotsiol.); võim; teadmised; teaduslik teadmine; teadmissotsioloogia; tarbimine.

Westmarland, Nicole. Violence against women : criminological perspectives on men's violences. - London ; New York : Routledge, 2015. - xvii, 176 lk. ; 24 cm. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781843923985
Märksõnad: mehed; vägivald; naised; väärkohtlemine; seksuaalne vägivald; perevägivald; kriminoloogia.

Women and alcohol : social perspectives / edited by Patsy Staddon ; foreword by Elizabeth Ettorre. - [Bristol] : Policy Press, 2015. - xi, 260 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781447318897
Märksõnad: alkoholitarbimine; naised; alkoholism; ravi; võõrutusravi; sotsiaalsed aspektid

MAJANDUS. MAJANDUSTEADUS
ECONOMICS. ECONOMIC SCIENCE

The Cambridge history of capitalism / edited by Larry Neal and Jeffrey G. Williamson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014, 2015. - 2 kd : ill., kaart. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107019638
Märksõnad: kapitalism; majandussüsteemid; majandusajalugu.

Developments in global economy wrought with tensions = Entwicklungen in der angespannten Weltwirtschaftslage = Arengud pingestunud maailmamajanduses / Tartu Ülikool ... [jne. ; peatoimetaja Matti Raudjärv, toimetajad Sulev Mäeltsemees, Matti Raudjärv, Janno Reiljan]. - Tallinn : Mattimar ; Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015 ([Tallinn] : Miniprint). - 86 lk. ; 21 cm +. - (Estonian discussions on economic policy : articles (CD-ROM) ; Summaries ; Chronicle = Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik : Beiträge (CD-ROM) ; Zusammenfassungen ; Chronik = Eesti majanduspoliitilised väitlused : artiklid (CD-ROM) ; Kokkuvõtted ; Kroonika, 1736-5597 ; 23, 1/2015). – Sisaldab bibliogr. - Tekst eesti, inglise ja saksa keeles.
ISBN 9789985844519
Märksõnad: majanduspoliitika; rahvusvahelised majandussuhted; maailmamajandus; Eesti; Venemaa; Ukraina; artiklikogumikud; CD-ROMid.
Täistekst: http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/majanduspoliitika/2015/1_2015_kroonika.pdf

The geography of networks and R&D collaborations / Thomas Scherngell, editor. - Cham [etc.] : Springer, 2013. - xv, 383 lk. : ill. ; 24 cm. - (Advances in spatial science, 1430-9602). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783319026985
Märksõnad: regionaalgeograafia; regionaalpoliitika; regionaalökonoomika; võrgustikukäsitlus; geoinfosüsteemid; teadus- ja arendustegevus; arenduskavad; majandusgeograafia; artiklikogumikud.

Griffiths, Simon, 1976-. Engaging enemies : Hayek and the left. - London ; New York : Rowman & Littlefield International, c2014. - xii, 190 lk. ; 23 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781783481071
Märksõnad: Hayek, Friedrich August von, 1899-1992; sotsialism; liberalism; neoliberalism; majanduspoliitika; Suurbritannia.

Kuusk, Andres, 1981-. Sectoral change and labour productivity growth during boom, bust and recovery in Central and Eastern Europe / Andres Kuusk, Karsten Staehr, Uku Varblane. - Tallinn : Eesti Pank, 2015 (Tallinn : Eesti Pank). - 31 lk. : ill. ; 30 cm. - (Working paper series / Eesti Pank, 1406-7161 ; 2/2015). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493555
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
Märksõnad: majandusstruktuur; struktuurimuutused; tööjõud; tootlus; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa.

National intellectual capital and the financial crisis in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden / Carol Yeh-Yun Lin ... [et al.]. - New York [etc.] : Springer, 2014. - xxvii, 113 lk. : ill. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in Economics, 2191-5504). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781461495352
Märksõnad: intellektuaalne kapital; teadmusjuhtimine; majandustingimused; majanduspoliitika; majanduskasv; finantskriisid; Taani; Soome; Rootsi; Norra; Island; Põhjamaad.

National intellectual capital and the financial crisis in France, Germany, Ireland, and the United Kingdom / Carol Yeh-Yun Lin ... [et al.]. - New York [etc.] : Springer, 2014. - xxxi, 112 lk. : ill. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in economics, 2191-5504). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781461481805
Märksõnad: intellektuaalne kapital; teadmusjuhtimine; majandustingimused; majanduspoliitika; majanduskasv; finantskriisid; Prantsusmaa; Saksamaa; Iirimaa; Suurbritannia.

Reform capacity and macroeconomic performance in the Nordic countries / edited by Torben M. Andersen, U. Michael Bergman, and Svend E. Hougaard Jensen. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - xvi, 365 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780198717102
Märksõnad: majandustingimused; makroökonoomika; majanduspoliitika; Põhjamaad; artiklikogumikud.

Secure energy for Europe : the Nord Stream Pipeline project 2005-2012 / [writers: Alessandro Alviani ... [et al.] ; photographer: Thomas Eugster ; illustrations: Viktoriamarie Schiffler]. - Zug : Nord Stream, 2013. - 297, [1] lk. : ill. ; 32 lk. - Sisaldab reg.
Märksõnad: Euroopa Liit; energiajulgeolek; energeetika; energiapoliitika; energiamajandus; Nord Stream (gaasifirma); maagaas; gaasijuhtmed; gaasitransport; torujuhtmed; torutransport; projekteerimine; keskkonnamõjud; rahvusvahelised projektid; Läänemeri; Euroopa; Venemaa; projektiaruanded.

EESTI MAJANDUS
ESTONIAN ECONOMY

Rammo, Mariann, 1982-. Abja linavabrik ; [kaanekujundus: Kaspar Rammo]. - Elva : Ignis Fatuus, 2015. - 209 lk. : ill., portr. ; 20 cm. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949382897
Märksõnad: Abja Linavabrik; Halliste Linaharimise Ühisus; linatööstus; tehased; tööstusajalugu; Kissa, Mats, 1887-1956; töösturid; Abja-Paluoja; Viljandimaa; Eesti; Abja Värnitsa- ja Linatööstuse Ühisus.

Transpordi ja logistika võtmeisikud 2015 / [toimetaja Jane Suu ; andmete kogujad ja töötlejad Õilme Muru, Jane Suu ; kujundus, kaas: Kairi Kalmann]. - Tallinn : Äripäev, 2015 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 352 lk. : portr. ; 21 cm. - (Eesti majanduse leksikon, 1736-6666). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949560028
Märksõnad: transport; logistika; juhid; Eesti; biograafialeksikonid.
Tutvustus: http://raamatupood.aripaev.ee/default.aspx?publicationid=DA2B9C48-BE34-4DC6-A091-56390A0253C3

RAHANDUS
FINANCE

Eesti Panga 2014. aasta aruanne. - Tallinn : Eesti Pank, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1406
Märksõnad: Eesti Pank; keskpangad; rahandus; pangandus; Eesti; aruanded; aastaraamatud.

Finantsala ja raamatupidamise võtmeisikud 2015 / [andmete kogujad ja töötlejad Õilme Muru, Jane Suu ; toimetaja ja projektijuht: Jane Suu ; kujundus, kaas: Kairi Kalmann]. - Tallinn : Äripäev, 2015 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 288 lk. : portr. ; 21 cm. - (Eesti majanduse leksikon). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949560097
Märksõnad: rahandus; finantsjuhtimine; juhid; raamatupidajad; Eesti; biograafialeksikonid.
Tutvustus: http://www.raamatupidaja.ee/uudised/2015/06/12/ilmus-uus-finantsala-votmeisikute-leksikon

Cuestas, Juan Carlos. Uncovered interest parity in Central and Eastern Europe: expectations and structural breaks / Juan Carlos Cuestas, Fabio Filipozzi, Karsten Staehr. - Tallinn : Eesti Pank, 2015 (Tallinn : Eesti Pank). - 24 lk. : ill. ; 30. – (Working paper series / Eesti Pank, 1406-7161 ; 4/2015). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493579
Märksõnad: intressimäärad; pariteet; üleminekumajandus; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa.

Männasoo, Kadri, 1972-. The impact of firm financing constraints on R&D over the business cycle / Kadri Männasoo, Jaanika Meriküll. - Tallinn : Eesti Pank, 2015 (Tallinn : Eesti Pank). - 33 lk. : ill. ; 30. - (Working paper series / Eesti Pank, 1406-7161 ; 3/2015). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493531
Märksõnad: ettevõtted; finantseerimine; teadus- ja arendustegevus; majandusvõnked; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; e-raamatud.
Täistekst: http://www.eestipank.ee/search/gss/The%20impact%20of%20firm%20financing%20constraints%20on%20R%26D%20over%20the%20business%20cycle%20

JUHTIMINE
MANAGEMENT

Nonaka, Ikujiro, 1935-. Managing flow : a process theory of the knowledge-based firm / Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama and Toru Hirata ; in collaboration with Susan J. Bigelow, Ayano Hirose and Florian Kohlbacher. - Basingstoke (Hampshire) ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. - XIX, 252 lk. : ill. ; 22 cm. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230553767
Märksõnad: teadmusjuhtimine; juhtimine; ärijuhtimine; strateegiline juhtimine; infohaldus; protsessiteooria.

STATISTIKA
STATISTICS

20 aastat ravimistatistikat Eestis = 20 years of Estonian statistics on medicines / [tõlkija Muupel OÜ ; toimetanud: Ly Rootslane ... jt. ; eessõna: Kristin Raudsepp ; kujundaja Hele Hanson-Pihu]. - Tartu : Ravimiamet, 2015 ([Vahi] : Ecoprint). - 100 lk. : ill. ; 21 x 26 cm. – Sisaldab bibliogr. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789949969708
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR
Märksõnad: ravimid; ravimikasutus; Eesti; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; statistilised andmed.

Eesti alkoholiturg 2014 / Eesti Konjunktuuriinstituut. - Tallinn : Eesti Konjunktuuriinstituut, 2015. - 1 kord aastas.
Märksõnad: väliskaubandus; alkohoolsed joogid; siseturg; tootmine; rahvusvaheline kaubandus; tarbimine; hinnad; Eesti; aastaraamatud.

Eesti. Arve ja fakte, 2015 / Statistikaamet koostöös Välisministeeriumiga. - Tallinn : Statistikaamet, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 2346-6057
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; kultuur; majandus; ühiskond; keskkond; rahvastikustatistika; faktid; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud.
Täistekst: http://www.stat.ee/90742

Eesti statistika aastaraamat 2015 / Statistikaamet ; toimetaja Kairit Põder = Statistical yearbook of Estonia 2015 / Statistics Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2015. - 1 kord aastas. - Sisaldab reg.
ISSN 1406-1783
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; riiklik statistika; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud.
Täistekst: http://www.stat.ee/90732

Põllumajandus arvudes 2014 / Statistikaameti ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond = Agriculture in figures / Enterprise and Agriculture Statistics Department of the Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1694
Märksõnad: põllumajandus; põllumajandustoodang; riiklik statistika; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud.

Säästva arengu näitajad = Indicators of sustainable development / Statistikaamet. - Tallinn : Statistikaamet, 2015. - 1 kord kahe-kolme aasta jooksul. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-9738
Märksõnad: säästev areng; keskkond; keskkonnanäitajad; majandus; heaolu; ühiskond; kultuurielu; sotsiaalne sidusus; jätkusuutlikkus; ökoloogiline tasakaal; indikaatorid (andmed); riiklik statistika; Eesti; statistilised andmed; jätkväljaanded.

Minifacts about Estonia 2015 / Ministry of Foreign Affairs, Statistics Estonia. - [Tallinn] : Statistics Estonia, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-2237
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; kultuur; majandus; ühiskond; keskkond; rahvastikustatistika; faktid; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud.
Täistekst: http://www.stat.ee/90744

Mini-faits sur l'Estonie 2015 / Statistiques de l'Estonie, Ministere des Affaires Etrangeres. - [Tallinn] : Statistiques de l'Estonie, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-6453
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; Eesti; kultuur; majandus; ühiskond; faktid; keskkond; rahvastikustatistika; statistilised andmed; aastaraamatud.
Täistekst: http://www.stat.ee/90746

Эстония. Факты и цифры 2015 / Министерство иностранных дел Эстонии, Департмент статистики Эстонии. - Таллинн : Департмент статистики Эстонии, 2015. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-6461
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; kultuur; majandus; ühiskond; keskkond; rahvastikustatistika; faktid; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud.
Täistekst: http://www.stat.ee/90730

POLIITIKA. POLITOLOOGIA
POLITICS. POLITICAL SCIENCE

Barreto, Matt A. Latino America : how America's most dynamic population is poised to transform the politics of the nation / Matt Barreto and Gary M. Segura ; with contributions from Elizabeth Bergman ... [et al.]. - New York : PublicAffairs, 2014. - vi, 286, [1] lk. : ill. ; 25 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781610395014
Märksõnad: rahvastik; etniline koosseis; latiinod; mõjud; poliitika; valimised; presidendivalimised; Ameerika Ühendriigid; 21. saj. algus.

Contesting Spain? : the dynamics of nationalist movements in Catalonia and the Basque Country / edited by Richard Gillespie and Caroline Gray. - London ; New York : Routledge, 2015. - xiv, 145 lk. : ill. ; 24 cm. - (Europa country perspectives). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781857438062
Märksõnad: Baski Rahvuslik Partei; Convergència i Unió; Esquerra Republicana de Catalunya; Partit dels Socialistes de Catalunya; rahvuslikud liikumised; vabadusliikumine; parteid; rahvuslus; rahvuslik enesemääramine; iseseisvumine; iseseisvus (pol.); Kataloonia; Baskimaa; Hispaania; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; konverentsikogumikud.

Dunn, John, 1940-. Traditionalism : the only radicalism : [a new mythos for modern heretics]. - 3rd print. - London : Study Press, 2014. - x, 182 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780992887704
Märksõnad: liberalism; ühiskond; politoloogia; poliitiline filosoofia.
Tutvustus: http://www.amazon.com/Traditionalism-radicalism-mythos-modern-heretics-ebook/dp/B00W5QRFYQ

Laclau, Ernesto, 1935-2014. Ernesto Laclau : post-marxism, populism, and critique / edited by David Howarth. - Abingdon ; New York : Routledge, 2014 2015. - vi, 285 lk. - (Routledge innovators in political theory ; 5). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415870870
Märksõnad: Laclau, Ernesto, 1935-2014; argentina; politoloogid; poliitilised teooriad; poliitiline filosoofia; postmarksism; populism; ideoloogiad; sotsialism; filosoofia.

Plagemann, Johannes. Cosmopolitanism in a multipolar world : soft sovereignty in democratic regional powers. - Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - xiii, 294 lk. ; 23 cm. - (International political theory series). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137488213
Märksõnad: kosmopolitism; iseseisvus (pol.); multipolaarsus; poliitika; arengumaad; juhtumiuuringud; Brasiilia; India; Lõuna-Aafrika Vabariik

Policy paradigms in theory and practice : discourses, ideas and anomalies in public policy dynamics / edited by John Hogan, Michael Howlett. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - xvii, 325 lk. : ill. ; 23 cm. - (Studies in the political economy of public policy). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137434036
Märksõnad: poliitika; paradigmad; politoloogia; juhtumiuuringud; Euroopa; artiklikogumikud

Tkacz, Nathaniel. Wikipedia and the politics of openness. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2015. - x, 214 lk. : ill. ; 23 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780226192307
Märksõnad: entsüklopeediad; veeb; vikid; sisuloome; avatus; poliitilised teooriad.

Weizsäcker, Carl Friedrich von, 1912-2007. Carl Friedrich von Weizsäcker : major texts on politics and peace research / Ulrich Bartosch, editor ; [translator: Anne Hentschel]. - Cham [etc.] : Springer, 2015. - xv, 143 lk. : ill., portr. ; 24 cm. - (SpringerBriefs on pioneers in science and practice. Texts and protocols, 2194-3125 ; volume 25). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783319133072
Märksõnad: Weizsäcker, Carl Friedrich von, 1912-2007; saksa; filosoofid; poliitiline filosoofia; politoloogia; sõda; rahu; rahvusvaheline poliitika; kõned; artiklikogumikud.

Этническая политика в странах Балтии = Ethnic policies in the Baltic states / Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; ответственные редакторы: В. В. Полещук, В. В. Степанов. - Москва : Наука, 2013. - 406, [1] lk. ; 22 cm. – Sisaldab bibliogr. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9785020380448
Märksõnad: rahvastikupoliitika; rahvuspoliitika; vähemusrahvused; venekeelsed; venelased; sotsiaalne staatus; rahvuslik identiteet; rändepoliitika; Baltimaad; Eesti; Läti; Leedu; artiklikogumikud

DEMOKRAATIA
DEMOCRACY

Deliberative democracy : issues and cases / edited by Stephen Elstub and Peter McLaverty. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2014. - xi, 227 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0748643486
Märksõnad: deliberatiivne demokraatia; artiklikogumikud.

Deliberative mini-publics : involving citizens in the democratic process / edited by Kimmo Grönlund, André Bächtiger and Maija Setälä. - Colchester : ECPR Press, 2014 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xii, 255 lk. ; 24 cm. - (ECPR studies in European political science). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781907301322
Märksõnad: deliberatiivne demokraatia; kodanikud; kaasamine; poliitiline osalus; artiklikogumikud.

Diamond, Larry. In search of democracy. - London ; New York : Routledge, 2016. - xv, 469 lk. : ill. ; 24 cm. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415781282
Märksõnad: demokraatia; politoloogia; juhtumiuuringud; Aafrika; Aasia; esseekogumikud.

Sniderman, Paul M., 1941-. Paradoxes of liberal democracy : Islam, Western Europe, and the Danish cartoon crisis / Paul M. Sniderman, Michael Bang Petersen, Rune Slothuus, Rune Stubager. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2014. - XVI, 186 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780691161105
Märksõnad: Jyllands Posten (ajaleht); islam; prohvetid; karikatuurid; poliitilised aspektid; ajalehed; pildikeeld (rel.); blasfeemia; usulised konfliktid; islamiusulised; sisserändajad; demokraatia; sallivus; põhiõigused; sõnavabadus; religioon; pluralism; Taani.

PARTEID JA LIIKUMISED
POLITICAL PARTIES. MOVEMENTS

Building blocs : how parties organize society / edited by Cedric de Leon, Manali Desai, and Cihan Tuğal. - Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2015. - x, 242 lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780804793902
Märksõnad: parteid; ühiskond; võrdlev poliitika; juhtumiuuringud; poliitiline sotsioloogia; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Türgi; Indoneesia; India; Egiptus; artiklikogumikud.

Handbook of political citizenship and social movements / edited by Hein-Anton van der Heijden. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2014. - xii, 697 lk. ; 24 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781781954690
Märksõnad: sotsiaalsed liikumised; kodanikud; kaasamine; poliitiline osalus; käsiraamatud.

Messner, Michael A. Some men : feminist allies in the movement to end violence against women / Michael A. Messner, Max A. Greenberg, and Tal Peretz. - New York : Oxford University Press, 2015. - xiv, 256 lk. : ill. - (Oxford studies in culture and politics). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199338771
Märksõnad: mehed; sotsiaalsed liikumised; protestiliikumised; vägivallatus; vägivald; naised; feminism; lähiajalugu; Ameerika Ühendriigid; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus.

Party members and activists / edited by Emilie van Haute, Anika Gauja. - London ; New York : Routledge, 2015. - xiv, [5], 227 lk. : ill. ; 24 cm. - (Routledge research on social and political elites ; 6). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781138854239
Märksõnad: parteid; liikmeskond; aktiivsus; võrdlev poliitika; juhtumiuuringud; Hispaania; Belgia; Kanada; Taani; Saksamaa; Iisrael; Itaalia; Holland; Norra; Suurbritannia; artiklikogumikud.

SOTSIAALPOLIITIKA
SOCIAL POLICY

eHealth, care and quality of life / Antonio Gaddi, Fabio Capello, Marco Manca, editors ; forewords by Sergio Bertolucci and Gianfranco Gensini. - Milan [etc.] : Springer, 2014. - xvi, 220 lk. : ill. ; 25 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9788847052529
Märksõnad: e-tervis; tervishoiuteenused; meditsiiniinformaatika; meditsiiniinfosüsteemid; telemeditsiin.

NOORSOOPOLIITIKA
YOUTH POLICY

Taru, Marti. Noorsootöö Eestis : 19. sajandi keskpaigast kuni 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni : ajalooline ülevaade / Marti Taru, Eli Pilve, Peeter Kaasik ; [kujundaja Jaak Rüütel]. - [Tallinn] : Eesti Noorsootöö Keskus, 2015 ([Viljandi] : Print Best). - 262 lk. : ill. ; 25 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985989425
Märksõnad: noorsootöö; noored; vabaharidus; huvitegevus; noorteorganisatsioonid; ajalugu; Eesti; 19. saj. 2. pool; 20. saj; 21. saj. algus.
Tutvustus: http://www.entk.ee/noorsootoo-ajalooraamat

KESKKONNAPOLIITIKA
ENVIRONMENTAL POLICY

RMK arengukava 2015-2020 / [fotod: Rando Kall ... jt.]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus], [2014] ([Tallinn] : Aktaprint). - 35 lk. : ill. ; 20 cm.
Märksõnad: Riigimetsa Majandamise Keskus; metsamajandus; metsandus; riigimetsad; metsakaitse; Eesti; 2010-ndad; arengukavad.

RMK development plan 2015-2020 / [photos: Rando Kall ... jt.]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus], 2015 ([Tallinn] : Aktaprint). - 35 lk. : ill. ; 20 cm.
Märksõnad: Riigimetsa Majandamise Keskus; metsamajandus; metsandus; riigimetsad; metsakaitse; Eesti; 2010-ndad; arengukavad.

Toward a new climate agreement : conflict, resolution and governance / edited by Todd L. Cherry, Jon Hovi and David M. McEvoy. - London ; New York : Routledge, 2014. - xxix, 297 lk. : ill. ; 24 cm. - (Routledge advances in climate change research). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415643795
Märksõnad: kliimamuutused; kliimapoliitika; riiklik poliitika; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; artiklikogumikud.

INNOVATSIOONIPOLIITIKA
INNOVATION POLICY

Effective technology transfer in biotechnology : best practice case studies in Europe / editors: Oliver Uecke, Robin De Cock ... [et al.]. - London : Imperial College Press, c2014. - xxxvi, 254 lk. : ill. ; 24 cm. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781783266807
Märksõnad: biotehnoloogia; biomeditsiinitehnoloogia; tehnoloogiasiire; tehnoloogilised uuendused; juhtumiuuringud; Euroopa; projektiaruanded.

AVALIK HALDUS
PUBLIC ADMINISTRATION

Päästeameti aastaraamat 2014. - Tallinn : Päästeamet, 2015. - 1 kord aastas.
Märksõnad: ametid (riigiasutused); päästeteenistused; päästetööd; tuleohutus; demineerimine; kriisijuhtimine; Eesti; aastaraamatud.

Multi-level governance : the missing linkages / edited by Edoardo Ongaro. - Bingley : Emerald, c2015. - xviii, 352 lk. : ill. ; 24 cm. - (Critical perspectives on international public sector management, 2045-7944 ; vol. 4). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781784418748
Märksõnad: Euroopa Liit; valitsemine; haldussüsteem; avalik sektor; haldusjuhtimine; detsentraliseerimine; regionaalplaneerimine; halduspoliitika; haldusreformid; artiklikogumikud.

RAHVUSVAHELISED SUHTED
INTERNATIONAL RELATIONS

Jervis, Robert, 1940-. Perception and misperception in international politics. - Princeton (N.J.) : Princeton University Press, c1976, [2015]. - XI, 445 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 0691100497
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; rahvusvaheline poliitika; psühholoogilised aspektid; taju; tajuteooria; poliitiline käitumine; otsustamine; poliitiline psühholoogia; sõjad; Esimene maailmasõda, 1914-1918; Teine maailmasõda, 1939-1945; poliitika; poliitiline ajalugu; juhtumiuuringud; politoloogia.

Orucova, Esmira. Bizi əsirlikdən qurtarin = Release us from captivity / [redaktor: Mahir Cavadov]. - Bakı : Qismət, 2006. - 678, [2] lk. : ill., kaart. ; 25 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9952805837
Märksõnad: Mägi-Karabahhi konflikt; sõjalised konfliktid; aserbaidžaanid; sõjaohvrid; sõjavangid; pantvangid; Armeenia; biograafialeksikonid.

Svensson, Isak. International mediation bias and peacemaking : taking sides in civil wars. - London ; New York : Routledge, 2015. - xiv, 143 lk. ; 24 cm. - (Security and conflict management). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415660747
Märksõnad: kodusõjad; sõjalised konfliktid; Araabia-Iisraeli konflikt; konfliktijuhtimine; rahuprotsess; lepitamine; Iisrael; Palestiina; Sri Lanka; Kambodža; Filipiinid; Abhaasia.

Theorizing foreign policy in a globalized world / edited by Gunther Hellmann, Knud Erik Jørgensen. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. - x, 254 lk. - (Palgrave studies in international relations). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137431905
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; globaliseerumine; poliitilised teooriad; politoloogia; artiklikogumikud.

JULGEOLEKUPOLIITIKA
SECURITY POLICY

Ropp, Steve C. The strategic implications of the rise of populism in Europe and South America. - [Carlisle Barracks, PA] : [Strategic Studies Institute, U.S. Army War College], 2005 (Lavergne, TN : ICGtesting, 2015). - vii, 48 lk. : ill. ; 23 cm. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 1584872012
Märksõnad: poliitika; populism; Euroopa; Lõuna-Ameerika; riiklik julgeolek; julgeolekupoliitika; Ameerika Ühendriigid.

Valeriano, Brandon. Cyber war versus cyber realities : cyber conflict in the international system / Brandon Valeriano and Ryan C. Maness. - New York ; Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - xiv, 266 lk. : ill. ; 25 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780190204792
Märksõnad: küberruum; sõjalised konfliktid; kübersõda; küberterrorism; küberluure; Internet; rahvusvahelised suhted.

TERRORISM
TERRORISM

Said Wadie E. Crimes of terror : the legal and political implications of federal terrorism prosecutions. - New York : Oxford UniversityPress, 2015. - xv, 207 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199969494
Märksõnad: terrorism; ennetamine; kriminaalpreventsioon; terrorismivastane võitlus; kriminaalmenetlus; kriminaalvastutus; vangistus; spionaaž; kriminaalõigus; Ameerika Ühendriigid.

POLIITILINE VÄGIVALD
POLITICAL VIOLENCE

Püüa, Endel, 1954-. Red terror on Saaremaa 1941 ; translated by Kristiina Paul ; edited by Peep Aarne Vesilind ; with editorial assistance by Olavi Pesti. - Woodsville (N.H.) : Lakeshore Press, c2013. - [134] lk. : ill., portr. ; 23 cm. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780984644049
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; repressioonid; massimõrvad; inimsusvastased kuriteod; ohvrid; kollaboratsioon; Saaremaa; Kuressaare; 1940-1945.
Tutvustus: http://www.amazon.com/Terror-Saaremaa-1941-Endel-P%C3%BC%C3%BCa/dp/0984644040

Ленинградский мартиролог 1937-1938 : книга памяти жертв политических репрессий / [редактор А. Я. Разумов]. - Санкт-Петербург : Издательство Российской национальной библиотеки, 1995-2014. - 13 kd. ; 21 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 5719609512 (köites)
Märksõnad: nõukogude võim; poliitiline vägivald; repressioonid; inimsusvastased kuriteod; kuriteoohvrid; Peterburi; Leningradi oblast; ajalugu; NSV Liit; 1930-ndad; biograafialeksikonid; nimestikud.
Tutvustus: http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/peterb/record_full.php?record_ID=107522&rid=5316

POLIITILINE AJALUGU
POLITICAL HISTORY

Nõukogude Eesti külma sõja ajal / koostanud Tõnu Tannberg ; [kokkuvõtte tõlkinud Peeter Tammisto ; toimetanud Mart Orav ; kokkuvõtte toimetanud Bradley Woodworth ; teostus: Mart Orav, kaas: Katre Holland]. - Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2015 (Lohkva : Greif). - 340 lk. ; 24 cm. - (Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae, 1406-0760 ; 23 (30)). – Sisaldab bibliogr. - Sisukord ka inglise keeles, kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789985858912
Märksõnad: poliitiline võim; nõukogude aeg; kommunistlikud parteid; Üleliiduline Kommunistlik (bolševike) Partei. Keskkomitee. Eesti büroo; NSV Liit. Riikliku Julgeoleku Komitee; Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee; menetlusõigus; kohtumenetlus; repressioonid; propaganda; ajakirjandus; kirjastamine; kooliõpikud; külm sõda; majanduslikud aspektid; sotsiaalsed aspektid; ajalugu; Eesti; 1940-ndad; 1950-ndad; 20. saj. 2. pool; artiklikogumikud.
Tutvustus: http://www.ra.ee/vau/index.php/et/shop/product/view?id=260&_xr=eNpLtDK0qs60MrBOtDKCMIqtDA2slIozS1L1M%252FNSUiuUQCJWSspKUJmCovyU0uQSIzMDJevaWgBgLxL3

SÕJANDUS
MILITARY AFFAIRS

Eesti rahvusväeosad 1917-1918 : antoloogia / Rahvusarhiiv ; koostanud Ago Pajur ja Tõnu Tannberg ; [toimetaja Katre Kaju ; kaanekujundus: Kalle Müller]. - Tartu : Rahvusarhiiv, 2015 (Lohkva : Greif). - 446 lk. : ill. ; 25 cm. - (Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost, 1406-3409 ; 7). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985858929
Märksõnad: rahvusväeosad; sõjavägi; väeüksused; ajalugu; Eesti; Venemaa; 1910-ndad; antoloogiad.
Tutvustus: http://www.ra.ee/et/trukis-eesti-rahvusvaeosad-1917-1918/

Forczyk, Robert. Leningradi blokaad 1941-44 / [inglise keelest tõlkinud Andreas Ardus] ; illustreerinud Peter Dennis. - Tallinn : Grenader, c2015 ([Lohkva] : [Greif]). - 96 lk. : ill., kaart., portr. ; 25 cm. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949512591
Märksõnad: Leningradi blokaad, 1941-1944; blokaadid; Suur Isamaasõda, 1941-1945; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjategevus; sõjaajalugu; linnaajalugu; Peterburi; Venemaa; Saksamaa; 1940-1945.
Tutvustus: http://www.rahvaraamat.ee/p/leningradi-blokaad-1941-44/682651/et?isbn=9789949512591

Konso, Kalev, 1964-. Vabadusristi Vendade malevkonnast Tartu esimese malevkonnani : 1924-1940, 1990-2014 / Kalev Konso, Taivo Kirm ; [esikaane kujundus: Kalev Konso ; fotograafid: Armin Lomp ... jt.]. - Tartu : Kaitseliidu Tartu Maleva I malevkond, 2015 ([Lohkva] : [Greif]). - 216 lk. : ill., portr. ; 29 cm. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949512522
Märksõnad: Eesti. Kaitseliit. Vabadusristi Vendade Malevkond; Eesti. Kaitseliit. Tartu Malev. 1. Malevkond; riigikaitseorganisatsioonid; ajalugu; Tartu; Eesti.

Õun, Mati, 1942-. Pooleteistkümnes maailmasõda / Mati Õun ja Hanno Ojalo ; [kujundus: Aime Kalapüüdja]. - [Tallinn] : Grenader, 2015 ([Lohkva] : Greif). - 248 lk. : ill., portr. ; 22 cm. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949512638
Märksõnad: sõjalised konfliktid; rahvusvahelised konfliktid; sõjad; sõjaajalugu; poliitiline ajalugu; Esimene maailmasõda, 1914-1918; mõjud; Euroopa; Aasia; Aafrika; 1910-ndad; 1920-ndad.
Tutvustus: https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?214185

Õun, Mati, 1942-. Võitlused Läänemerel 1939-1941 / Mati Õun, Hanno Ojalo. - [Tallinn] : Grenader, c2015 ([Lohkva] : Greif). - 208 lk. : ill., portr. ; 24 cm. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949512614
Märksõnad: Teine maailmasõda, 1939-1945; Talvesõda, 1939-1940; sõjaajalugu; merelahingud; sõjalaevastik; sõjalaevad; sõjalised operatsioonid; lahingud; sõjaväebaasid; rahvusvahelised lepingud; sõjalised lepingud; Läänemeri; Saksamaa; Poola; NSV Liit; Eesti; Baltimaad; Soome.

Tutvustus: http://www.apollo.ee/voitlused-laanemerel-1939-1941.html 


 digitaalarhiiv digar