Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2016-2

 

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

| ÜLD/General | ILO | UN/ÜRO | UNESCO | UNWTO | WHO | WTO|  ÜLD/General

Todres, Jonathan ; Higinbotham, Sarah. Human rights in children's literature : imagination and the narrative of law / foreword by Carol Bellamy. - New York, NY : Oxford University Press, 2016. - xxi, 291 lk.
ISBN 9780190213343
Märksõnad: lapse õigused; interpretatsioon; lastekirjandus; kirjandusajalugu; kirjanduskriitika

Young people, media and health : risks and rights / editors: Cecilia von Feilitzen & Johanna Stenersen. - Göteborg : International Clearinghouse on Children, Youth and Media : Nordicom, 2014 (Taberg : Taberg Media Group). - 202 lk. - (Yearbook / International Clearinghouse on Children, Youth and Media ; 2014).
ISBN 9789186523893
Märksõnad: meedia; uus meedia; mõjud; lapsed; noored; tervis; lapse õigused; meediauuringud; artiklikogumikud

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Advancing social justice : reviewing the impact of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization : sixth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2016. - vi, 71 lk. - (Report / International Labour Conference. 105th session 2016, 0074-6681 ; VI).
ISBN 9789221297277
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; sotsiaalne partnerlus; sotsiaalne õiglus; läbirääkimised; töösuhted; globaliseerumine; konverentsikogumikud

Decent work in global supply chains : fourth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2016. - v, 73 lk. - (Report / International Labour Conference. 105th session 2016, 0074-6681 ; IV).
ISBN 9789221297178
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tarnekett; töötajad; töö (maj.); tööhõivepoliitika; töötingimused; konverentsikogumikud

Employment and decent work for peace and resilience : revision of the employment (transition from war to peace) recommendation, 1944 (no. 71) : fifth item on the agenda : report V(2). - Geneva : International Labour Office, 2016. - vii, 167 lk. - (Report / International Labour Conference. 105th session, 2016, 0074-6681 ; 5(2)).
ISBN 9789221297239
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööhõive; tööhõivepoliitika; töösuhted; konverentsikogumikud

General survey concerning the migrant workers instruments : third item on the agenda : information and reports on the application of conventions and recommendations : report of the Committee of Experts on the application of conventions and recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) : report III (part 1B). - Geneva : International Labour Office, 2016. - xi, 261 lk. - (Report / International Labour Conference. 105th session, 2016, 0074-6681 ; 3 (part 1B)).
ISBN 9789221297116
Märksõnad: välisränne; tööränne; välistööjõud; võrdsed võimalused; töökaitse; tööõigus; aruanded

World employment and social outlook / International Labour Office, ILO Research Department. - Geneva : International Labour Office, 2016. - 91 lk.
Märksõnad: tööhõive; tööpuudus; sotsiaalprobleemid; vaesus; sotsiaalkaitse; tulujaotus; statistilised andmed

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Droubi, Sufyan. Resisting United Nations Security Council resolutions. - London ; New York : Routledge, 2016. - xx, 251 lk. - (Routledge research in international law).
ISBN 9870415710435
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised organisatsioonid; resolutsioonid

Environmental performance reviews. Belarus : third review / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2016. - xxxviii, 379 lk. - (Environmental performance reviews series, 1020-4563 ; no. 44).
ISBN 9789211171037
Märksõnad: keskkonnakorraldus; keskkonnahäiringud; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Valgevene; aruanded

Innovation performance review of Tajikistan / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - xxix, 148 lk.
ISBN 9789211171044
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; innovatsioonipoliitika; innovatsioonid; teadus- ja arendustegevus; majandus; tööstus; investeeringud; statistilised andmed; Tadžikistan

Interventions in conflict : international peacemaking in the Middle East / edited by Rami G. Khouri, Karim Makdisi, and Martin Wählisch. - New York : Palgrave Macmillan, 2016 (Milton Keynes : LightingSource, 2016). - vi, 214 lk.
ISBN 9781137564672
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organistsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahuprotsess; konfliktijuhtimine; rahvusvahelised konfliktid; Araabia-Iisraeli konflikt; Lähis-Ida; loengud

Rethinking development strategies after the financial crisis. Volume 2, Country studies and international comparisons / edited by Alfredo Calcagno ; United Nations Conference on Trade and Development, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. - New York ; Geneva : United Nations, 2016. - ix, 92 lk.
ISBN 9789211128956
Märksõnad: finantskriisid; majanduslik areng; arengupoliitika; arenguteooriad

Sustainable development goals : the peoples agenda / United Nations Association - UK ; contributors include: Ban Ki-Moon ; editor Natalie Samarasinghe. - London : Witan Media : on behalf of United Nations Association - UK, 2015. - 159 lk.
ISBN 9780992922375
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; säästev areng; eesmärgid; majanduslik areng; sotsiaalne areng; rahvusvaheline abi; arengukavad

Targeted sanctions : the impacts and effectiveness of United Nations action / edited by Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Marcos Tourinho. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2016. - xv, 405 lk.
ISBN 9781107593091
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvaheline julgeolek; sanktsioonid; juhtumiuuringud

The United Nations motorcycle helmet study : this publication is part of WP. 29, "How it works and how to join it", series / United Nations Economic Commission for Europe. - Geneva ; New York : United Nations, 2016. - xii, 68 lk.
ISBN 9789211171075
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; regulatsioon; kiivrid; mootorratturid; liiklusohutus

 

UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

A decade of promoting multilingualism in cyberspace / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Communication and Information Sector, Knowledge Societies Division. - Paris : UNESCO, 2015. - 23 lk.
Märksõnad: UNESCO; Internet; mitmekeelsus; teadmusühiskond; keelelised vähemused; keelepoliitika

Action. - Bonn : UNESCO-UNEVOC, 2014. - 79 lk.
ISBN 9789295071650
Märksõnad: UNESCO; UNEVOC; arengumaad; kutseoskused; tööpuudus; tööhõive; kutseõpe; koolitus; aruanded

Cultural diversity in international law : the effectiveness of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions / edited by Lilian Richieri Hanania. - London ; New York : Routledge, 2016. - xx, 320 lk. - (Routledge research in international law).
ISBN 9780415869874
Märksõnad: Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005); multikultuursus; kultuurierinevused; kultuurivarad; kultuuripärand; kultuur; edendamine; kultuuriteenused; rahvusvaheline kaubandus; kultuuripoliitika; intellektuaalne koostöö; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; artiklikogumikud

Ehler, Charles. A guide to evaluating marine spatial plans / Charles Ehler ; UNESCO, Intergovernmental Oceanographic Commission. - Paris : UNESCO, Intergovernmental Oceanographic Commission, 2014. - xii, 84 lk. - (IOC manuals and guides, 0251-6020 ; 70).
Märksõnad: okeanograafia; merendus; merekeskkond; ökosüsteemid; merekaitse; säästev areng; merepoliitika; mereseire; planeerimine; tegevuskavad

Family forms and parenthood : theory and practice of Article 8 ECHR in Europe / edited by Andrea Büchler, Helen Keller. - Cambridge etc. : Intersentia, 2016. - xxiii, 544 lk. - (European family law series ; 40).
ISBN 9781780683409
Märksõnad: Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); perekond; abielu; kooselu; samasooliste partnerlus; emadus; isadus; lapsevanemad; õigused; kohustused; lapse õigused; lapsevanema-lapse suhe; inimõigused; perekonnaõigus; rahvusvaheline õigus; võrdlev õigusteadus; juhtumiuuringud; Euroopa; Austria; Horvaatia; Inglismaa; Wales; Saksamaa; Kreeka; Ungari; Holland; Poola; Hispaania; Rootsi; Šveits

Godet, Michel ; Durance, Philippe. La prospective strategique : pour les entreprises et les territoires = Strategic foresight : for corporate and regional development / UNESCO. - Paris : Dunod, 2011. - xix, 180 lk.
ISBN 9782100563388
Märksõnad: strateegiline planeerimine; arengustrateegiad; prognostika; meetodid; organisatsiooniarendus; regionaalne areng; elamumajandus

Investing against evidence : the global state of early childhood care and education / P. T. M. Marope and Y. Kaga (eds) ; UNESCO. - Paris : UNESCO, 2015. - 297 lk. - (Education on the move).
ISBN 9789231001130
Märksõnad: lapse areng; lapsed; väikelapsed; lapsehooldus; väikelapsekasvatus; hariduspoliitika; haridusuuringud; võrdlevuuringud

Keystones to foster inclusive knowledge societies : access to information and knowledge, freedom of expression, privacy and ethics on a global internet : final study. - Paris : UNESCO, 2015. - 107 lk.
ISBN 9789231000898
Märksõnad: UNESCO; Internet; teadmusühiskond; infoühiskond; juurdepääs infole; sõnavabadus; aruanded

Labadi, Sophia. UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value : value-based analyses of the world heritage and intangible cultural heritage conventions. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, AltaMira Press, 2015. - xi, 193 lk. - (Archaeology in society series).
ISBN 9781442252820
Märksõnad: Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972); UNESCO maailmapärand; rahvusvahelised lepingud; kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; muinsuskaitse; säilitamine; säästev turism

López Ospina, Gustavo. Planetary sustainability in the age of the information and knowledge sociey : for a sustainable world and future : working toward 2015 / Gustavo López Ospina ; translation into English: Samuel Dubois ; UNESCO. - Paris : UNESCO, 2015. - 376 lk.
Märksõnad: säästev areng; käsiraamatud

MacDonald, Euan ; Cholewinski, Ryszard. The migrant workers convention in Europe : obstacles to the ratification of the international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families : EU/EEA perspectives. - Paris : UNESCO, 2007. - 96 lk. - (UNESCO migration studies ; 1).
Märksõnad: välistööjõud; õiguslik seisund; õiguskaitse; rahvusvahelised lepingud; ratifitseerimine; Euroopa

Post-2015 dialogues on culture and development / UNESCO, United Nations Population Fund, United Nations Development Programme. - Paris : UNESCO, 2015. - 120 lk.
ISBN 9789231000867
Märksõnad: kultuur; sotsiaalkultuuriline areng; sotsiaalne areng; säästev areng; arengustrateegiad; 2010-ndad; aruanded

The future of intangible cultural heritage : Turkey's experience = Somut olmayan kültürel mirasın geleceği : Türkiye deneyimi / Turkish National Commission for UNESCO ; editors M. Öcal Oğuz, Evrim Ölçer Özünel, Selcan Gürçayir Teke. - Ankara : UNESCO, 2013. - 103 lk.
ISBN 9786056215551
Märksõnad: Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2003); kultuuripärand; rahvuskultuur; pärimuskultuur; vaimne kultuur; kultuurivarad; immateriaalsed varad; Türgi

Weber, Rolf H. Principles for governing the Internet : a comparative analysis. - Paris : UNESCO, 2015. - 88 lk. - (UNESCO series on Internet freedom).
ISBN 9789231001253
Märksõnad: Internet; juhtimine

World trends in freedom of expression and media development / UNESCO ; editor: Courtney C. Radsch. - Paris : UNESCO, 2014. - 105 lk.
ISBN 9789230012014
Märksõnad: UNESCO; meedia; sõnavabadus; ajakirjandusvabadus; arengusuunad; aruanded; e-raamatud

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organization

Case studies of traditional cultural accommodations in the Republic of Korea, Japan and China. - Madrid : World Tourism Organization ; Seoul : Korea Culture & Tourism Institute, 2016 (Milton Keynes: Lightning Source, 2016). - 129 lk. - (UNWTO publications).
ISBN 9789284417391
Märksõnad: turism; majutusasutused; hotellid; elulaad; pärimuskultuur; juhtumiuuringud; Lõuna-Korea; Jaapan; Hiina

Compendium of tourism statistics. - Madrid : World Tourism Organization, 2016. - 355 lk.
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; turismimajandus; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

First UNWTO International Conference on Spiritual Tourism for Sustainable Development : Ninh Binh Province, Viet Nam, 21-22 November 2013. - Madrid : World Tourism Organization, 2015. - 163 lk. - (UNWTO conferences and seminars).
ISBN 9789284416721
Märksõnad: turism; religioossed aspektid; säästev areng; kultuuripärand; konverentsikogumikud

Sustainable cruise tourism development strategies : tackling the challenges in itinerary design in South-East Asia. - Madrid : World Tourism Organization ; Nara : Asia-Pacific Tourism Exchange Center, 2016 (Milton Keynes: Lightning Source, 2016). - 174 lk. - (UNWTO publications).
ISBN 9789284417285
Märksõnad: turism; laevareisid; säästev areng; Kagu-Aasia

The decision-making process of meetings, congresses, seminars. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2015 (Milton Keynes: Lightning Source, 2015). - 233 lk.
ISBN 9789284416851
Märksõnad: konverentsiturism; turismimajandus; sündmused; üritused; konverentsid; seminarid; planeerimine; otsustamine

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception / World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. - Geneva : World Health Organization, 2015. - v, 81 lk.
ISBN 9789241549264
Märksõnad: tervishoiutöötajad; tervishoiuteenused; tervisepoliitika; abort; tehislik abort; kontratseptsioon; juhendid

Sanitation safety planning : manual for safe use and disposal of wastewater, greywater and excreta / World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2015. - xii, 138 lk.
ISBN 9789241549240
Märksõnad: reovesi; heitvesi; kasutamine; sanitaarkaitse; käsiraamatud

The selection and use of essential medicines : report of the WHO Expert Committee (including the 19th WHO Model List of Essential Medicines and the 5th WHO Model List of Essential Medicines for Children). - Geneva : World Health Organization, [2015]. - xv, 546 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 994).
ISBN 9789241209946
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; ravimid; ravimikasutus; ravimiannused; standardid (normid); ravimiinfo; utiliseerimine; juhendid; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Bossche, Peter van den ; Prevost, Denise. Essentials of WTO law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - xxv, 321 lk.
ISBN 9781107638938
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; äriõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kaubanduslepingud; vaidluste lahendamine; pretsedendiõigus

Kennedy, Matthew. WTO dispute settlement and the TRIPS agreement : applying intellectual property standards in a trade law framework. - Cambridge : Cambridge University Press. - 2016 (Milton Keynes : Lightning Source). - xliii, 453 lk. - (Cambridge international trade and economic law).
ISBN 9781107144682
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; rahvusvaheline kaubandus; äriõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; vaidluste lahendamine; kohtuasjad; vahekohtumenetlus

Mavroidis, Petros C. The regulation of international trade. Volume 1, GATT . - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, 2016. - xxx, 613 lk.
ISBN 9780262029841
Märksõnad: Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe; rahvusvaheline kaubandus; reguleerimine; kaubanduspoliitika

 

 


 digitaalarhiiv digar