Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Kui annate välja raamatuid, brošüüre, e-raamatuid, aastaaruandeid, teatmikke, noote, kaarte, atlaseid, siis 1. jaanuarist 2017 on võimalik nende väljaannete algmaterjale loovutada läbi Kirjastajaportaali.

Kuidas algmaterjalide faile edastada?

Failide üleandmine

Kirjastajaportaali kaudu ootame esialgu faile loovutama raamatukirjastajaid, kellel on siin standardnumbri taotlus olemas.
Kui väljaandest ei ole võimalik trükise algmaterjali saata, siis loovutatakse Eesti Rahvusraamatukogule 4 lisatrükist. Palume lisada Kirjastajaportaalis vastava väljaande andmete juurde märkus selle kohta, et trükise algmaterjali ei loovutata ja see asendatakse lisaeksemplaridega.
Kui väljaandele ei soovita standardnumbrit või standardnumbrit ei ole, siis tuleb nende väljaannete algmatejalid loovutada esialgu FTP programmi kaudu. Eesti Rahvusraamatukogu tegeleb portaali arendusega ning mõne aja pärast on võimalik kõiki faile portaali kaudu edastada.

Failide üleslaadimine Kirjastajaportaalis

Failide üleslaadimiseks tuleb esmalt üles otsida vastava väljaande standardnumbri taotlus, seejärel valida menüüst "Failid ja ligipääsud". Avanenud vormis saab igale väljaandele lisada nii palju faile, kui vaja.
Väljaande fail on väljaande või selle lisale kirjastaja esindaja poolt lisatud fail. Faile saab valida kas FTP serverist nupuga „Lisa failid RR FTPst“ või kasutaja arvutist nupuga „Lisa failid“. Need failid kuuluvad pikaajalisele säilitamisele.
Tööfail on väljaande või selle lisale kirjastaja esindaja poolt lisatud fail märkega "Tööfail". Tööfail ei ole mõeldud digiarhiivis DIGAR kasutajatele kuvamiseks.
Rahvusraamatukogu FTP serveris on igal kirjastusel oma kaust, kuhu ta saab väljaannete failid laadida. FTP kasutajatunnuse ja parooli saab FTP kasutamisõigusega kirjastaja esindaja edaspidi Kirjastajaportaalist.

Failide ligipääsupiirangute sätestamine

Peale failide üleslaadimist määratakse nende kättesaadavus (juurdepääsupiirangud) Rahvusraamatukogu sisevõrgus ja avalikus võrgus. Vormidesse sisestatakse kuupäev, mis ajast on väljaanne vastavas võrgus kättesaadav. Kui soovitakse märkida, et väljaannet poleks võimalik kunagi vaadata või alla laadida, tuleb vastav kuupäevaväli tühjaks jätta. Juurdepääsupiirangud ei laiene väljaande metaandmetele ega pisipildile.

Failide autoriõiguste sätestamine

Failidele autoriõiguste sätestamiseks tuleb vajutada nupule “Autoriõigused“. Avanenud vormis tuleb sisestada õiguste omanik ja valida nimekirjast litsentsi tingimus.
Kõige eelnimetatu korrektsel täitmisel tekib jaotusesse "Failid ja ligipääsud" nupp "Esita arhiveerimiseks". Nupule vajutamisel muutub väljaande failide staatuseks "Saadetud kinnitamisele".

Mida ei pea trükise algmaterjalina loovutama?

Trükise algmaterjale ei pea loovutama väljaannetest, mis
1) ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni, nt.

 • nimekaardid;
 • kviitungid jm. raamatupidamise ja asjaajamise plangid;
 • etenduste jm. ürituste pääsmed, millel puuduvad kava või illustratsioonid;
 • tunnistuste plangid;
 • kaubapakendid, etiketid ja saatelehed;
 • kaupade ja teenuste sooduspakkumiste reklaamlehed;
 • tekstiil- jm. tooted või esemed, millel on tekst.

2) on mõeldud piiratud kasutajaskonnale ja paljundatud koopiamasinal:

 • asutuste seina- ja laualehed, töökorralduslikud infolehed; asutuse- või organisatsioonisisese täiendõppe materjalid, tegevuse kokkuvõtted, asjaajamisjuhendid, plaanid, protokollid.

3) on graafiliste teoste originaaltõmmised.
Loovutama ei pea ka:

 • andmekogu, mille säilitamine on ette nähtud teiste õigusaktidega;
 • võrguväljaande reaalajas voogedastust;
 • võrguväljaannet, mille säilitamiseks vajatav andmemaht on esitatud sisu kohta ebamõistlikult suur.

Säilituseksemplare ei loovutata võrguväljaannetest, mis ei sisalda rahvuskultuuri seisukohalt olulist informatsiooni. Nimetatud trükiste ja võrguväljaannete kategooriad määrab kindlaks kultuuriminister oma määrusega.


 digitaalarhiiv digar