Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Algmaterjali loovutamise nõuded

Säilituseksemplari seaduse jõustumisega loovutatakse lisaks trükistele ka nende algmaterjal ehk väljaande avaldamiseks loodud digitaalne andmekogum. Käesoleva dokumendi eesmärk on algmaterjali loovutamiseks anda täpsemad juhised.

Algmaterjali loovutamisel esitatakse Eesti Rahvusraamatukogule väljaandja, tootja või kaastootja nimi või nimetus (füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi), kirjeldavad metaandmed, kasutusõigused, objekti struktuur, tehnilised metaandmed ja seosed.

Eelistatud failivormingud
Järgnevad failivormingud on soovituslikud, et tagada arhiveeritavate failide ja nendes oleva sisu kättesaadavus ja kasutatavus tulevikus. Failivormingud, mis ei ole laialdaselt toetatud ega levinud, ei ole tulevikus enam kasutatavad ning nendes olev sisu võib jääda kas osaliselt või täielikult kättesaamatuks.

 • Tekstiline materjal: PDF
 • E-raamat: EPUB, MOBI
 • Pildiline materjal: PDF, TIFF
 • Heliline materjal : WAV, MP3 (kui algmaterjal on vaid selles vormingus loodud)

Muud failid ja failivormingud
Väljaandja võib edastada ka muid trükieelseid algmaterjalide faile, mis on eelnenud lõpliku väljaande failile (nt Indesign’is, Photoshop’is jms loodud failid). Failid tuleb Kirjastajaportaalis märkida tööfailideks ning need on kättesaadavad ainult kirjastajale, kuid mitte lugejale.

Kui juhtub, et väljaandja ei teegi oma trükieelsetest failidest trükikoja jaoks standardsemat faili , siis palume seda siiski meie jaoks teha.

Kui väljaanne ei ole eelistatud failivormingus, siis hoiame seda arhiivis, hinnanguliselt 2022. aastani migreerimata säilitusvormingusse.

Säilitusvorming on Rahvusraamatukogu loodud kriteeriumite põhjal valitud failivorming eesmärgiga säilitada väljaande sisu pikaajaliselt. Kui väljaandja poolt edastatud fail ei ole sellises vormingus, siis viiakse fail vastavasse vormingusse Rahvusraamatukogu poolt ehk toimub migreerimine. Kuna migreerimise käigus võivad mõned faili funktsionaalsused kaduma minna, siis on väga soovituslik faile edastada vastavalt Rahvusraamatukogu poolt esitatud nõuetele.

Nõuded failidele
Järgnevalt toodud nõuete täitmine on eelduseks, et failidega oleks võimalik säilitustegevusi teostada. Tulevikus ei pruugi failid enam avatavad ja kasutavad olla ning seega peab olema võimalik kadudeta faile konverteerida ühest vormingust teise.

Nõuded on järgmised:

 • Faili sisu peab vastama võimalikult üks ühele trükisele, sh sisaldama kaasi, kõiki lehekülgi ja lisasid.
 • Faili sisu peab olema võimalikult kõrges kvaliteedis.
 • Fail ei tohi olla kokkupakitud.
 • Fail ei tohi olla kaitstud parooliga.
 • Fail ei tohi olla krüpteeritud.
 • PDF failil ei tohi olla peal kirjutuskaitse.
 • PDF faili lehekülgede lahtilõikamine peab olema lubatud.
 • PDF faili printimine peab olema lubatud.
 • PDF faili sisu kopeerimine peab olema lubatud.
 • PDF faili sisu muutmine peab olema lubatud.

Failide ja kaustade nimetamine

Failide ja kaustade korrektne nimetamine tagab selle, et failidega oleks kaasas vajalik informatsioon selleks, et saaks faile võimalikult standardselt ja automaatselt töödelda ning arhiveerida.

Kui kirjastajal on juba väljakujunenud nimetamismuster ja kataloogistruktuur, mida ta järjepidevalt rakendab ja kus kõik vajalik info on olemas, siis muudatused pole vajalikud. Need, kelle failimajanduses ei ole veel järjepidevaid reegleid, soovitame järgida allpool toodud juhiseid.

Üldised nõuded

 • Kausta ja failinimi ei tohi sisaldada kirillitsat, täpitähti, tühikuid ega teisi diakriitilisi märke.
 • Kausta ja failinimes võib kasutada sümboleid 0–9, a–z (kuid mitte täpitähti!) ning alakriipsu.
 • Eelistatud on üks väljaanne ühe failina. Erandiks on kaanefail(id) ja sisufail(id) eraldi.
 • Erinevad väljaanded salvestatakse erinevatesse kaustadesse. Ka juhul, kui ühte ja sama väljaannet on saadetud erinevates keeltes. Sama kehtib ka lisade puhul.
 • Kui iga lehekülg on eraldi failina, siis peab lehekülgede numeratsioon olema kasvav ning soovitatavalt lehekülje number vastama failinimes olevale numbrile. Näiteks:
  • valjaande_nimi_001.pdf
  • valjaande_nimi_002.pdf
  • valjaande_nimi_003.pdf
  • jne.
 • Kui juba edastatud failist tehakse parandusversioon, lisada uu(t)e faili(de) nime(de) lõppu “UUS”. Näiteks:
  • valjaande_nimi_001.pdf
  • valjaande_nimi_002.pdf
  • valjaande_nimi_002_UUS.pdf
  • valjaande_nimi_003.pdf
  • jne.

Raamat:

 • Luuakse kataloog, mille nimeks on väljaande ISBN number või selle puudumisel väljaande nimi.
 • Nt raamat „Mahe kõhedus“ ISBN numbriga 978-9949-814-44-2.
 • Kausta nimi sellisel kujul: 9789949814442
 • Kui ISBN numbrit poleks, siis: Mahe_kohedus
 • Faili nimeks väljaande nimi kujul: Mahe_kohedus
 • Kui leheküljed on eraldi, siis:
  • Mahe_kohedus_001.pdf,
  • Mahe_kohedus_002.pdf jne.

Perioodika:

 • Rahvusraamatukogu loob iga väljaande nimetusele eraldi kausta ning sinna iga numbri jaoks eraldi alamkausta.
 • Väljaande numbri kausta nimest peab olema võimalik välja lugeda ilmumisaasta, -kuu ja -päev, väljaande number ja läbiv number.
 • Parim kausta nimetamise viis on järgmine: 20140107_1_207, milles:
  • 2014 – aasta
  • 01 – kuu
  • 07 – päev
  • 1 – väljaande nr
  • 207 – väljaande läbiv nr
 • Kui väljaande nr ja/või läbiv nr puudub, siis palun jätta see osa informatsioonist panemata. Näiteks: kui läbiv nr puudub, siis 20140107_1 või kui väljaande nr üldse puudub, siis 20140107.
 • Parim failide nimetamise viis on järgmine (ajalehe Äripäev näitel):
  • AP_pohileht2701001.pdf
  • AP_pohileht2701002.pdf
  • AP_pohileht2701003.pdf
  • AP_pohileht2701004.pdf
   kus:
   • AP_pohileht – konkreetse ajalehe tüübi prefix antud juhul: „Äripäeva põhileht”
   • 27 – päev
   • 01 – kuu
   • 001, 002 – lehekülje nr

Perioodika failide kohta loe lisaks>>

Heli:

 • Luuakse kataloog väljaande nimega.
 • Albumi nimega „Unustuse jõel“ näitel: Unustuse_joel
 • Failinimedes peaks sisalduma laulu järjekorra number ja laulu nimi.
  Näiteks:
  • 01_Unustuse_joel.wav
  • 02_Mul_meenub_taas.wav
  • 03_Laululinnuhaldjas.wav

 


 digitaalarhiiv digar